ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 6 ваучера по 50 лева за пазаруване в eMAG

Спечелете 6 ваучера по 50 лева за пазаруване в eMAG

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организаторът на кампанията „Абонирай се за бюлетина на eMAG.bg!” (наричана по-долу ,,кампания“) е DANTE INTERNATIONAL S.A. (наричан по-долу „Организатора“), със седалище в Румъния, гр. Букурещ, ул. „Виртуций“ № 148, сектор 6, регистрирано в румънския Търговски Регистър с номер J40/372/2002, ЕИК RO14399840, оператор на лични данни, регистриран в регистъра на Националния надзорен орган за обработка на личните данни на Румъния с № 6606.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията „Абонирай се за бюлетина на eMAG.bg!“ („кампанията“) се провежда на сайта www.emag.bg до 31.01.2019 г.

2.2. Организаторът си запазва правото да промени срока или условията на кампанията, но трябва да обяви публично това на Интернет страницата www.emag.bg.

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. В кампанията „Абонирай се за бюлетина на eMAG.bg!“  участва всяко физическо над 18 г. или юридическо лице, което се абонира за бюлетина на eМАG България (emag.bg) до крайната дата на кампанията.

3.2. В кампанията не могат да участват служители на DANTE INTERNATIONAL S.A. или негови свързани лица съгласно румънското законодателство

3.3. Участниците трябва да се регистрират за бюлетина на eMAG от момента на стартиране на рекламната кампания във „Фейсбук“. Участници могат да бъдат лица, които са направили тази регистрация точно в този период през януари 2019. За избягване на всякакво съмнение в кампанията няма да участват лица, които към момента на обявяване на началото на кампанията във „Фейсбук“ вече са били абонирани за бюлетина.

3.4. Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

4. НАГРАДА

4.1. Шест от участниците ще спечелят по един ваучер в рамер на 50 лв., чрез който те ще могат да си купят продукт(и), предлаган(и) от eMAG, от сайта emag.bg с изключение на разопаковани продукти. За избягване на всякакво съмнение ваучерът няма да може да се прилага за продукти, предлагани от маркетлейс търговци.

4.2. Ваучерът ще бъде изпратен по и-мейла на съответния участник, с който той се е регистрирал за получане на бюлетина на eMAG.

4.3. Ваучерът ще е с валидност до 01.03.2019 г. По отношение на поръчката, за която ще се ползва ваучера, се прилагат общите условия за ползване на сайта emag.bg.

4.4. Ваучерът на eMAG може да бъде използван, като се добави кодът му в направена от спечелилия го поръчка от онлайн платформата emag.bg, след избирането на продуктите и добавянето им в количката.

4.5. Кодът на ваучера е валиден за една единствена поръчка, която ще може да се плати изцяло или частично със стойността на ваучера. Ако стойността на поръчаните с него продукти не е равна или не надвишава стойността на Ваучера, остатъкът от неговата стойност се губи и не може да се използва при последваща поръчка. Ако стойността на поръчката надвишава стойността на ваучера, разликата ще трябва да бъде доплатена от печелившия. Ако той не доплати, то Организаторът ще си върне доставения продукт(и), а ваучерът ще стане невалиден.

4.6. Стойността на ваучера не може да се натрупва с цел плащане на поръчки и не може да се комбинира с други ваучери.

5. ТАКСИ И ДАНЪЦИ

Организаторът не е отговорен за декларирането и плащането на такси, данъци или други финансовите задължения, свързани с предлаганата награда, тъй като те са задължение на печелившия.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

6.1  Печелившите ще бъдат определени на 01.02.2019 г. чрез теглене на жребий на случаен принцип чрез услугата randomwinners.com, без за това да се използват каквито и да е техни лични данни.

6.2. Организаторът ще изпрати на печелившите по имейл кода на ваучера.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ