ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сешоар Remington

Спечелете сешоар Remington
Играта продължава до 31 май 2020 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „Здрава и красива коса с Gliss!“
Настоящите Общи условия (Условия/Правила) регламентират провеждането на кампания под надслов „Здрава и красива коса с Gliss!“ (Кампания).
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Кампанията в съответствие с тези Правила и закона. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите Общи условия.

С участието си в промоционалната кампания „Здрава и красива коса с Gliss!“ Участниците се съгласяват с нейните Общи условия (наричани в текста Условия/Правила).

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. Кампания – Промоционална кампания с наименование „Здрава и красива коса с Gliss!“, която се реализира с цел популяризиране на продуктите на марката сред потребителите.

1.2. Организатор – Кампанията се организира от „Сторе“ ЕООД, собственик на сайта www.store.bg, в партньорство с „Henkel Beauty Care“ и се провежда на сайта www.store.bg.

1.3. Участник – всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартирането на кампанията, съответно 01.05.2020 година, и пребивава на територията на Република България, което е спазило Условията за участие.

СРОК И ТЕРИТОРИAЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
2. Кампанията ще се проведе при спазване на настоящите Правила в периода от 00:00 часа на 01.05.2020 г. до 23:59 часа на 31.05.2020 г.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде предварително оповестено публично на интернет-страницата www.store.bg.

2.1. Кампанията се организира и провежда на сайта www.store.bg и е валидна за цялата територия на Република България за промоционалния период, описан в чл. 2.

2.2. Сходна кампания, провеждана на територията на други държави, не се регламентира от настоящите Общи условия.

УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3. Участващите продукти са всички продукти „Gliss“, посочени на страницата на кампанията.

3.1. След приключването на Кампанията, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. НАГРАДИ
4. Механизъм на Кампанията и условия за участие.

4.1. Всеки Потребител на сайта www.store.bg, закупил поне 2 продукта „Gliss“ от списъка с продукти, публикуван на страницата на кампанията, получава правото да участва в Кампанията. С покупката на посочените продукти, Потребителят автоматично придобива качеството на Участник в Кампанията, без да е необходимо да извършва каквито и да било други правни и фактически действия. Всеки Участник в кампанията ще участва в томбола за един сешоар.

4.2. Един Участник има право да участва в томболата с повече от една покупка. Достатъчно е всяка от покупките да отговаря на Общите условия на кампанията. Това увеличава шанса, за да бъде изтеглен в Томболата, но Участникът ще получи само една награда, независимо от броя на неговите изтеглените печеливши покупки.

4.3. Поръчки с отказани продукти не участват в Томболата.

5. Наградите и механизмът за определяне на печелившите Участници в Кампанията са както следва:

5.1. Наградата ще бъде 1 брой сешоар „Remington AC5999 PRO-AIR AC“, предоставен от „Henkel Beauty Care“. Всички изображения на сешоара, използвани в рекламните материали за оповестяването на Кампанията, са илюстративни.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6. Печелившият Участник ще бъде изтеглен чрез Томбола. Тегленето на Томболата се извършва в офиса на „Сторе“ ЕООД, находящ се в гр. София, ул. „Витиня“ 2Ж. Тегленето на печелившите в Томболата Участници ще се извършва от 3 (три) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участващи покупки.

6.1. Наградата и имената на печелившия Участник в Томболата ще се изтеглят до 2 (две) седмици от деня, в който Кампанията е приключила, за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ общия брой на участващите в Томболата, допуснатите и недопуснати до участие в Томболата Участници, имената на изтеглените печеливши, както и резервните печеливши в Томболата.

6.2. След определяне на печелившия Участник, ще се изтегли 1 (един) резервен печеливш участник. Резервен печеливш участник може да замести предходно изтеглен печеливш Участник, при условие, че печелившият Участник не може да бъде открит, откаже да получи наградата или е изтеглен повече от веднъж.

7. Печелившите от тегленето Участници ще бъдат обявени до 5 (пет) дни след деня, в който томболата е изтеглена, на сайта www.store.bg, на страницата: Печеливши от кампанията „Здрава и красива коса с Gliss!“.

7.1. В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично с всеки от спечелилите Участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата.

8. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма или лично чрез служител на Организатора. Доставките на наградите се извършват само в рамките на Република България.

9. Наградите не могат да бъдат заменяни с други или с тяхната парична равностойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ