ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 смартфона Honor 20, 5 смарт часовника Honor Magic и още чудесни награди

Спечелете 3 смартфона Honor 20, 5 смарт часовника Honor Magic и още чудесни награди

1. Организатори:

1.1. Националната Промоция ”True Me” (по-нататък наричана “Промоцията”), се организира и провежда от „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление Бизнес Парк София, сграда 12А, ет.3, София 1766, с ЕИК 130102019, представлявано от Мирослава Симова, и агенция „Идалго Промоушънс България”, като технически изпълнител, наричани по-нататък  “Организатори”.

1.2. Организаторите си запазват правото да модифицират и/или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

2. Общи правила

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да се запознят с и да спазват условията на официалните правила.

2.2. Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на Промоцията (10.11.2019 – 15.01.2020г. включително) на промоционалната страница www.staytrue.bg

3. Период на Промоцията и територия на провеждане

3.1. Промоцията “True Me” стартира в 07.00 часа на 10 Ноември 2019г. и продължава до 15 Януари 2020г., 00.00 часа включително.

3.2. В случай, че Организаторите решат да съкратят или удължат срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.staytrue.bg

3.3. След приключване на Промоцията, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

3.4. Промоцията се организира и провежда на територията на търговски обекти в Република България и на уеб страница www.staytrue.bg и наградите се доставят само на територията на Република България.

4. Продукти, участващи в Промоцията

4.1. Ballantine’s Finest – 1L (един литър)

4.2. Ballantine’s Finest – 0,7 L (седемстотин милилитра)

4.3. Ballantine’s Finest – промо-пакет с две чаши

4.4. Ballantine’s Finest – промо-кутия

5. Правила за участие

5.1. В Промоцията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Промоцията, с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящите правила.

5.2. В Промоцията нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

6. Участие

6.1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на 1 (една) бутилка Ballantine’s Finest по избор от участващите продукти в рамките на периода на кампанията.

6.2. Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.5, има право да участва.

7. Механизъм на участие

7.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, трябва да закупи 1 (една) бутилка Ballantine’s Finest, разновидност в литри по избор, в рамките на периода на кампанията.

7.2. След покупката, потребителят трябва да заяви участие в Промоцията на www.staytrue.bg , където следва да регистрира:

·         номера на касовата си бележка;

·         своите данни: име и фамилия, град, телефонен номер за връзка, e-mail;

·         да избере наградата, за която участва;

·         да потвърди, че е прочел правилата на Промоцията и е съгласен с тях;

·         да потвърди, че е запознат с условието за запазване на касовата бележка от покупката;

·         да потвърди, че е съгласен предоставените от него лични данни да се обработват за целите на участие в Промоцията;

·         да натисне бутон „Изпрати”.

7.3. След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не.

7.4. С успешната регистрация, всеки участник се включва в томбола за спечелване на 1 (една) от наградите в Промоцията, като може да спечели само вида награда, за който сам е избрал да участва в полето „Избери награда“ в регистрационната форма .

7.5. Един потребител може да се регистрира/да участва  до 5 (пет) пъти в Промоцията. Важно:  Данните (име, фамилия, град, телефон, e-mail) трябва да са едни и същи при регистрация на различни кодове от един и същи потребител. В базата данни за тегленето на наградите влиза потребител, който на свое име, фамилия, телефон има регистрирани не повече от  5 (пет) уникални кода.

7.6. Участникът е длъжен да запази касовата бележка от покупката на промоционалния продукт (бутилка Ballantine’s Finest). Касовата бележка/и ще бъдат изискани от служителя на куриерската фирма при предаване на наградата на всеки спечелил участник. Награда не може да бъде връчена/предадена на участник, който не представи касовата бележка/и. В случай, че печеливш участник не пази и не предостави касовата бележка от покупката, на негово място ще бъде определен друг участник за същата награда.

7.7. Датата на касовата бележка трябва да предхожда или да съвпада с датата на регистрация на печелившия участник, а не да е с дата след датата на регистиране.

8. Награди

8.1. В Промоцията ще бъдат раздадени общо 33 (тридесет и три) награди, разделени в 2 (две) категории: 1) технологични награди и 2) ваучер за пазаруване.

8.2. Технологични награди – общо 18 (осемнадесет) броя, както следва:

·         3 (три) броя смартфон Honor 20

·         5 (пет) броя смарт часовник Honor Magic

·         10 (десет) броя смарт гривна Honor Band 5

*Организаторите си запазват правото да сменят моделите и/или марките на технологичните награди в случай, че доставчиците по някаква причина нямат наличност, и/или спрат внос и/или продажба на конкретните марки и/или модели; както и по друга обективна причина неизчерпателно. При възникване на подобно обстоятество, Организаторите ще заменят технологичните награди с най-близки като модел и/или технологични възможности и/или марка до обявените.

8.3. Награди ваучер за пазаруване – общо 15 (петнадесет) броя, както следва:

o   15 (петнадесет) броя ваучер за пазаруване на стойност 100 лева.

8.4. GiftCard МasterCard/Visa е предплатена карта, с която може да извършвате разплащания навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard/Visa, на ПОС терминал и on-line (затворени са за теглене на пари в брой от АТМ).

8.5. При ползване на GiftCard няма такси и комисионни. Единствено ако по картата има наличен остатък след шест месеца от датата на нейното издаване, започва да се удържа месечна такса за обслужване в максимален размер от 6 лв. от наличната остатъчна стойност до окончателното й изчерпване. След като стойността по картата стане нула, картата се закрива автоматично.

8.6. Наградите не могат да бъдат разменяни срещи паричната им равностойност.

8.7. След доставка на наградите, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди на технологичните награди, и/или недоволство или друг тип оплаквания на печеливши, свързани с използването на наградите тип ваучер за пазаруване.

9. Теглене и получаване на наградите

9.1. Печелившите ще се теглят в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията, до 00.00 часа на 15.01.2020 г. Наградите ще бъдат теглени по категории, като във всяка категория ще бъдат включени имената на всички участници, които са се регистрирали за съответния вид (категория) награда.

9.2. Ще бъдат изтеглени 33 (тридесет и три) участника и по 3 (три) резерви за всяка категория награди.

9.3. Имената на печелившите 33 (тридесет и три) участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на Промоцията – www.staytrue.bg – в срок до 22.01.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ГИРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ