ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три ръчно изработени кожени чанти и 5 дървени колонки с уникален дизайн от Bushmils

Спечелете три ръчно изработени кожени чанти и 5 дървени колонки с уникален дизайн от Bushmils

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „BLACK  BUSH – ПОКАЖИ ХАРАКТЕР“

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в рекламната кампания  „BLACK BUSH – ПОКАЖИ ХАРАКТЕР ”, която е организирана от “Авенди” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Искърско шосе” № 7, търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2, ЕИК 130591250 и „Кей уей“ ЕООД, ЕИК 200217229, със седалище и адрес на управление в град София, район „Оборище“, ул. „Васил Друмев“ №48 („организатори“). Общите условия, на играта са публикувани на уеб страницата, притежание на организатора Кей уей – www.bushmills.bg

І. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Кампанията „BLACK BUSH – ПОКАЖИ ХАРАКТЕР” се провежда онлайн, чрез уеб страницата https://www.bushmills.bg в периода от 20.11.2019  г.  до 20.12.2019г. включително („период на играта“) на територията на Република България.

2. В кампанията  могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са се регистрирали успешно на сайта www.bushmills.bg с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер и e-mail адрес на www.bushmills.bg

Всеки желаещ да участва в кампанията, има право да се регистрира само веднъж.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

3. За да заяви участие в играта, участникът трябва да осъществи последователно следните действия:
3.1 Да посети уебстраницата www.bushmills.bg
3.2. Да избере едно от четирите изображения, които илюстрират различен характер.
3.3. Да се регистрира успешно с име и фамилия, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с общите условия на играта.
3.4. По желание да сподели в социалната мрежа Facebook участието в кампанията.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в програмата „BLACK BUSH – ПОКАЖИ ХАРАКТЕР“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта https://www.bushmills.bg, участват в жребий, който на произволен принцип определят 8 (осем) печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 03.01.2019г. на сайта www.bushmills.bg

ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителите”) имат право да получат една от следните награди:

6. Наградите:
6.1. един брой брандирана кожена раница (от общо 3 броя)
или
6.2. един брой брандирана Bluetooth колонка (от общо 5 броя)

7. Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.
7.1. Изтеглен победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@bushmills.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.
7.2. Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия
7.3. Изтегленият победител се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.
7.4 Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които организаторите са осъществили контакт.

8. Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ