ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 ваучера по 99 лева за пазаруване в eMAG

Спечелете 10 ваучера по 99 лева за пазаруване в eMAG

Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш ваучер на стойност 99 лв от eMAG

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане иучастие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш вкусни награди” /наричана подолу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 16.01.2020г. и продължава до изчерпване на количествата награди, но не по-късно от 25.01.2020г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
10 ваучера х 99лв. за пазаруване в сайта или мобилното приложение на Emag5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.3. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или  мобилното приложение.
След финализиране на поръчката  клиентът ще разбере дали печели ваучер /който ще му  бъде изпратен  на мейл под формата на промо код и може да се използва за покупки от сайта или мобилното приложение на eMAG/. Мейлът ще съдържа и общи условия за използване на ваучера.
За да получатат ваучерите си, печелившите трябва да изразят изрично съгласие с условията за получаване на имейл известия от Организатора на играта.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само  онлайн поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТ,А КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ