ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет GiftCard карти на стойност по 20 лева

Спечелете пет GiftCard карти на стойност по 20 лева
ДEФИНИЦИИ:
„Игра“: Кампания, която Организаторът провежда за Периода на Играта сред своите клиенти, съгласно настоящите Общи условия.
„Организатор”: Организатор е „Айкарт“ АД.
„Участник”: Участник е всяко физическо лице, отговарящо на следните условия:
1. Навършило е пълнолетие до деня на спечелване на наградата.
2. Има валидна регистрация във Facebook (www.facebook.com), като регистрацията се извършва съгласно Общите Условия и правила, публикувани на сайта на платформата Facebook.
„Период на Играта”: Това е времевият период, през който участниците могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2)
„Територия“: Играта ще се проведе на територията на Република България.
„Награда“: Пет GiftCard карти, като стойността на всяка от тях е 20 (двадесет) лева.
Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.
Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на следната Facebook страница: https://www.facebook.com/giftcardofficial.
С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.
I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Чл. 1. Организатор на играта е „Айкарт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175325806, седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, п.к. 9009, район Младост, Бизнес парк Варнa, сграда Б1; е-mail: support@icard.com ; website: www.icard.com.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Чл. 2. Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“, като не е необходимо закупуването на продукт от Организатора.
III. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Чл. 3. Периодът, в който участникът ще може да се възползва от Играта, започва в 10:00 ч. (EET) на 11.05.2020 г. и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 17.05.2020 г. включително. Това е последният ден и час, които се обвързващи за Организатора и в които участниците могат да се възползват от играта.
IV. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА
Чл. 4. В периода от 10:00 ч. на 11.05.2020 г. до 23:59 ч. на 17.05.2020 г. включително, Организаторът ще публикува на страницата https://www.facebook.com/giftcardofficial постове и банери, свързани с Играта.
4.1. Механизъм на Играта:
4.1.1. За да участвате и да имате шанса да участвате за спечелването на награда, е необходимо да публикувате коментар към промо публикацията, чрез който описвате кой или кои са хората на днешното време, които заслужават да се нарекат герои.
4.1.2. Всеки участник има право на неограничен брой коментари.
4.1.3. Организаторът не носи отговорност за възникнали технически проблеми по поддържането на страница https://www.facebook.com/giftcardofficial, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за други подобни проблеми.
4.1.4. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно желаещи лица да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
4.1.5. Публикуваното от участниците съдържание под формата на коментари следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и подобни, като Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/giftcardofficial. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/giftcardofficial всеки коментар, отговор, изображение и подобни, които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.
4.2. Описание и получаване на наградата:
4.2.1. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 18.05.2020 г. до 23: 59 (ЕЕТ) часа, и ще бъдат обявени чрез публикация във Facebook страницата https://www.facebook.com/giftcardofficial.
4.2.2. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип измежду участниците, които са изпълнили условията, описани в предната точка „Механизъм на играта“. Ще бъде използван специализиран компютърен софтуер, който осигурява равен шанс за награда на всички участници, коментирали промо публикацията.
4.3. Условия за получаване на GiftCard от печелившите участници:
4.3.1. За получаване на наградата, спечелилият участник следва в срок от 3 (три) работни дни да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/giftcardofficial със следната информация: две имена и телефон за връзка, чрез който ще се бъде уточнен начина за предоставяне на наградата.
4.3.2. Не се допуска заменянето на спечелената награда срещу паричната й равностойност.
4.3.3. Наградата ще бъде изпратена с куриер на посочен валиден пощенски адрес в страната.
4.4. Участникът губи правото си да получи награда, ако не отговори на изпратеното лично съобщение във Facebook или не се обади на телефон 0889 1000 90 в срок до 21.05.2020 г.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ