ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за часовници, гривни и дамски чанти от бонбони Raffaello

Спечелете ваучери за часовници, гривни и дамски чанти от бонбони Raffaello

Подари си наслада и спечели елегантен подарък с Raffaello

 (За периода: 14 Март 2019г. –  11 Април 2019г.. включително)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“)

Раздел 1. Организатор на Промоцията и официални правила на рекламната кампания.

Промоцията „Подари си наслада и спечели елегантен подарък с Raffaello“ („Промоцията„) се организира от агенция „СТРАТА ПРОМО“ ЕООД, регистрирана в Търговския регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 130982726, с адрес на регистрация град София, кв. Изгрев, ул.“Елемаг“ 19, бл.309, ет.2, тел. +359 2 8164050, email: office@strata.bg представлявана от материално отговорното лице Теодор Луканов, наречено („Организаторът”), по възлагане от FERRERO ROMANIA S.R.L., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Румъния, със седалище и адрес на управление Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 12, sector 2, Bucuresti, Румъния, регистрирано в Търговския регистър на Букурещ под номер J40/7003/2006, с фискален номер RO 18621132 („Възложителят”).

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти на верига магазини Фантастико в България.

Раздел 3. Продължителност на Промоцията

Периодът на Промоцията е от 10:00:01 часа на 14.03.2019 г. до 23:59:59 часа на 11.04.2019 г. („Промоционален период“)

Раздел 4. Участващи продукти

Участващите продукти са: Raffaello 150 г („Промоционален продукт“), закупен в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период от верига магазини Фантастико.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки, над 18 годишна възраст, закупил поне един Промоционален продукт от верига магазини Фантастико на територията на България, в рамките на Промоционалния период може да участва в томбола и да спечели една от три вида награди, като регистрира номера на касова си бележка.

Независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда. В случай, че участникът е спечелил повече от една награда, той/тя има право да избере една от спечелените награди.

5.1. Процедура за участие

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на уеб страницата на Промоцията www.raffaellopromo.bg („Сайтът“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България, от верига магазини „Фантастико“. Процедурата за участие се осъщeствява в следните стъпки:

  1. Участникът трябва да се регистрира като въведе номер на касова бележка от магазини „Фантастико“, която доказва закупуването на поне един Промоционален продукт в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 11 Април 2019 г. до 23:59:59 часа.
  2. От участника ще бъде изискано да въведе валиден телефонен номер, имейл, както и да потвърди, че е над 18 годишна възраст, и че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и информацията, засягаща използването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.
  3. Участникът трябва да избере една от три вида награди (изброени в Раздел 5.3.), за която да участва.
  4. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
  5. След регистрацията участникът ще види екран за потвърждение на регистрацията.
  6. Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е избран като победител.
  7. Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.

5.2. Присъждане на награди

Наградите в Промоцията се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която се теглят печеливши участници от всички регистрирани в рамките на Промоционалния период, в присъствието на нотариус.

Тегленето ще се организира на 17 Април 2019 г. Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон и имейл за спечелената от тях награда. Ако за наградата е необходима доставка, печелившият трябва да върне имейл с информация с валиден и пълен адрес на територията на Република България.

За да бъде валидиран, победителят трябва да изпрати по имейл снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал за Промоцията и в която да се вижда сумата и името на закупените Промоционални продукти..

За всяка една категория награди ще бъдат изтеглени 3-ма печеливши и 3 резерви, в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка; Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България; или спечелилият откаже наградата.

5.3. Брой и вид на наградите

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

  • Награда вид 1: Ваучер за гривна (от верига магазини “Giulian”), с максимална стойност 400 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 3 броя награди.
  • Награда вид 2: Ваучер за часовник (от верига магазини “Giulian”), с максимална стойност 400 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 3 броя награди.
  • Награда вид 3: Ваучер за чанта (от верига магазини “MDL shop”), с максимална стойност 400 лв с ДДС. Ще бъдат предоставени 3 броя награди.

Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на промоционалните материали са илюстративни. Всеки печеливш на награда – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл info@raffaellopromo.bg и на Сайта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ