ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете безжични слушалки AirPods Pro

Спечелете безжични слушалки AirPods Pro
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Регистрирай мейл адреса си, участвай в томбола и можеш да спечелиш AirPods Pro за теб или твоята половинка.
Играта се провежда онлайн, на сайта и фейсбук страницата на iStyle Bulgaria – www.istyle.bg и www.facebook.com/iStyleBulgaria от 14.02.2020 г., 13:00 ч. до 23.02.2020 г., 23:59 ч.
Правилата на играта и актуална информация за нея, следете на www.istyle.bg и на www.facebook.com/iStyleBulgaria.
———————————————————————————————————————
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАTА
“Нещо специално за твоя специален човек”
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта “Нещо специално за твоя специален човек” се организира и провежда от “Ай Стайл” ЕООД, ЕИК: 175220335, наречено по-долу накратко „Организатор”.
2.1. Организаторът на играта има право неговото име, лого и други елементи от търговската му марка да бъдат позиционирани във всички материали, свързани с провеждането на играта – целеви страници, подстраници, онлайн реклами и публикации, банери, брошури и други рекламни материали.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С участието си в Играта участниците се съгласяват с официалните правила на Играта.
2.2. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на интернет адреси: www. istyle.bg и www.facebook.com/iStyleBulgaria.
2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на официалното им публикуване на интернет адреси: www.istyle.bg и www.facebook.com/iStyleBulgaria.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1. Играта “Нещо специално за твоя специален човек” се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Играта стартира на 14.02.2020 г., 13:00 ч. и участниците могат да се регистрират, за да участват в играта до 23.02.2020 г., 23:59 ч.
4.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете й, като известяват за това на интернет адреси: www.istyle.bg и www.facebook.com/iStyleBulgaria, при условията на т. 2.3. от настоящите правила.
ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Участието в настоящата игра не е обвързано със закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги, предлагани от “Ай Стайл” ЕООД или от трето лице, нито с поемането на каквито и да е договорни задължения към Организатора.
Участието в Играта е напълно доброволно и свободно. С регистрирането на мейл адреса си, участниците се включват в томабола. С предоставяне на данни се дава и съгласие за изпращане на информация за нови продукти, специални предложения и маркетингови събития. Информационният бюлетин, за който участниците се абонират, участвайки в играта, е безплатен и ще остане такъв за целия период, в който ще бъде получаван от участниците. Съгласието за получаване на информационния бюлетин може да бъде оттеглено по-всяко време, както е посочено в съобщението за потвърждаване на.
Право на участие в Играта имат всички лица навършили 18 години, с местожителство в България.
С регистрацията си за участие в играта всеки участник приема настоящите правила и условия на играта.
5.2. В Играта нямат право да участват служителите на: фирма Ай Стайл ЕООД, рекламна агенция Фул Контакт ООД, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи участник, който не отговаря на условията на т. 6.1. и т.5.2., то той има право да анулира получената от награда или по своя преценка да не го допусне до участие за наградата. В този случай ще се определи за печеливш друг участник, съобразно правилата на играта.
5.4. Всеки участник, който се включи в Играта, се смята, че приема Официалните Правила, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Играта.
ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
  • Да попълни двете си имена и актуален и-мейл адрес в страницата с форма за регистрация https://bit.ly/3bEAMl1. Всеки има право само на една регистрация.
  • Да се съгласи с условията на Играта.
  • Да се съгласи да получава Информационен бюлетин от iStyle.
  • Всички, които са се регистрирали в периода на Играта, щe участват в томболата за AirPods Pro, която ще се проведе на 24 февруари.
6.2. На 24.02.2020 г. ще се проведе томбола, в която ще участват всички, които са попълнили данните си и са се регистрирали. Ще бъде изтеглен един печеливш.
Изтегленият играч печели 1 (един) бр. AirPods Pro.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ