ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 140 музикални кутии от Suchard

Спечелете 140 музикални кутии от Suchard
 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на  www.suchard.bg
  • Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.suchard.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.11 – 30.11.2019 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията: шоколадови бонбони Suchard, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.suchard.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „МиБМ Експрес” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Купи шоколадови бонбони Suchard (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв.
  • Необходимо условие е закупуването на Suchard бонбони на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • X. Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.suchard.bg
   При регистрацията участникът трябва:

   • – да въведе номера на касовата бележка
   • – да въведе общата сума от закупените Suchard бонбони
   • – да въведе captcha code
   • – да въведе мобилен номер
   • – да потвърди, че ще запази касовата бележка
   • – да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията
  • Участникът ще има възможност да изпрати електронна музикална картичка чрез Facebook, като това не е задължителен елемент от регистрацията.
 • Награди:
  • XI. Малки седмични награди – музикална кутия Suchard – общо 140 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 35 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 – 1.11 – 07.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
   • 2. Период 2 – 08.11 – 14.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
   • 3. Период 3 – 15.11– 21.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
   • 4. Период 4 – 22.11 – 30.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
  • XII. Големи седмични награди – покана за двама за концертите на Cantus Firmus – общо 16 броя за периода на Промоцията (Играта)
  • Организираните концерти от Cantus Firmus са следните:
   • 4.12. 2019 – „Людмил Ангелов свири Шопен“, провеждащ се в зала България, град София;
   • 17.12.2019 – „Christmas in action” с участието на Милица Гладнишка, Ангел Заберски октет и трио „Тринити“, провеждащ се в зала България, град София;
  • Разпределението на тези награди е на седмичен принцип, по 4 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 – 1.11 – 07.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. „Людмил Ангелов свири Шопен“, провеждащ се в зала България, град София
   • 2. Период 2 – 08.11 – 14.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. „Людмил Ангелов свири Шопен“, провеждащ се в зала България, град София
   • 3. Период 3 – 15.11– 21.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 17.12.2019 г. „Christmas in action” с участието на Милица Гладнишка, Ангел Заберски октет и трио „Тринити“, провеждащ се в зала България, град София
   • 4. Период 4 – 22.11 – 30.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 17.12.2019 г. „Christmas in action” с участието на Милица Гладнишка, Ангел Заберски октет и трио „Тринити“, провеждащ се в зала България, град София
   • Наградата не включва транспорт до град София.
  • XIII. Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.suchard.bg
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XV. Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цена на едно обаждане е според тарифния план на абоната), както и да валидират печелившата касова бележка, която трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XVI. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XVII. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на активността. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата касова бележка за закупените бонбони Suchard на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XVIII. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ