ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 шейни Snow bike от Dove

Спечелете 15 шейни Snow bike от Dove
Организирана от Юниливър България за марките Dove, Dove Men+Care, BabyDove и Rexona
(За периода: 04.11.2019г-08.12.2019г. включително)
I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Организатори:
(1) Промоционалната кампания „Отпразнувай зимата с Dove, Dove Men+Care и Rexona“ (по-нататък наричана Кампанията) се организира и провежда от „Юниливър България“ ЕООД, ЕИК BG121796402, с адрес на регистрация гр.София, ж.к.Младост 4, ул.Бизнес парк София 1, сграда 5, ет. 5, представлявана от Мачей Карол Селински и от фирма „Страта Промо“ЕООД, ЕИК BG13098272, адрес на регистрация гр. София, ж.к.Изгрев, ул. Елемаг 19, бл. 309, ет.2, МОЛ Пенко Минев, наричани нататък в текста “Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Кампанията (нататък в текста наричан Официалният правилник).
(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят Официалния правилник, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който същият е бил първоначално оповестен.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (04.11.2019г – 08.12.2019г. включително) на адрес https://apps.facebook.com/dovebg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес https://apps.facebook.com/dovebg.
2. Период на промоционалната кампания:
(1) Промоционалната кампания „Отпразнувай зимата с Dove, Dove Men+Care и Rexona“ стартира на 04.11.2019 г. и продължава до 08.12.2019 г.
(2) В случай че Организаторът реши да се съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1, точка 4.
(3) След приключване на Кампанията, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.
(4) Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.
II. Правила за участие:
3. Право и място на участие:
(1) В томболата за наградите може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години до датата на стартиране на кампанията, с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящия правилник.
(2) В томболота за наградите нямат право да участват служители на Организатора както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
(3) Кампанията с наградите се провежда в обектите на общо 15 търговски вериги – Елитис, Лекси, Булмаг, Тим, Едеа, Стоми, Аромати, Аделаз, Болеро, Абсолют +, БББ, Вилтон,Хит, Мира, Тонита.
(4) В Кампанията участват всички продукти от марките Dove, Dove Men+Care, BabyDove и Rexona.
(5) Участвайки в Кампанията, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
4. Участващи:
Участието в Кампанията за наградите е обвързано с покупката на продукти от марките Dove, Dove Men+Care, BabyDove и Rexona.
5. Механизъм за участие в томбола за наградите, обвързани с покупка
За да участва за наградите на лотариен принцип, обвързани с покупка участникът e длъжен да изпълни следните условия:
· Да закупи един брой подаръчен комплект от портфолиото на Юниливър България, с марките Dove, Dove Men+Care, BabyDove и Rexona на минимална стойност 10 лева.
· След като заплати закупения продукт/и ,да изиска своя талон за участие от продавач-консултанта на касата в магазина
· Да попълни своите имена и телефонен номер
· Да пусне попълнения промо талон в предназначената за това урна в магазина
· Всеки участник трябва да запази до тегленето на наградите оригиналната касова бележка, срещу която е получил правото да участва в Кампанията, за да бъде валидиран, в случай, че е изтеглен като печеливш.
· Всеки клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е свързано с представяне на нова касова бележка за покупка на продуктите изброени по-горе в механизма за участие.
· Попълването на два или повече талона за участие (при покупката на повече от два или повече подаръчни комплекта) увеличава шанса за спечелване на една от наградите, но един участник може да спечели не повече от една награда за периода на Кампанията.
· Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.
6. Награди
Наградите за томболата са общо 15 броя шейни Snow bike. За всяка една от 15-те участващи търговски вериги ще се обяви по един печеливш.
7. Теглене на наградите:
Тегленето на наградите от лотарията, обвързана с покупка, ще се извърши в срок до 20 работни дни след приключване на Кампанията, на случаен принцип в присъствието на нотариус, в офиса на „Страта Промо“ ЕООД, в качеството му на Организатор и отговорен за Кампанията.
За всяка една от 15-те награди ще бъде изтеглен по 1 печеливш и 3 резервни участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ