ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете безкабелна вертикална прахосмукачка Philips

Спечелете безкабелна вертикална прахосмукачка Philips

ПРАВИЛА

на кампанията „Регистрирай своя продукт в MyPhilips и спечели“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Регистрирай своя продукт в MyPhilips и спечели“ се организира от  „Филипс България” ЕООД, ЕИК 040448997, със седалище и адрес на управление: 1766 София, район „Младост“, ж.к. „Мадост 4“, Бизнес парк София № 1, сграда 12Б, ет. 3, уебсайт: http://www.philips.bg/, наричано по-долу още Организитор и/или Philips.

Кампанията ще се проведе в съответствие с разпоредбите на тези Правила, които са задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по всяко време. Всички промени, направени в настоящите Правила, са предмет на изменение и/или допълнение, което ще бъде публикувано на уебсайта www.philips.bg най-малко 24 (двадесет и четири) часа преди датата, на която промяната влиза в сила. С промените в Правилата Организаторът може включително да удължи или намали периода на Кампанията, както и да прекрати провеждането на Кампанията. В случай на намаляване периода на Кампанията или нейното прекратяване Организаторът не дължи на участниците никакво обезщетение за участие в нея.

Никакво изменение не може да доведе до обратно действие и всички регистрирани участници до момента на промяна ще се възползват от вече получените права. Всички такива промени, включително удължаването или намаляването на продължителността на кампанията, ще бъдат неразделна част от Правилата. Промените влизат в сила след 24 (двадесет и четири)  от датата на публикуването им на уебсайта www.philips.bg. Организаторът не поема отговорност за уведомяване на промените от участниците, стига те да бъдат публикувани на сайта.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД И МЯСТО НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще се проведе в периода от 00:00 часа на 15.08.2019 г. до 23:59 часа на 15.11.2019 г.

Кампанията важи само за продукти, закупени на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В тази Кампания могат да участват само пълнолетни физически лица (навършили 18-годишна възраст) преди датата на регистрация в кампанията, които живеят постоянно в Република България и приемат условията на тези Правила. Кампанията е достъпна на територията на Република България. Непълнолетните лица не могат да се регистрират в кампанията.

Служителите на Организатора или на компаниите, които са оторизирани да извършват дейности, свързани с кампанията, съпрузи, съпруги и роднини от първа степен (родители, деца) на служителите на горепосочените компании не могат да участват в тази Кампания.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Всички лица, навършили пълнолетие до датата на регистрация в Кампанията, които имат вече създаден профил в MyPhilips, следва да регистрират закупения от тях в периода на Кампанията с нашата марка продукт на онлайн страницата на дружеството – https://www.philips.bg/myphilips/login.html#tab=register-product.

Потребителите, които нямат акаунт за MyPhilips на уеб страницата  https://www.philips.bg/myphilips/ първо трябва да създадат такъв. За да създадете акаунт в MyPhilips, трябва да следвате следните стъпки:

1) Достъп до сайта https://www.philips.bg/myphilips/#tab=sign-up и попълване на формата за създаване на акаунт, изцяло, с цялата задължителна информация, обозначена със символа *

2) Натиснете бутона „Създаване на акаунт“.

3) Валидиране и активиране на акаунта с помощта на връзката, получена в имейла „Потвърждение за регистрация“.

За регистрацията в кампанията както потребителите, които вече имат създаден акаунт в MyPhilips, така и тези, които желаят да създадат такъв в съответствие с предишните инструкции, трябва да следват стъпките по-долу:

1) Достъп до сайта https://www.philips.bg/myphilips/login.html#tab=register-product

2) Удостоверяване на притежавания акаунт в MyPhilips и регистрация на закупените продукти на Philips в секцията „Регистрация на продукт“.

3) Въвеждане на изискваната информация: модел на продукта, дата на закупуване, прикачване на касова бележка за извършената покупка.

4) Натиснете бутона „Регистрация“

След натискане на бутона „Регистрация“ потребителите ще получат потвърждение както на страницата, така и чрез имейл, за успешно направената регистрацията на продукта. Последният съдържа обобщението на предоставените данни. По време на кампанията това съобщение / имейл представлява потвърждението за участие в кампанията „Регистрирай своя продукт в MyPhilips и спечели“.

Ако не попълните някое от задължителните полета и/или ги попълните с несъществуваща и/или неточна информация/данни, това води до невалидност на съответната регистрация.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА

5.1. УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДА. ВИДОВЕ НАГРАДИ

5.1.1. Петима от успешно регистриралите се участници в Кампанията, по начина описан в предходния раздел, ще спечелят  една от следните 5 награди:

  • SpeedPro Безкабелна вертикална прахосмукачка
  • Azur Парна ютия
  • Тример за брада с вакуум
  • Satinelle Prestige Епилатор за използване на морко и сухо
  • SoniCare HealthyWhite Електрическа звукова четка за зъби

5.1.2. Печелившите имена ще бъдат изтеглени на произволен принцип, като същите ще бъдат съобщени/обявени на уеб сайта www.philips.bg, Facebook и Instagram страниците нa Организатора до 15.12.2019г.

 

5.2 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА.

– Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от избрана от него куриерска фирма на адреса за доставка, посочен от всеки участник.

– Наградата ще бъде доставена в срок до 14 дни от датата на съобщаване имената на печелившите участници на уеб страницата ни.

– Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградата.

– Организаторът може да изисква предоставянето на документ за самоличност, с цел доказване на възраст.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ