ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 грамофона и 40 мини хладилника от Coca Cola

Спечелете 20 грамофона и 40 мини хладилника от Coca Cola

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА

1.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“, наричана по-нататък Активацията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Активацията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Активацията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА АКТИВАЦИЯ

3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Активацията трябва да бъдат на възраст 16 навършени години или по-големи. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Активацията, е на възраст под 16 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“ стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 19.11.2018 г. (включително).

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И КОДОВЕ

6.1. „Участващи опаковки“ са кеновете Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар от 330 ml с промоционални кодове, позиционирани под езика на кена.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Активацията, са следните:

– мини хладилник (общо 40 бр., по 10 на седмица за период от 4 седмици)

– грамофон (общо 20 бр., по 5 на седмица за период от 4 седмици)

– персонално изживяване в “Escape room” Dextrophobia, заедно с Емил Конрад, Михаела Филева, Михаела Маринова и Ивайло Захариев (общо 8 печеливши, по 2-ма на седмица за период от 4 седмици)

7.2. Необходим брой кодове за съответните награди:

– мини хладилник – за участие за спечелване на мини хадилник е нужна регистрация на минимум 3 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml

– грамофон – за участие за спечелване на гамофон е нужна регистрация на минимум 3 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml

– персонално изживяване в “Escape room” Dextrophobia – за участие за спечелване на персонално изживяване е нужна регистрация на 8 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml.

7.3. Теглене на награди

Тегленията за наградите се състоят всяка седмица. Количествата награди за всяко едно теглене са съответно 10 мини хладилника, 5 грамофона и 2 печеливши за персонално изживяване в “Escape room” Dextrophobia.

7.4. Наградите по точка 7.1.1. са с пазарна стойност над 30 лв.

7.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1. За участие в активацията участниците следва да:

а) закупят промоционален кен с код под езичето.

б) сканират Shazam логото от опаковката, което стартира тийзър видео. С един клик влезлият в профила си в MySPARX x WOAH потребител отива на началната страница на активацията в MySPARX x WOAH, където са представени активните предизвикателства с инфлуенсърите на Coca-Cola и наградите в активацията. Всяка седмица на страницата се публикуват нови предизвикателства, чийто общ брой е 16. Всяко видео може да бъде отключено с код под езичето на промоционалния кен.

в) регистрират код под езика, което им дава възможност да участват и за описаните в т. 7.1. награди. Участието за всяка награда изисква определен брой кодове съгласно т. 7.2.

8.1.1 Всеки успешно регистриран код от под езика на участващите опаковки носи:

·       1 ключ за отключване на 1 видео с предизвикателство;

·       1 промо код, който може да се използва за закупуване на билет за специална награда от Aктивацията съгласно описаното в т. 7.1;

·       100 кредита, които може да бъдат използвани за закупуване на билет за някоя от текущите месечни томболи в MySPARX х WOAH.

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Активацията трябва да има регистрация в платформата MySPARX х WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
 • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX x WOAH.
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/terms-of-use ), Уведомлението за защите на личните данни на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и настоящите официални правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата: https://mysparx.bg/page/terms-of-use; Уведомлението за защите на личните данни на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и официалните правила на потребителска Активация „Игра на кенове“.

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX x WOAH минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-горе, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX x WOAH.

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда по време на Активацията.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Активацията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Активацията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Активацията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Онлайн частта на Активацията, която се провежда посредством регистрация на кодове от кенове в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 19.11.2018 г. (Кодове могат да бъдат регистрирани в този интервал.)

8.2.6. Теглене на печелившите:

Първият период започва да тече от понеделник, 22.10.2018 до 23.59 ч. в понеделник, 29.10.2018, едноседмичен период. Съответно, първото теглене на награди е на 30.10.2018 – вторник – първия ден след изтичане на периода за регистрация на кодове за съответната седмица. Печелившите ще се обявяват в деня на изтегляне на жребия или най-късно всяка сряда, до 23:59 ч., на съответната страница на MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg). Следващите периоди са на седмична база, както следва:

·       От 30.10.2018, 00:00 ч. до 05.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 06.11.2018 г.

·       От 06.11.2018, 00:00 ч. до 12.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 13.11.2018 г.

·       От 13.11.2018, 00:00 ч. до 19.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 20.11.2018 г.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Активацията е 4 седмици с общо 4 тегления на награди.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившите ще бъде избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Общият брой на печелившите в Активацията е 68.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

4 comments

 • Витлен

  Искам да печеля от кокакола то колонка със блутот

 • Искам да спечеля на кока колата блутут колонката

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   ние събираме игрите с награди на едно място. С коментар „участвам“ не участвате никъде. За да участвате в която и да е игра, трябва да изпълните условията, които е поставил всеки организотр. В края на всяка публикация има и линк за участие. Можете да участвате от там.
   Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ