ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три ваучера за концерт по избор от Schwarzkopf

Спечелете три ваучера за концерт по избор от Schwarzkopf
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Спечели с Live ваучер за концерт от eventim” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Facebook страницата в секция Notes/Бележки на Schwarzkopf България, на адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията „Спечели с Live ваучер за концерт от eventim” се организира и провежда в онлайн социална мрежа Facebook.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоционалният период стартира на 27.06.2019 г. и продължава до 21.07.2019 г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/.
ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.
5.2. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 22.07.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1, 5.2 и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.
5.5. Участието в играта не е обвързано с покупка.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите в играта са 3 броя ваучер на стойност 50 лева от eventim.bg. Един участник може да спечели 1 ваучер.
Ваучерът може да се замени за избрано културно събитие от eventim.bg в срок от една календарна година. Осребряването на ваучер за събитие от www.eventim.bg става само през сайт www.eventim.bg.
В случай, че ваучерът не покрива цялата стойност на избраното събитие, остатъкът може да се доплати с кредитна карта. В случай, че стойността на ваучера е по-голяма от общата сума на поръчката, остатъкът от стойността може да бъде използван при следващата поръчка за сайта.
Условия за ползване (според официалните правила на www.eventim.bg):
• Срещу закупен ваучер не може да се получи равностойността му в лева или ресто, в случай, че стойността на избраните билети е по-ниска от тази на ваучера.
• Ваучерът е валиден до изтичане на срока на валидност, отпечатан върху него.
• Ваучерът не трябва да бъде препродаван.
• В случай на отмяна на събитието, на клиента се възстановява стойността на билета, закупен чрез ваучера.
• Нарушаването на тези условия за ползване ще направи ваучера невалиден.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. Участието в играта не е обвързано с покупка.
За участие в играта е необходимо да се отговори в коментар под снимката с обявлението на играта, качена на стената на Facebook страницата Schwarzkopf България, на адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/ в периода 27.06.2019 – 21.07.2019, на въпроса „На кой концерт мечтаеш да отидеш тази година?“.
Трите ваучера ще бъдат теглени в следните периоди:
За всички отговорили в периода 27.06-07.07 под 1-ви пост – теглене на 08.07 на 1 печеливш на 1 ваучер.
За всички отговорили в периода 08.07-14.07 под 2-ри пост – теглене на 15.07 на 2-ри печеливш на 1 ваучер.
За всички отговорили в периода 15.07-21.07 под 3-ти пост – теглене на 22.07 на 3-ти печеливш на 1 ваучер.
7.2. Всеки потребител от един Facebook профил може да участва само с един отговор под снимката на играта на стената на Facebook страницата Schwarzkopf България, на адрес: https://www.facebook.com/SchwarzkopfBulgaria/.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ