ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони Nokia 4.2 и Nokia 3.2

Спечелете смартфони Nokia 4.2 и Nokia 3.2

Играта продължава до 9 юни 2019 г.

Nokia смартфоните променят парадигмата за собственост на смартфон. Вече не става дума за получаване на най-новите спецификации и хардуер, а за телефон, който може да устои във времето и да поддържа най-новия софтуер. Всеки смартфон Nokia получава 2 години обновяване на операционната система, което гарантира на потребителя достъп до най-новите софтуерни функции и на практика означава, че с времето телефонът ще се подобрява.
Имаме удоволствието да предоставим възможност на четирима от вас за тест на най-новите ни смартфони с Android 9 Pie и изкуствен интелект – Nokia 4.2 и Nokia 3.2. И тъй като темата е и образователна, ще очакваме от печелившите да споделят преки впечатления от най-новите функции, поддържани от устройствата.

За да се включите в първото ни теглене, ще очакваме от вас да публикувате мнение за полезни приложения, които ползвате в ежедневието си и които ви улесняват или правят по-продуктивни.

Ще обявим първите двама печеливши на 5 юни 2019 г.

Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:

В периода от 30.05.2019 г. до 23:59 ч. на 09.06.2019 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса от Етап 1 и Етап 2 на играта. В периода от 30.05.2019 г. до 23:59 ч. на 02.06.2019 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Споделете мнението си за полезни приложения, които ползвате в ежедневието си и които ви улесняват или правят по-продуктивни“, публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.

Четирима участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.

Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.

Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

Всеки от печелившите потребители (тестери) съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи награда –  смартфон Nokia.Общият брой на наградите е четири (4).

Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на на 05.06.2019 г. и на 10.06.2019 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи устройството по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на 7 (седем) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Организатора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.

Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена, телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Организаторът намери за подходящ (куриер, поща или друго).

В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Партньорът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи.

Спечелилият Участник, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, е длъжен да декларира придобития доход с годишната си данъчна декларация в годината, следваща годината на получаването на наградата, съгласно чл. 50, ал. 3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като декларира стойността, както е посочена в приемо-предавателния протокол по т. 9.5. по-долу.

Организаторът организира изпращането на Наградите заедно с изготвени приемо-предавателни протоколи за връщане по куриера на подписан от спечелилите потребители екземпляр от протоколите за целите на данъчната отчетност. При получаване на Наградите в офиса на Организатора, Победителите подписват съответно приемо-предавателен протокол на място. Организаторът, съгласувано с Партньора, задължително посочва в приемо-предавателния протокол стойността на предметната награда, ако тя е над 100 лева, за целите на данъчното деклариране, съгласно т. 9.4. по-горе.

Ако някой от спечелилите не отговоря на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, на негово място се избира друг Участник на случаен принцип.

Спечелилите нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или да заменят същата за други продукти.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ