ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 7 уикенда в къмпинг Градина, 14 раници и 21 Bluetooth колонки

Спечелете 7 уикенда в къмпинг Градина, 14 раници и 21 Bluetooth колонки

Правила на играта:

1. Начин на провеждане
1.1 Всеки, който регистрира авторизационен код AC от ПОС бележка на физически ПОС/код за безконтактно
плащане до края на играта, може да спечели една от наградите в кампанията „Зареди лято 2019 с награди!” в
периода от 13.05.2019 г. до 30.06.2019 г. Може да е отбелязан като AC, A.КОД/A.CODE, АВТ. КОД или друг
подобен при плащане на физически ПОС в България.
1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията
http://www.mastercard.ccbank.bg/ и да регистрира данните за извършеното безконтактно плащане с дебитна
или кредитна карта Mastercard, издадена от ЦКБ, преди 13.05.2019 г.
1.3 Регистрацията на участника включва следните данни: име, фамилия, валидна електронна поща, телефон за контакт, код за плащане и дата на плащане от ПОС бележка в България и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно изразено (доброволно),
конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице.

2. Механизъм на играта
2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от ПОС бележката – символите след AC от бележката на ПОС терминал – 6 символа (само цифри, само букви или комбинация от букви и цифри).
За валидни се считат само безконтактни плащания, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в
България, с карти Mastercard от ЦКБ. Плащания, различни от посочените по-горе, трансакции за теглене на пари
в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой,
както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на кампанията (13 май 2019 г.), не могат да
участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.
2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено безконтактни плащания, които са извършени след 00:00
часа на 13.05.2019 г.
2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой плащания в играта.
2.5 Колкото повече плащания регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.
2.6 Всяко регистриране плащане участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Регистрираните
плащания, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици.
2.7 С участието си в играта „Зареди лято 2019 с награди!” се приема, че потребителят се е запознал с
настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

3. Награди
Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип. Участниците в играта се състезават за 42 награди в
рамките на 7 седмици, от които всяка седмица се теглят по:
• 1 Уикенд за двама на къмпинг „Градина”
• 2 бр. раници
• 3 бр. Bluetooth колонки

4. Получаване на награди
4.1 Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса,
посочен във формата за контакт, и чрез обаждане по телефона.
4.2 Всеки, спечелил награда, има възможност да я получи лично в офис на банката след представяне на
официален документ за самоличност.
4.3 Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за
съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда.
4.4 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя
паричната им равностойност.
4.5. Централна Кооперативна Банка не носи отговорност, ако ваучерите за Къмпинг „Градина“ не са усвоени в изрично посочения период, в общите условия на ваучера-награда.
4.6 Централна Кооперативна Банка не носи отговорност, в случай че участникът не е предоставил валидни
данни за контакт.
4.7 Всяка награда, получена от участие в кампанията „Зареди лято 2019 с награди!”, след като бъде изтеглена и получена от печелившия, подлежи на облагане по силата на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ