ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 електрически четки за зъби и 100 суитшърта от Orbit

Спечелете 100 електрически четки за зъби и 100 суитшърта от Orbit

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 100 броя суитшърти Orbit

Общо 100 броя четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са със следните търговски марки и опаковки:

ORBIT Уайт Фрешминт 10 дражета
ORBIT Уайт Спиърминт 10 дражета
ORBIT Уайт Бабълминт 10 дражета
ORBIT Уайт  Ягода 10 дражета
ORBIT Уайт Бабълминт 2 дражета
ORBIT Уайт Фрешминт 46 дражета
ORBIT Уайт Бабълминт 46 дражета

В промоцията участват касови бележки за продукти, закупени от дата 15.01.2019 до края на промоцията на 25.03.2019 в 23:59:59 часа.

При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

Да закупи някоя от участващите опаковки Orbit White на стойност минимум 0.80 лв.

Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/.

Да регистрира касовата бележка, съдържаща покупка Orbit White на стойност минимум 0.80 лв., на сайта https://orbitgum.bg/, като качи снимка на касовата бележка и попълни сумата, датата и номера на касовата бележка.

Участниците могат да регистрират касови бележки от 00:00 часа на 01.02.2019 г. до 23:59:59 часа на 25.03.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 профил.

Един Участник може да спечели само една награда, при всяко манипулиране или опит за такова, губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране на касови бележки.

Касовите бележки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка регистрирана и одобрена касова бележка до 23:59:59 ч. на 25.03.2019 г. участва в предстоящото на 26.03.2019 г. теглене.

100 броя суитшърти и 100 броя четки за зъби Philips SoniCare с акумулаторна батерия, ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (една) касова бележка, съдържаща покупка Orbit White на стойност минимум 0.80 лв., от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Тегленето на награди ще се извърши на 26.03.2019 г.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на т.3 към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://orbitgum.bg/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 5 работни дни от тегленето:

Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 работни дни, считани от 5 дни  след края на промоцията и изтегляне на печелившите, чрез куриер.

ЗА УЧАСИТЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ