ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете таблет Apple iPad 10.2 и 3 броя масло за автомобил

Спечелете таблет Apple iPad 10.2 и 3 броя масло за автомобил

Общи правила и условия на играта “ Кое е първото масло с марката Valvoline и коя година е създадено то?”

1. Организатор и Изпълнител на играта
Играта “Кое е първото масло с марката Valvoline и коя година е създадено то?”, наричана за краткост “Игра/та”, се провежда на стената на официалната Facebook страница на Valvoline Bulgaria https://www.facebook.com/ValvolineBulgariaOfficial при следните условия:
Организатор на Играта е ”БУЛВАРИЯ-АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София 1324, ул. Орион 84, наричано по-долу за краткост „Организатор”.
Настоящите правила са задължителни за всички желаещи да участват в Играта. Организаторът си запазва правото да допълва и/или да изменя настоящите Правила, за което своевременно ще информира участниците чрез съобщения, публикувани във Facebook страницата https://www.facebook.com/ValvolineBulgariaOfficial/
Изпълнител на играта e „Би Шеърд“ ООД, ЕИК 202206645, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Лагера, бл. 35, ет. 11, ап. 82, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
2. Механизъм на играта
В тази Игра потребителите трябва да харесат страницата на Valvoline Bulgaria, да отговорят на въпроса „Кое е първото масло с марката Valvoline и коя година е създадено то?“ и да отбележат 3-ма свои приятели в коментар под публикация от 17.02.2020 г. на страницата на Организатора https://www.facebook.com/ValvolineBulgariaOfficial .
Периодът на провеждане на играта е от 19.02.2020 г. в 14:00 ч. до 30.04.2020 г. в 10:00 ч. – Победителите в Играта ще бъде оповестен след 15:30 часа на 30.04.2020 г. чрез съобщение, публикувано на стената на страницата Valvoline Bulgaria https://www.facebook.com/ValvolineBulgariaOfficial
Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги от търговските обекти на Организатора от страна на Участника.
– Всеки потребител има право да участва в Играта само с 1 (един) коментар.
– С публикуване на коментар, отговарящ на определените по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал, съгласен е и приема настоящите Общи правила.
3. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице, което е навършило 18 години и има местоживеене в България. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да отстрани Участник от Играта. Публикуваното от Участниците съдържание не трябва да съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя на Играта публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата.
4. Оповестяване и Награждаване на победителите в Играта
Изпълнителят известява спечелилите участници чрез публикуване на съобщения на страницата на Valvoline Bulgaria, в които са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници и неговата/техните снимка/и.
За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Valvoline Bulgaria, в срок до 5 (пет) дни от уведомяването. Участниците се съгласяват да предоставят личните си данни по посочения начин за целите на получаване на определената за тях награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели. Получените лични данни ще бъдат изтрити след провеждане на Играта и обявяване на победителите. Също така, всеки участник може и сам да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на Играта и преди нейното приключване, в който случай Организаторът следва незабавно да ги изтрие.
5. Награди
Всеки участник в Играта има възможността да спечели 1 от 1 бр. Таблет Apple iPad 10.2” или 1 от 3 бр. Масло за автомобил.
Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице, както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ