ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете безплатно пазаруване в METRO

Спечелете безплатно пазаруване в METRO

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Бързи и радостни – Сезон 1“(„Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта https://promo.metro.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://promo.metro.bg/

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка на стойност минимум 79,00 лв. с ДДС на една фактура в магазин на МЕТРО, плати своята фактура безконтактно с Mastercard и регистрира данните от POS бележката на: https://promo.metro.bg/, съгласявайки се в случай на изтегляне да бъде записван, сниман /фото и видео/ и разгласяван в рамките на 2 години от крайната дата на промоционалната кампания.

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и има право да участва за една от предварително обявените награди.

ПОБЕДИТЕЛ се нарича Печеливш, който успее в рамките на предварително обявеното време да пренесе до предварително определена от Организатора точка в съответния МЕТРО магазин, стоки с по-висока стойност.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 15 май 2019 г. до 30 юни 2019 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Слънчев бряг и Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 79.00 лв. с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, плати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 15.05.2019 г. и след това регистрира данните от POS бона на сайта https://promo.metro.bg, като следва посочената там процедура, участва в играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на Голямата награда.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка над 79.00 лв. с ДДС на една фактура и регистрация на данните от POS бележката се считат за едно участие.

Участникът трябва да запази POS бележката, която при участие за спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 2 (две) награди:

  • 1 Голяма награда – от всички регистрирали се в периода 15.05 – 30.06.2019 г. ще бъдат изтеглени двама печеливши, които ще вземат участие в „Състезание“ по „екстремно пазаруване“ в рамките на 2 минути в посочен от Организатора магазин МЕТРО. Победител в състезанието е този, който пренесе до каса или друга точка, предварително определена от Организатора, стоки с по-голяма стойност. Победителят печели безплатно събраните от него стоки, на стойност не повече от 7900 лв. с ДДС. (Теглене на печеливши за участие в Състезанието: 08.07.2019 г.)
  • 1 Утешителна награда – състезателят, който изгуби в Състезанието получава безплатно награда по избор от стоките, които е пренесъл до каса или друга точка, предварително определена от Организатора. (Теглене на печеливши за участие в Състезанието: 08.07.2019 г.)

Наградата не може да надвишава сумата от 7900 лв. с ДДС и не включва тютюневи изделия.

В играта не се допуска използване на колички, торби и други помощни средства. За нуждите на изчисляване на класирането в състезанието, стойността на счупени или повредени стоки от състезателите в рамките на провежданото Състезание се приспадат от стойността на безплатно събраните стоки.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ