ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете почивка на о-в Тасос, 50 електрически хладилни чанти и 100 плажни кърпи от Леко

Спечелете почивка на о-в Тасос, 50 електрически хладилни чанти и 100 плажни кърпи от Леко
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „ОСВЕЖИ ДОМА И ЛЯТОТО С „ЛЕКО“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „ОСВЕЖИ ДОМА И ЛЯТОТО С ЛЕКО“

1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Освежи дома и лятото с „Леко“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

1.2. Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост „Организатор“).

1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Кампанията.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се отнася за следните продукти – бои за стени и тавани с марка „Леко“, а именно:

– „Леко“ със сребърни йони – 2,5 л., 4 л., 8,5 л., 15 л.

– „Леко“ боя за влажни помещения – 1 л, 2,5 л., 4 л., 8,5 л.

– „Леко“ Цветен Интерин – 2,5 л.

– „Леко“ Интерин – 1 л, 2,5 л., 4 л., 8,5 л., 15 л.

– „Леко“ Фасаген Ултра -1 л, 2,5 л., 4 л., 8,5 л., 15 л.,

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Кампанията се провежда в периода от 27 май 2019 г. до 31 юли 2019 г.

3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в промо-уеб-страница на Кампанията– www.spechelileko.bg .

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в чл.4.2, което в периода на Кампанията е регистрирало кода на фискалния бон в промо-уеб-сайта на кампанията www.spechelileko.bg .

4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и „Ол Ченълс Комюникейшън” ЕООД (ЕИК 131350957), както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5.1. В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече продукти на „Оргахим“ АД, участващи в кампанията (т. 2.1) на стойност 11 /единадесет/ или повече лева с включен ДДС и са регистрирали в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg: кода на фискалния бон, както и трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка; Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази фискалния бон, с който е участвал до приключване на тегленията на печеливши участници или до предаването й срещу получаване на награда.

5.2. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия.

5.3. С регистрирането на кода от фискалния бон и попълването на останалите задължителни полета в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg, всеки участник декларира, че е запознат(а) с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg.

5.4. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

6.1. В кампанията ще бъдат раздадени три вида награди:

6.1.1. Малка награда – 100 броя плажни кърпи Тегленето на печелившите фискални бонове със закупени и участващи в кампанията продукти на „Оргахим” АД описани в РАЗДЕЛ 2 ще бъде на случаен принцип и спечелилите ще се обявяват периодично на следните дати: 17.06.2019г. до 18 часа 20 броя плажни кърпи 01.07.2019г. до 18 часа 20 броя плажни кърпи 15.07.2019г. до 18 часа 20 броя плажни кърпи 01.08.2019г. до 18 часа 40 броя плажни кърпи на страницата spechelileko.bg. До 5 работни дни от датата на всяко теглене Организаторът ще информира участниците, че са спечелили награда чрез персонално обаждане и посредством електронна поща до всеки печеливш. В тегленето участват всички фискални бонове, които са регистрирани от началото на кампанията до 23:59 ч. в деня, предшестващ деня на тегленето. Фискални бонове, с които вече е спечелена малка или средна награда от предходно теглене, не участват в последващите тегления. Доставката на наградата ще се извършва в срок най-малко две седмици след изтегляне на печелившите кодове.

6.1.2 Средна награда – 50 броя електрически хладилни кутии №1316-24L, ЕЛ. 12V+230V Т/СТ. Тегленето на печелившите фискални бонове със закупени и участващи в кампанията продукти на „Оргахим” АД описани в РАЗДЕЛ 2 ще бъде на случаен принцип и спечелилите ще се обявяват периодично на следните дати: 17.06.2019г. до 18 часа 10 броя ел. хладилни чанти 01.07.2019г. до 18 часа 10 броя ел. хладилни чанти 15.07.2019г. до 18 часа 10 броя ел. хладилни чанти 01.08.2019г. до 18 часа 20 броя ел. хладилни чанти на страницата www.spechelileko.bg. До 5 работни дни от датата на всяко теглене Организаторът ще информира участниците, че са спечелили награда чрез персонално обаждане или посредством електронна поща до всеки печеливш по преценка на Организатора. В тегленето участват всички кодове, които са регистрирани от началото на промоцията до 23:59 ч. в деня, предшестващ деня на тегленето. Фискални бонове, с които вече е спечелена малка или средна награда от предходно теглене, не участват в последващите тегления. Доставката на наградата ще се извърши в срок най-малко две седмици след изтегляне на печелившите кодове.

6.1.3. Голяма награда – ваучер за една пет дневна (с пет нощувки и включени закуски и вечери) почивка за двама на остров Тасос в хотел Potos 3*. Възможни дати за ползване на почивката: 26.05.2020 /5 нощувки/ или 02.06.2020/5 нощувки/ или 09.06.2020 /5 нощувки/. Спечелилият трябва да избере една от възможните три дати. Транспортните разходи са за сметка на спечелилия. Голямата награда ще бъде изтеглена на 01.08.2019 на случаен принцип, в присъствието на нотариус и ще бъде обявена в същия ден до 18:00ч. на страницата spechelileko.bg. До 5 работни дни спечелилият голямата награда участник ще бъде известен персонално от представител на Организатора чрез обаждане на предоставения от спечелилия телефонен номер и чрез електронна поща, изпратена до него. Спечелилият голямата награда трябва да заяви една от трите предложени дати за почивка в срок до 30 календарни дни. Доставката на голямата награда ще се извърши в срок най-малко две седмици след потвърждаване от страна на печелившия на избраната от него дата за почивка. В тегленето за голямата награда участват всички фискални бонове, които са регистрирани от началото на промоцията до 23:59 ч. в деня, предшестващ деня на тегленето, с изключение на тези вече спечелили малка или средна награда.

6.1.4. Наградите се получават срещу представяне на печелившите фискални бонове със закупени и участващи в кампанията продукти на „Оргахим” АД описани в РАЗДЕЛ 2. В случай, че на фискалния бон не е изписан бранда Леко, участникът трябва да запази заедно с фискалния бон и опаковката/те на закупения продукт. Датата на фискалния бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

6.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

6.3. Пълният списък с печелившите от Кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията www.spechelileko.bg.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ