ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплекта бутилка Пещерска ракия и кошница с мезета

Спечелете три комплекта бутилка Пещерска ракия и кошница с мезета
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Играта „Остани вкъщи” наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от фирма „ПАУЪР БРАНДС“ АД, гр. Пловдив, бул. Дунав №5, с централен офис в град София, наричана по-долу „Организатор”.
2. АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: „Алайк студио” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Будапеща 7, наричан по-долу „Администратор”
3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта на: https://bit.ly/3bZfi1x
4. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: https://bit.ly/3bZfi1x
5. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.
6. Продължителност на Играта – от 06.04.2020 г. до 12.04.2020 г. включително, с опция за удължаване. Наградите се теглят и се обявяват публично на Facebook страницата на Пещерска ракия до края на работния ден на 13.04.2020 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Пещерска ракия във Facebook – https://www.facebook.com/peshterskarakia/
8. Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на Пещерска ракия, „Алайк студио” ООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
След края на играта ще бъдат раздадени следните награди:
  • 3 бр. Подаръчни комплекти – бутилка Пещерска ракия и кошница с мезета
Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
  • Да посети Facebook страницата на Пещерска ракия във Facebook – https://www.facebook.com/peshterskarakia/
  • Да публикува в коментар под публикацията, обявяваща играта своя снимка или видео как ходите на гости онлайн.
2. Всеки участник в играта има шанс да спечели само една награда за периода на играта.
3. Тегленето на наградата ще се извърши на 13.04.2020 г. , като печелившите ще бъдаъ участниците с най-голям брой реакции на тяхната публикация. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.
4. Печелившите ще бъдат обявени публично на страницата на Пещерска ракия във Facebook – https://www.facebook.com/peshterskarakia/
5. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.
2. Печелившите ще бъдат обявени публично на фейсбук страницата на Пещерска ракия във Facebook – https://www.facebook.com/peshterskarakia/
3. В срок до 4 работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на 16.09.2019 г., печелившите трябва да предоставят име, фамилия, адрес и телефон за контакт посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за получаване на наградата, то той загубва правото си да получи наградата.
4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
* Снимката към публикацията е с илюстративна цел

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ