ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 смартфона Nokia 6.2 и Nokia 7.2

Спечелете 30 смартфона Nokia 6.2 и Nokia 7.2
ПРАВИЛА НА ИГРАТА:
  1. Играта стартира на 28 октомври 2019. За да участвате, е необходимо да напишете в коментар под поста ни за Играта във Facebook с отговор на въпроса „Какво/кого бихте снимали със смартфон Nokia 7.2 или Nokia 6.2 и защо?“.
  2. Между 11 и 17 ноември ние ще изберем 30-те най-интересни коментара, чиито автори ще станат наши „посланици“. На тях ще изпратим по един комплект от нашите стикери, които да залепят на автомобилите си за периода от 18.11 до 15.12.19В този период „посланиците“ ще качват в собствените си Facebook профили снимки на автомобилите си със залепените стикери, задължително с #NokiaphonesCar. Публикациите, участващи в играта следва да бъдат с публичен достъп. В края на Играта 20 от участниците ще получат Nokia 6.2, а най-активните 10 участници ще получат Nokia 7.2. Колкото повече снимки на брандираните си автомобили качват и колкото повече харесвания и коментари събират те, толкова по-голям е шансът да спечелят Nokia 7.2.
  3. Най-активните, харесвани и коментирани снимки на трима от участниците ще спечелят ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ – карти със суми 600 лв., 400 лв. или 200лв. Колкото повече снимки на брандираните си автомобили качват участниците и колкото повече харесвания и коментари събират публикациите, толкова по-голям е шансът да бъдат избрани за допълнителната награда.
  4. В края на Играта, между 16 и 22 декември, всеки участник ще бъде посетен от наш представител, който ще го снима с брандирания автомобил и ще му връчи наградата – телефон Nokia 7.2 или Nokia 6.2, както и карта с парична сума, ако е спечелил такава.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Организатор
1.1. Играта, провеждана на Facebook Timeline на страницата Nokia Mobile (@NokiamobileBG) се организира от Most Computers Bulgaria, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата Nokia Mobile (@NokiamobileBG).
2. Характеристики и период за провеждане на Играта
2.1. Играта, провеждана на timeline на страницата Nokia Mobile (@NokiamobileBG) във Facebook представлява въпрос. Участниците могат да се включат чрез коментари, публикувани под поста с обява за Играта.
2.2. Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.
3. Право на участие
3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България и на възраст над 18 години. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за Most Computers Bulgaria, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4. Участващи продукти
4.1. За участие в игрите не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Nokia, нито заплащането на каквато и да било такса.
5. Начин за провеждане на игрите
5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com
5.2. На Nokia Mobile (@NokiamobileBG) се публикува пост, съдържащ въпрос. За да се включи, участникът следва да откликне чрез коментар под същия пост. В случай, че отговорът на участника отговаря на останалите условия на Играта, той придобива правото да бъде избран за участие в следващия етап на Играта. Ако отговорът не съответства на темата или съдържа груби/нецензурни изрази, коментиралият губи правото си на участие в следващия етап от Играта.
5.3. Във втория етап на Играта участие могат да вземат 30 от заявилите участие посредством коментар под поста, обявяващ Играта. Те ще бъдат избрани от Организатора въз основа на лична преценка за степента на оригиналност на съдържанието.
5.4 30-те избрани да продължат в следващия етап на Играта ще получат от Организатора чрез пратка по куриер комплект рекламни стикери, които следва да залепят върху личните си автомобили, следвайки предоставени от Организатора специални инструкции. За да завършат успешно участието си и да получат награда, участниците трябва да премахнат стикерите от автомобилите си не по-рано от финала на Играта на 15 декември 2019 г.
5.5. Организаторът уведомява избраните за участие във втори етап на Играта 30 участници до 17 ноември 2019 г. чрез лични съобщения във Facebook и/или отговор към коментара, направен от съответния участник. Всеки избран участник разполага с 24 часа да потвърди чрез лично съобщение желанието си да продължи участието си и във втория етап на Играта. Ако Организаторът не получи потвърждение от даден участник в рамките на 24 часа, има правото да избере друг на негово място.
5.6. За да продължи участието си, селектираният от Организатора участник следва да изпрати своите две имена, адрес и телефон под формата на лично съобщение в страницата Nokia Mobile (@NokiamobileBG) в срок от 24 часа след уведомяването му при условията на т. 5.5. Непредоставянето на тези данни възпрепятства включването в Играта. Същите данни ще бъдат ползвани и за получаване на наградата в края на Играта. Данните ще бъдат съхранявани до един месец след приключване на Играта.
5.7 За да завършат успешно участието си, е необходимо автомобилите на участниците да бъдат чисти и добре поддържани, в техническа изправност в периода на Играта. Ако бъде установено, че даден автомобил не отговаря на тези условия, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник в Играта.
5.8. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
6. Награди
6.1. Наградите в игрaта са мобилни телефони Nokia 6.2 или Nokia 7.2 поотделно или в комбинация с карта с парични средства.
6.2. Организаторът ще разпредели наградите измежду избрани по негово усмотрение 30 души от заявилите участие посредством коментар под поста за Играта. Смартфони Nokia 7.2 ще получат 10-те участници с най-голям общ брой на харесванията и коментарите към публикуваните от тях снимки и видеа на автомобилите със залепените рекламни стикери в периода 20 ноември – 15 декември. Тримата участници с най-много харесвания и коментари ще получат и допълнителни прарични награди.
6.3. Печелившите участници ще бъдат обявени на Nokia Mobile (@NokiamobileBG) и ще се уведомяват от Организатора при условията на т. 5.5 и т. 5.6.
6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6.5. Наградите ще се получават, като участниците ще бъдат посетени от представител на Организатора на посочени от тях адреси. Наградите могат да бъдат получавани лично от представители на Организатора или чрез куриерска фирма.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ