ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 чудесни награди от Mcdonalds

Спечелете 100 чудесни награди от Mcdonalds

Официални правила на играта „McDelivery Night“

1.1. Участниците в Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на официалната Facebook страница на foodpanda и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната Facebook страница на foodpanda.

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от „Деливъри Хироу България“ ЕООД, обозначавано в настоящите Официални правила чрез търговската си марка в България – foodpanda, наричано по-нататък Организатор.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България във Facebook.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 или навършили 16 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на foodpanda и техните семейства /съпрузи, деца и родители/.

5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 10:00ч. на 19.09.2019г. и продължава до 21:30ч. на 19.09.2019г.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Участието в Играта е обвързано със закупуването/използването на продукт на платформата на foodpanda в часовете между 10:00ч. и 21:30ч. на 19.09.2019г.

6.2. За целите на Играта, в официалната страница на foodpanda във Facebook ще бъдe публикуван един пост, който ще обяви началото на Играта и възможните награди, които могат да се спечелят от участието в нея.

6.3. Механизъм на играта – Участниците в Играта е необходимо да направят поръчка от един от ресторантите на McDonalds, участващи на платформата на foodpanda на 19.09.2019г. в часовете между 10:00 и 21:30ч.

6.4. Потребители, осъществили поръчка, след изтичане на горепосочения срок, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите за печелившите са 45 тестета карти за игра, 45 чифта слушалки, 2 одеала, 2 чифта чорапи, 2 чифта пантофи и 2 тениски.

7.2. След изтичане на срокa за поръчки, участващи в Играта, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени 98 печеливши, отговорили на условията на играта, които ще спечелят горепосочените награди. Имената на печелившите ще бъдат обявени с пост в официалната Facebook страница на foodpanda за конкретната игра до 3 дни след края на играта.

7.3. Наградата се връчва във вида, в който е обявена. Не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение във Facebook страницата на foodpanda.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ