ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете прахосмукачка, електрическа кана и ръчен уред за гладене с пара Phillips

Спечелете прахосмукачка, електрическа кана и ръчен уред за гладене с пара Phillips

I. Организатор
Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп” EАД, ЕИК: 130081393, със седалище и
адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, пл. „България” 1,
Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност на Играта
Играта стартира на 17.09.2019 г. и приключва на 30.09.2019 г. в 17:00 часа.

III. Механизъм и условия за участие в Играта
Играта се провежда на територията на Република България в сайта www.ladyzone.bg,
на отделна лендинг страница – http://ladyzone.bg/sledvakanciata.
В Играта могат да участват всички пълнолетни физически лица, които в рамките на
срока на играта посетят лендинг страница – http://ladyzone.bg/sledvakanciata,
попълнят специално създадения за играта тест от 8 въпроса и се регистрират за
участие чрез попълване на регистрационна форма с данни за контакт – Име, Фамилия,
телефон и актуален и-мейл. Всеки актуален и-мейл дава право на регистриран
участник в играта „Живот след ваканцията“ да се включи в томболата за награди.
Всеки участник, с участието си в Игрaта, се съгласява да посочи свой актуален имейл. Регистрации, неотговарящи на този критерий, се приемат за нереални и не
участват в разпределението на наградите. С акта на регистрация се счита, че
настоящите Общи условия са приети и подписани.

IV. Награди
Трима от всички регистрирали се участници ще спечелят една от следните награди:
– Прахосмукачка – Phillips FC6408/01
– Ръчен уред за гладене с пара – Phillips Steam&Go
– Електрическа кана – Phillips Viva Collection
След приключване на играта на 02.10.2019г. трима от регистрираните участници ще
получат по една от наградите избрана на случаен принцип.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора.
Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду
всички участници в Играта. Участниците, които са спечелили наградите ще бъдат
обявявани на 02.10.2019г. на уебсайта http://ladyzone.bg.

Информация за спечелената награда ще се изпраща и на посочения от лицето и-мейл.
Организаторът не отговаря, в случай, че наградата не може да бъде предоставена и/
или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на
неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на
технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън
контрола на Организатора.
Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга
равностойност в продукти или услуги.
Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за
уведомени, че Организатора подава информация до Националната агенция за
приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица и данъка за тях ще
бъде заплатен от Организатора. В тази връзка печелившите трябва да предоставят: три
имена, ЕГН, настоящ адрес, имейл и телефон.
Eдин участник има право само на една награда. Всички участници, спазили настоящите
правила, могат да участват в томболата.
Наградата за участник се изпраща с куриер/поща на адрес посочен от печелившите
или предоставя лично в офиса на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД до 30.10.2019г. Получаването
на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред
служител на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД или пред съответния куриер/ пощенски служител.
Наградите могат да се предоставят само на участник, който има право да участва в
играта, бил е обявен за печеливш по Официалните правила на играта и се е
легитимирал с валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) при
получаване на наградата.
Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на лендинг страницата
– http://ladyzone.bg/sledvakanciata материал или текст, чието съдържание
противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или
обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и
добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от
спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

VI. Други условия
С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от
него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат
обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за
целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и
използването на наградата от печелившия участник.
С участието си в Играта чрез регистрация на лендинг страницата на играта http://
ladyzone.bg/sledvakanciata, се приема че участниците са запознати, приемат и се
задължават да спазват условията на настоящите правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ