ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете телевизор Philips 4К UHD OLED TV

Спечелете телевизор Philips 4К UHD OLED TV

Условия и правила
за участие в класацията с гласуване за HiComm Awards – ECA (Entertainment Content Awards) 2019

ОРГАНИЗАТОР

Организатор е „ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД.

ПЕРИОД НА ГЛАСУВАНЕТО
Гласуването ще се проведе в периода 01.11.2019 – 30.11.2019.

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на HiComm Awards – ECA (Entertainment Content Awards) 2019  и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването й името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт https://ea2019.hicomm.bg/.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

НАГРАДА
За гласуването в класация за HiComm Awards – ECA (Entertainment Content Awards) 2019

Телевизор Philips 55OLED804 4К UHD OLED TV

 УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

* Тегленето на наградите ще се извърши на томболен принцип в срок до 10 работни дни след приключване на гласуванията. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.hicomm.bg.
* За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.
* Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.
* Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ