ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете уред за бавно готвене Slow cooker Crock-Pot и 10 торбички с продукти Kikkoman

Спечелете уред за бавно готвене Slow cooker Crock-Pot и 10 торбички с продукти Kikkoman

Играта продължава до 7 май 2020 г.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта, „Твоите 3 причини да готвиш вкъщи“ наричана по-нататък Играта се организира и провежда от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, с ЕИК: 130584747, адрес в гр. София, бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, представлявано от Антон Семчев Управител.
Част2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на Facebook страницата на Woman.bg https://www.facebook.com/woman.bg/ за целия период на Играта.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването имна Facebook страницата на Woman.bg (https://www.facebook.com/woman.bg/)
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с описанитеОфициални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
Част3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Спортал.бг”АД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД
3.2. Участник е всяко дееспособно физическо лице, което има активен профил в социалната платформа Facebook и е публикувало коментар с верен отговор на зададен въпрос.
3.3 Правото на участиев играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.
Част 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.2. Играта ще се проведе посредством публикация с поставен въпрос нафен страницата на Woman.bg във Facebook https://www.facebook.com/woman.bg/ Публикацията ще се състои на 30.04.2020. в 11:00 ч.
4.3. Всеки, имащ право да участва по смисъла на т.3.1 и 3.2.,се регистриразаиграта като публикува коментар с предполагаем отговор на поставеният въпрос в публикацията по смисъла на т. 4.2.
4.4. Продължителността на играта е от 11:00 ч. на 30.04.2020. до 10:00 ч. на 07.05.2020, след тази дата и час коментари с отговори няма да бъдат зачитани като валидни и с шанс за спечелване на награда.
4.5. С публикуването на коментар участниците приемат настоящите официални правила, а за валидни регистрации се приемат тези, които отговарят на условията на играта.
4.6. Всеки участникможе да спечели само една награда, независимо от броя на публикуваните коментари.
Част 5. НАГРАДИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ,ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
5.1. Награди
10 торбички с продукти Kikkoman и 1 уред за бавно готвене Slow cooker Crock-Pot SCCPRC507B-050, 4.7 л, черен. Наградите са предостанети от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД.
5.2.Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.
5.3 Печелившият участник се определячрезтомбола на случаен принцип измежду всички, които са се регистрирали и са отговорили правилно на поставеният въпрос.
5.4. Томболата ще бъде теглена на 08.05.2020г., като печелившиятучастникще бъдеобявен на страницатана Woman.bg във Facebook https://www.facebook.com/woman.bg/ на 08.05.2020.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ