ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 тротинетки, 600 тетрадки и 1 000 комплекта сокове Florina

Спечелете 5 тротинетки, 600 тетрадки и 1 000 комплекта сокове Florina

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА “ФЛОРИНА – ANGRY BIRDS”

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА “ ФЛОРИНА – ANGRY BIRDS ”

Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на игратa “ФЛОРИНА – ANGRY BIRDS” (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

РАЗДЕЛ 2. ПРОМОУТЪР И ОРГАНИЗАТОР

2.1. Промоутър на Играта е “Бест Фрутс – 17“ ЕАД, с ЕИК 204892709, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4003, район Централен, ул. „Благовест“ № 2, вх. A, ап. офис 6, представлявано от Димо Пламенов Ангелов (наричан по-долу “Промоутър”), който провежда играта чрез „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД. Промоутърът “Бест Фрутс – 17“ ЕАД осигурява и предоставя наградите за участниците, избрани за победители в Играта.

2.2. Организатор на играта е „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД с ЕИК 131350957, гр. София, бул. „Сливница“ 245, ет. 2 наричано по-долу „Ол ченълс“. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда за периода от 18.10.2019 г. до 13.12.2019 г.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Промоутъра и Организатора , както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице на възраст 16+ с постоянно жителство в България, което в периода на Играта е качило снимки на новия продукт на Флорина – Флорина Вода с 4 вкуса на страницата florina.bg/angrybirds.

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й

5.1. За да участва в Играта, Участникът следва да качи на florina.bg/angrybirds в периода на играта, посочен по-горе снимка на една опаковка на един вкус Флорина вода, което му дава право да участва за малка награда или да качи на florina.bg/angrybirds снимка с четирите вкуса води, което му дава право да участва за голямата награда. Дублиращите се снимки ще бъдат служебно премахвани.

5.2. Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

5.3. Всеки участник в Играта може да участва с качени снимки неограничен брой пъти, като може да спечели до 3 малки награди и 1 голяма награда.

5.4. Всеки участник следва да предостави следните данни: име, фамилия, телефон и имейл адрес. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Промоутърът и Организаторът не носят отговорност.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

6.1. В играта ще бъдат раздавани два вида награди – големи и малки, както следва:

– 5 броя тротинетки Micro – голяма награда;
– 600 броя тетрадки А5 Angry Birds с 20 листа – малка награда;
– 1000 сета Флорина Вода – пакет от четири вкуса – малка награда;

6.2. Малките награди ще бъдат теглени на томболен принцип по 200 броя на седмица. Големите награди ще бъдат изтеглени в края на кампанията на томболен принцип.

6.3. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградата.

6.4. Печелившите участници ще бъдат информирани за това, че печелят, за вида на наградата и за начина на получаването ѝ на посочените от тях телефон и имейл адрес. Наградите ще бъдат разпращани до 30 дни след края на Играта

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ