ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете безжични тонколони, смарт часовници, фотоапарати и още награди от Duracell

Спечелете безжични тонколони, смарт часовници, фотоапарати и още награди от Duracell

Кампанията се разделя на две части:

Национална кампания с награди, обвързана с покупка, валидна само при изпълнение на посочените условия в настоящите Официални Правила на кампанията („Национална Кампания“).

Кампания в търговската мрежа с моментни награди, обвързана с покупка, валидна само при наличието на промоутъри на Duracell в съответните търговски обекти („Кампания с моментни награди“).

Общо двете части са наричани „Кампанията“.

Член 1. Организатор и официални правила на Кампанията

Промоционалната кампания “Duracell Running Bunny 2018” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „Парида ” ЕООД с адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 11А, ЕИК 175314521, наричан по нататък в текста “Организатор”.

Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

Организаторите си запазват правото да променят и/или изменят Официалния правилник, като оповестяват промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.

Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (от 5-ти октомври до 15-ти декември 2018 г. включително) на следния адрес: www.duracellpromo.bg.

С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват Организаторът да обработва личните им данни за целите на кампанията и за целите на директния маркетинг.

Член 2. Територия, логистика и продължителност на провеждане на Кампанията

Националната кампания се организира и провежда в периода от 5-ти октомври до 15-ти декември 2018 г. включително. Кампания с моментни награди в обектите с промо екипи на Duracell, се провежда в периода 5-ти октомври до 15-ти декември 2018 г. включително.

В случай, че Организаторът реши да съкрати / удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.duracellpromo.bg

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.

„Кампанията‘’ се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този Официален правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Член 3. Национална кампания. Механизъм и правила за наградите.

3.1. Общи правила на Националната кампания

Период на кампанията: От 00:00:00 часа на 5-ти октомври до 00:00:00 часа на 15-ти декември 2018 г. включително.

Условие за участие – всеки, който закупи батерии DURACELL на стойност минимум 8.00 лв. с ДДС през периода на кампанията, посочен по-горе, получава възможност да участва в Националната кампания и да спечели Специална награда от Duracell. Това, което трябва да направи е да регистрира име, фамилия, телефон, имейл и датата и часа от касовата бележка, с която е закупен продукт Duracell на www.duracellpromo.bg

Печелившите се теглят на лотариен принцип пред свидетелството на нотариус на следните дати:

 • 31-ви Октомври 2018г
 • 14-ти Ноември 2018г.,
 • 28-ми Ноември 2018г.
 • 16-ти Декември 2018г.

Всички печеливши участници ще получат SMS или имейл и имената им ще бъдат публикувани в деня на всяко теглене на www.durcellpromo.bg

Наградите се доставят на посочен от печелившия адрес с куриер за сметка на Организатора.

3.2. Механизъм на Националната кампания

3.2.1 Участие с касов бон за покупка

Всеки, който закупи батерии DURACELL на минимална стойност 8.00 лв. с ДДС може да вземе участие в кампанията, като регистрира касовия бон за покупка на www.duracellpromo.bg

Задължително условие за регистрация в уебсайта е всеки участник да попълни в регистрационната форма: име и фамилия, телефон, имейл, които по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни представляват, лични данни, дата, месец, година, час и минути изписани на касовия бон от покупката.

Изписване на дата, месец, година, час и минути на касовия бон / съкратено ДДММГГ ЧЧММ /

Между отделните думи, датата и часът да има разстояние (интервал) и датата да е изписана в поредица дата, следвана от месец, следвана от година, а часът в поредица час, следван от минути. В изписването на датата и месеца се допускат препинателни знаци.

При регистрацията си в уебсайтa участниците декларират, че са запознати с настоящите Официални правила на кампанията и че дават съгласието си за обработването на личните им данни от Организатора на Кампанията.

В случай че даден участник не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани от Организатора, той следва да не отбелязва полето за даване на съгласие, като в този случай регистрацията му няма да бъде допусната.

Един участник има право да участва в кампанията с една дата и час от касовата бележка само веднъж.

Един участник има право да участва в кампанията с неограничен брой касови бележки.

3.2.2. Механизъм за определяне на печелившите за наградите в кампанията

Наградите ще бъдат:

 • 12 броя безжични тонколони
 • 8 броя дигитални фотоапарата
 • 4 броя смарт часовника
 • 8 броя електронни книги
 • 12 броя слушалки

На всяка дата за теглене на награди ще бъдат изтегляни по:

 • 3 броя безжични тонколони
 • 2 броя дигитални фотоапарата
 • 1 брой смарт часовник
 • 2 броя електронни книги
 • 3 броя слушалки

При изтеглянето на печелившите, Организаторът ще изтегли в присъствието на нотариус и 5 резерви. В случай че някой от печелившите участници бъде дисквалифициран или не предостави касова бележка като доказателство за покупката при получаването на наградата или се откаже от нея, ще бъде заместен от първата резерва в списъка, съответно следващият, който ще получи на негово място награда, в случай че е изпълнил указанията, посочени в настоящите Официални правила.

На печелившите ще бъдат изпратени SMS и имейл на посочен от тях номер и имейл адрес, който да ги информира, че печелят награда и на който трябва да отговорят и изпратят адрес за доставка на спечелената награда.

Наградите ще бъдат разпратени в рамките на 14 работни дни след подаване на коректен адрес за доставка.

Наградите се получават от печелившите срещу предоставяне на оригинален касов бон от регистрацията в томболата.

Визуализацията на наградите на всички рекламни и комуникационни материали е с примерен и илюстративен характер.

Член 4. Условия на Кампанията с моментни награди

Кампанията в търговската мрежа с моментни награди обвързана с покупка e валидна само при наличието на промоутъри/представители на Duracell в съответния търговски обект.

В магазинната мрежа, Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързана с покупка със следния механизъм:

Всеки, който закупи който и да е 4-рен блистер батерии Duracell, може да спечели моментален подарък от брандирания щанд в магазина – играчка плюшен заек Duracell.

За целта е необходимо след покупката на 4-рен блистер батерии Duracell, клиентът да представи касовата си бележка, удостоверяваща закупуването на продуктите, на промоутъра на Duracell, който се намира след касова зона. След предоставяне на касовата бележка, клиентът получава възможността да участва в игра за моментна награда и да спечели награда играчка заек Duracell.

За целите на кампанията са предвидени 4000 броя играчки заек Duracell

Механизмът на кампанията е в сила до изчерпване на наградите.

Промоцията с моментните награди важи само когато в търговския обект има промо екип/представител на Duracell.

Участието за моментни награди не изключва участието на клиент в състезанието за големите награди в рамките и правилата на Националната кампания. Промоутърите/Представителите на Duracell след проверката на касовата бележка са задължени да я върнат на клиента. Промоутърите/Представителите на Duracell нямат право неоправдано да задържат касовата бележка на клиент, който участва в кампанията за моментни награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ