ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни раници Chupa Chups Skull

Спечелете чудесни раници Chupa Chups Skull
Раздел I
Общи разпоредби
1. Кампанията „Chupa Chups Skull”, наречена „Играта“, се организира от „Интерфудс България“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175114245 с адрес гр.София, бул. Христофор Колумб 57 (Организатор).
2. Период на Играта: 01.10.2018 – 07.11.2018г.
2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.
3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на „Интерфудс България“ ЕАД, „Силвърлайнинг комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането.
4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези общи условия и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта.
5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общи условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуване на Facebook страницата на Chupa Chups: https://www.facebook.com/chupachupsbg или в Instagram страницата на Chupa Chups: https://www.instagram.com/chupachupsbulgaria/
6. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт/и с марка Chupa Chups.
Раздел II
Механизъм на Играта
1. Играта обхваща периода: 01.10.2018 – 07.11.2018г. За този период на страницата на Chupa Chups за България във Фейсбук ще бъдат проведени мини-игри с различни продължителност, в съответствие с различни промоции на Възложителя. Конкретният период за всяка мини–игра ще се определя в поста, задаващ началото и конкретните правила за всяка конкретна инициатива.
2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указан начин.
Раздел III
Награди
1. Наградите, налични за участниците в игрите, са:
7 броя страхотни Chupa Chups Skull раници.
2. Всички печеливши ще бъдат обявявани на Facebook страницата : https://www.facebook.com/chupachupsbg/ или на Instagram страницата на Chupa Chups: https://www.instagram.com/chupachupsbulgaria/ в края на посочения период на играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ