ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете щетири дигитални часовника

Спечелете щетири дигитални часовника
Facebook игра „Сега е времето за…‘‘
На 8 февруари 2019 г. на Facebook страницата на Пощенска банка ще бъде публикувана игра „Сега е времето за…‘‘
Всеки участник трябва да сподели в коментар под игровата публикацията във Facebook как би довършил изречението ‘‘Сега е времето за…‘‘. Никакви други действия няма да бъдат считани за заявка за участие. Всеки отговорил на това условие ще участва в теглене на случаен принцип за награда.
Зачитат се всички коментари, вписани в периода на играта – от публикуването ѝ на 08.02.2019 г. до 23:59 часа 14.02.2019 г., които отговарят на настоящите правила.
Коментари, съдържащи нецензурно или обидно съдържание, или обидни квалификации на расова, етническа, сексуална или друга принадлежност, са недопустими и съответните участници ще бъдат дисквалифицирани.
НАГРАДИ
След изтичане на периода на провеждане на играта, чрез теглене на случаен принцип посредством уеб базиран софтуер, ще бъдат изтеглени четирима участници, отговарящи на условията за участие, които ще спечелят награда.
Наградите са: 4 бр. дигитални часовници
Имената на победителите ще бъдат обявени на Facebook страницата на Пощенска банка на 15.02.2019 г. Победителите следва да се свържат с администратора на играта чрез лично съобщение към страницата на Пощенска банка в рамките на 3 работни дни от обявяването им. Ако обявените победители не се свържат с администратора на играта в посочения срок и по посочения начин, ще бъдат изтеглени и обявени нови победители.
Наградата не може да се заменя за друга стока или паричната ѝ равностойност.
ТЕРИТОРИЯ
Играта се организира онлайн, наградата се изпраща с куриер и може да бъде получена само на територията на Република България.
СРОКОВЕ
Играта стартира от момента на публикуването и на 08.02.2019 г. и завършва в 23:59 часа на 14.02.2019 г. Всички публикувани коментари след тази дата/час, няма да вземат участие в играта.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Организатор на играта е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Играта е безплатна и не е обвързана с покупка на стоки или услуги, предоставяни от организатора или с харесване на страницата на организатора във Facebook или дадена друга страница.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ