ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете СПА уикенд и 20 дигитални рамки за снимки от Nova Brasilia

Спечелете СПА уикенд и 20 дигитални рамки за снимки от Nova Brasilia

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на Промоцията е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД (наричан по-долу „Организатор“), с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12, етаж 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на sbabanakafe.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: sbabanakafe.bg.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, Якобс Дау Егбeртс ОПС БГ ЕООД, Saatchi & Saatchi Sofia, Хавас Медия България, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Официалните правила ще бъдат достъпни на sbabanakafe.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 18 098 (безплатен от цялата страна) или на email:consumerservice.bg@JDEcoffee.com.

УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в периода между 05.11.2018 – 05.12.2018 г. само на територията на Република България. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Промоцията на 05.11.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Основни дефиниции:

Уебсайт на Промоцията: sbabanakafe.bg

Потребител: човек, който влезе на уебсайта на Промоцията, който все още не участва в Промоцията в съответствие с нейните Официални правила.

Механизъм – за да участва в Промоцията, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „участник“:

Да влезе на сайта sbabanakafe.bg по време на периода на Промоцията, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.

Да натисне бутон за качване на снимка или видео, за да стартира участието си в Промоцията. Снимката или видеото трябва да имат „заглавие“ и въведено „населено място“. Всяка снимка или видео подлежи на одобрение от Организатора на промоцията и ще бъдат публикувани на сайта на промоцията в рамките на 24 часа. За да бъдат считани за одобрени, снимките и видеата, които бъдат качвани на сайта, трябва задължително да бъдат и актуални, заснети след дата 04.11.2018г.

Да се регистрира за участие чрез въвеждане на своето име, телефонен номер, или e-mail, като преди да започне участие, задължително трябва да приеме общите условия на Промоцията, както и да се съгласи с Политиката за защита на личните данни. Участникът трябва да влезе на посочената електронна поща и да потвърди регистрацията си чрез линка, изпратен му от организаторите на промоцията. Участникът има опция да откаже регистрацията чрез бутон „Затвори“.

Може да сподели своята снимка или видео във Facebook профила си. Може да разгледа трите най-харесвани снимки или видеа на други участници в долната част на заглавната страница.

В „Галерия“ участникът може да разгледа всички снимки или видеа, които други участници са генерирали.

Участникът може да гласува, както за своята, така и за другите снимки или видеа, качени в галерията, чрез клик върху бутонът с форма на сърце в долния ляв ъгъл на всяка снимка или видео.

Снимката или видеото с най-висок брой харесвания ще бъдат поместени на началната страница на сайта на промоцията.

В „Награди“ участникът може да запознае с наградите, които може да спечели от участието си в промоцията.

Потребителят има възможност да се регистрира в сайта на Промоцията чрез своя Facebook профил, в който случай неговите e-mail адрес и парола ще бъдат предоставени от Facebook на уебсайта на Промоцията. За да завърши регистрацията, Потребителят може да попълни във формата за регистрация полето с телефонния си номер.

При отказ да попълни или отбележи в някое от задължителните полета или при попълване на грешна или непълна информация, или при отбелязване на поле по невнимание (напр. отбелязване на съгласие за предоставяне на лични данни за маркетингови цели без то реално да е налице), това може да доведе до невъзможност да се завърши регистрацията в Кампанията или до невъзможност да се установи контакт с печеливш участник, и/или да се анулира регистрацията и/или наградата.

За всяко влизане в сайта на Промоцията, Участникът поема разходите за интернет достъп, установени от неговия доставчик.

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

По време на Промоцията, ще бъдат раздадени 21 (двадесет и една) награди:

20 награди „Дигитална рамка за снимки“ – определени на случаен принцип – Всяка седмица петима участници, изтеглени на случаен принцип, ще получат Дигитална рамка за снимки. Техните имена ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Nova Brasilia. А наградите им ще бъдат изпратени на посочен от тях адрес, на територията на Република България.

1 награда „Спа уикенд с баба“ – определена на случаен принцип. След края на промоцията, посочен в Раздел 2 т.1, един участник ще спечели спа уикенд за двама в Спа Хотел „Хисар“. Уикендът включва две нощувки в „Спа Хотел Хисар“ с включени закуска, обяд, вечеря, и спа процедури. Наградата не включва транспорт до дестинацията. Датите подлежат на допълнителна договорка между организатора и спечелилия участник.

Имената на печелившите на двата вида награди ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Nova Brasilia – https://www.facebook.com/novabrasilia.bg/ в максимален срок от 10 работни дни след окончателното изтегляне на победителите.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ профил) за периода на промоцията!

Получаването на наградата се случва само на територията на Република България.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ