ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете специална хладилна кутия от Corona

Спечелете специална хладилна кутия от Corona
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Bucket list”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. «Източен» 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на следната Фейсбук страница („Страницата“), в секцията Notes/Бележки: https://www.facebook.com/pg/Corona-137709069584471/notes и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Страницата https://www.facebook.com/pg/Corona-137709069584471/notes
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „КАМЕНИЦА” АД, агенция „Суинг” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 8 януари и продължава до 12 януари, 2020 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
Хладилна кутия Corona
Брой награди: 1 хладилна кутия Corona
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да участва за наградата от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети Фейсбук Страницата на Corona:
Да се запознае с официалните правила на Играта, да ги приеме и декларира, че ще ги спазва.
b) На 8 януари, 2020 г. на стената в Страницата ще бъде публикуван игрален пост- задача, която Участникът трябва да изпълни.
c) Задачата е: „Сподели с нас своите топ 3 желания от големия си bucket list и може да спечелиш хладилна кутия Corona.”
7.2. От всички участници, изпълнили правилно задачата, чрез томбола ще бъде изтеглен 1 спечелил. Тегленето на томболата за определяне на спечелилия участник ще се извърши на 13 януари, 2020 г.
7.3. В Играта участват само отговори, публикувани под игралния пост, публикуван от Организатора. В Играта НЕ участват отговори под споделен от Участник в играта пост/коментар.
7.4. Публикуван коментар не може да съдържа обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа, полова или религиозна вражда, което приканва към агресия. Съдържанието на коментар не трябва да представлява или да може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на бира Corona, както и не трябва да насърчава към прекомерна или безотговорна консумация на алкохол.
7.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира и скрива/изтрива отговор/ коментар, който не отговаря на условията по т.7.4. тук по-горе.
7.7. Участник може да спечели само веднъж награда от Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ