ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 бутилки бутиково вино Katarzyna Estate, Grand Cru

Спечелете 5 бутилки бутиково вино Katarzyna Estate, Grand Cru

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш награда от Katarzyna Estate”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане иучастие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш освежаваща напитка” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие,зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставявъзможност на участниците да спечелят една от обявените награди;действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря наопределението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нитоедин от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица,навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълноили ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани вуеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 5.02.20г. и продължава до 13.02.20г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
– 5 (пет) бр. бутилки вино Katarzyna Estate, Grand Cru, с ед. цена 190,00 лв. с ДДС
– 12 (дванадесет) бр. бутилки червено вино Cheval, с ед. цена 7,97 лв. с ДДС

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.
5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 20 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само онлайн поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
6.4 Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Happy Delivery на 14.02.20г.
6.5 Кол Центърът на Хепи Доставка ще се свърже с печелившите за уточняване на подробности около връчването на наградите.
Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора – dostavka. happy. bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ