ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете полет балон, 5 000 окатнени торби и 20 000 магнитни подложки от Stella Artois

Спечелете полет балон, 5 000 окатнени торби и 20 000 магнитни подложки от Stella Artois

Играта продължава до 31 юли 2020 г.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “”, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.mystellaartois.bg/promo и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.mystellaartois.bg/promo. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на stellaartois.bulgaria@gmail.com .
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Промоцията се провежда в обекти от канал магазини, по одобрен списък на участващи обекти, който можете да видите тук.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 1 юни 2020 г. и продължава до 23:59:59 часа на 31 юли 2020 г.
5.2. 23:59:59 часа на 31 юли 2020г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира уникален код за участие в томбола за голямата награда – групов полет с балон. 31 юли 2020 г, е крайният срок, в който спечелил може да получи награда платнена торба със специален Stella Artois дизайн или магнитна подложка от участващите обекти, в рамките на работното време на обекта.
5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да осъществи спечеления групов полет с балон, е в рамките на месец АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ, 2020 г., при спазване на всички условия за предоставяне на голямата награда, подробно описани в Части 8 и 9.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин 4 (четири) продукта с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Stella Artois Cidre Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,5л
2 Stella Artois Стъклена бутилка за многократна употреба.
0,5л
3 Stella Artois Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
4 Stella Artois Non- Alcoholic Стъклена бутилка за еднократна употреба.
0,33л
5 Stella Artois Кен.
0,5л

Б. Получаване на промо карта:

Срещу всеки 4 закупени продукта Stella Artois в участващ обект от канал магазини, получавате промо карта от касиера.

В. Участващи обекти:

Списък с участващите обекти можете да откриете на сайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo. Участващите обекти са обозначени с рекламен материал.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На място взаведенията и магазините:
1. Платнена чанта със специален Stella Artois дизайн
5000 4 от магазин Платнена чанта в 2 дизайн разновидности.
2. Магнитна подложка за бира 20 000 4 от магазин Магнитна подложка в 2 дизайн разновидности.
Голяма награда (томбола): Полет с балон 6 2х4 от магазин Групов полет с балон за спечелилия и до 3-ма негови пълнолетни придружители, с продължителност до 40 минути, в района на град Шумен, ваучер до 50 лв. за транспортни разходи общо за всички, както и комплимент от Stella Artois – хапки, брускети и 8 броя безалкохолни бири Stella Artois.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 4 продукта Stella Artois (по част 6 по-горе) от участващ магазин.
8.2. Участникът получава промо карта от касиера.
8.3. Ако промо картата е печеливша, на нея е изписана вида на спечелената награда (платнена чанта или магнитна подложка). За да получи наградата си, Участникът трябва да предостави промо картата веднага, на място, на съответния касиер в магазина.
8.4. Ако промо картата е непечеливша, то на нея има изписан уникален код, който участникът може да регистрира на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща и телефонен номер за контакт. За всяко 1 валидно участие за голяма награда „групов полет с балон” участникът следва да регистрира 2 кода. Ако участникът бъде изтеглен в томбола на голямата награда групов полет с балон, ще получи телефонно обаждане и уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ) с пълни подробности за наградата и условията за ползването й.
8.5. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.
8.6. Участникът трябва да регистрира поне 2 (два) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в томболата. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия.
8.7. При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.
8.8. При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.
8.9. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.Промоцията предвижда свободна и валидна регистрация на кодове до 31.07.2020 г.
8.10. Спечелилите голямата награда „групов полет с балон“ участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 5 август 2020 г. Теглят се 6 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя, в случай че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
8.11. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички промо карти с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили голямата награда групов полет с балон.
8.12. Участник може да спечели не повече от една голяма награда групов полет с балон.
8.13. Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за полет с балон.
8.14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
8.15. Наградата полет с балон се получава лично срещу представяне на документ за самоличност в деня на полета.
ЧАСТ 9. ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Участниците, спечелили платнена чанта или магнитна подложка получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.
9.2. Участник, спечелил голямата награда групов полет с балон, получава телефонно обаждане на посечения от него номер и уведомително писмо на посочената от него при регистрацията му електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com ), че е спечелил награда, както и изтеглените в томболата кодове от печелившото участие. Инициалите на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg/promo в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 6 август 2020г.
Име
Адрес
Град
My Day Цар Освободител, 31, Асеновград, Пловдив Асеновград
Хени магазин Слънчев Бряг, 1, Ахелой, Бургас Ахелой
АВС маркет Балчик Дунав, 8, Балчик, Добрич Балчик
Верони Дунав, 3, Балчик, Добрич Балчик
Аванти Банкя Банкя срещу Хеминглей, 2, Банкя, София (град) Банкя
Хепи Маркет 1 Найден Геров, 16, Банско, Благоевград Банско
Лазур 5 Батак Априлци, 40, Батак-ПАЗ, Пазарджик Батак-ПАЗ
Пекин Фердинанд Дечев, 5, Белене, Плевен Белене
КАПИТАНО – В и В ЕООД 107 36, 2640 Кочериново, България, 14, Благоевград, Благоевград Благоевград
Руми 77 хс ул. „Панайот Хитов“ 1, 2700 Вароша, Благоевград, Б, 1, Благоевград, Благоевград Благоевград
СТОМИ СТРУМСКО ЯНЕ САНДАНСКИ, 22, Благоевград, Благоевград Благоевград
Аванти Божурище бул. „Европа“ 83, 2227 ж.к. Жилища, Божурище, Бълг, 83, Божурище, София (град) Божурище
Анет 2 ж.к. Меден рудник, 79-3, Бургас-17283, Бургас Бургас-Град
Анет 2 Зорница ж.к. Зорница, 40, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 2 Сяров ул. „Свети Климент Охридски“ 41, 8000 ж.к. Възраж, 41, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 2.1 жк Меден Рудник, бл. 215, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 2.2 кв. Меден рудник, зона А, до бл. 424, бл.424, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 4 Братя Миладинови 8001 ж.к. Братя Миладинови бл. 57 вх. 8-9, Бургас, бл. 57, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 4 Краснодар ул. Климент Охридски, 41, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 4.1 ж.к. Меден рудник 548, 8012 ж.к. Меден Рудник, Бур, вх. А, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 4.2 ж.к. Меден рудник 258, 8011 ж.к. Меден Рудник,, бл. 258, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Анет 4.4 ж.к. Меден рудник бл. 93, 8011 ж.к. Меден Рудник, бл. 93, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Гочев ж.к. Зорница 84, 8018 между бл.2 и бл. 3, бл.2/3, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Гочев Стефан Стамболов, 60, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Гочев ул. „Вардар“ 1, 8001 ж.к. Братя Миладинови, Бурга, 1, Бургас-Град, Бургас Бургас-Град
Добревски маг. Демокрация, 2, Български Извор, Ловеч Български Извор
Трайков Осо Димитър Благоев, 126, Бяла Слатина, Враца Бяла Слатина
Трайков 1 Васил Лрвски, 12, Бяла Слатина, Враца Бяла Слатина
Азалия 3 ж.к Вл.Варненчик, 2 мик райо, Варна, Варна Варна
Браво 46, 9010 Белица, Варна, България, 10, Варна, Варна Варна
Бункера Кирил и Методий, 189, Варна, Варна Варна
Галдо Павел Шаферик, 8, Варна, Варна Варна
Каваците Злетово, 2, Варна, Варна Варна
Наблизо Чайка кв.Чайка, под бл.51, Варна, Варна Варна
Пауър Прогрес Асп Първи Май, 29, Варна, Варна Варна
Торо Квартал. Галата Прибой, 1, Варна, Варна Варна
Флирт Аспарухово Моряшки пазар, 3, Варна, Варна Варна
Чинарите ул. „28-ма“ 1, 9006 Траката, Варна, България, 1, Варна, Варна Варна
Ален Мак супермаркет Краков, 8В, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Братя Бъчварови Драган Цончев, 15, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Нон Стоп Маркет 1 Никола Габровски, 39, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Нон Стоп Номер 1 България България, 72, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Охрид супермаркет Ален Мак, 13, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Рувер Мальовица, 10, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Стиви Професор Илия Янулов, 1а, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Стиви Пишмана Георги Живков, 1, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Универсал Баба Мота, 4, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Царевец 2 Поп Харитон, 4, Велико Търново, Велико Търново Велико Търново
Краси Шошова каменица Вела Пеева, 21, Велинград, Пазарджик Велинград
Фемили Съединение, 188, Велинград, Пазарджик Велинград
Цецо алкохол и цигари Македония, 1, Велинград, Пазарджик Велинград
Шошова съвета Тошо Стайков, 1, Велинград, Пазарджик Велинград
Шошова Юндолска Хан Аспарух, 188, Велинград, Пазарджик Велинград
Та-Ни Преславска, 64, Видин, Видин Видин
Икономов Дъбника, 26, Враца, Враца Враца
Петьо 2 Младост, 1А, Враца, Враца Враца
Ферит 1 Стоян Заимов, 22, Враца, Враца Враца
Червен площад Никола Симов, 1, Враца, Враца Враца
Нивен 21 Скобелевска, 26, Габрово, Габрово Габрово
Нивен 20 10 St. Cyril and St. Methodius Str., Zora store, 5, 10, Габрово, Габрово Габрово
Нивен 22 еса Прохлада, 5, Габрово, Габрово Габрово
Макс марк 4 Наум Охридски, 2, Горна Оряховица-ВТР, Велико Търново Горна Оряховица-ВТР
Макс марк супермаркет ВИЧО ГРЪНЧАРОВ, 10, Горна Оряховица-ВТР, Велико Търново Горна Оряховица-ВТР
Сидни маркет Петко Рачев Славейков, 27, Горна Оряховица-ВТР, Велико Търново Горна Оряховица-ВТР
Сидни супермаркет Ангел Кънчев, 47, Горна Оряховица-ВТР, Велико Търново Горна Оряховица-ВТР
Стоджа ул. „Драма“ 1, 2900 Център, Гоце Делчев, България, 1, Гоце Делчев, Благоевград Гоце Делчев
Стоджа ул. „Дунав“ 5, 2900 Юг, Гоце Делчев, България, 5, Гоце Делчев, Благоевград Гоце Делчев
Екстра БГ ЕООД Пирин, 1, Гоце Делчев, Благоевград Гоце Делчев
Фреш маркет бул. Гоце Делчев Продължение, 2900 Гоце Делчев, Бъ, 1, Гоце Делчев, Благоевград Гоце Делчев
Хранителни стоки Мачкови ул. „Драма“ №35, 2900 Център, Гоце Делчев, Българи, 35, Гоце Делчев, Благоевград Гоце Делчев
Даниела център Ив.Вазов, 110А, Градежница, Ловеч Градежница
Арда Димитър Благоев, 29, Димитровград, Хасково Димитровград
АВС маркет Балик Панайот Хитов, 34, Добрич, Добрич Добрич
АВС Маркет Болница П.Хитов, 34, Добрич, Добрич Добрич
АВС Маркет Добротица Л.Станчев, 24, Добрич, Добрич Добрич
АВС маркет Дружба жк Дружба 1, 96, Добрич, Добрич Добрич
АВС Маркет Дунав Дунав, 18, Добрич, Добрич Добрич
АВС Маркет Таврия 3-ти март, 12, Добрич, Добрич Добрич
АВС Маркет Тракийски 25-ти Септември, 29, Добрич, Добрич Добрич
Бакарди Ген.Гурко, 2, Добрич, Добрич Добрич
Густо Бойчо Огнянов, 35, Добрич, Добрич Добрич
Ел Мундо България, 4, Добрич, Добрич Добрич
Лайф Гр.парк Св.Георги, 1, Добрич, Добрич Добрич
Орехите комплекс Гаази баба, 1, Добрич, Добрич Добрич
Далия Маркет Съединение, 5, Добрич-ХКВ, Хасково Добрич-ХКВ
Елвади ХС ул. „Седма Рилска дивизия“ 51, 2603 Чавдар Войвода, 51, Дупница, Кюстендил Дупница
Традиция ХС 7 ма Рилска дивизия, 59, Дупница, Кюстендил Дупница
Никеа Земенски манастир, 1, Земен, Перник Земен
Роберто Христо Ботев, 1, Земен, Перник Земен
Русе Табак Иваново Олимпийска, 22, Иваново-РСЕ, Русе Иваново-РСЕ
АД Изток Ал Батенберг, 44, Казанлък, Стара Загора Казанлък
АД ПАЗАР Славянска, 8, Казанлък, Стара Загора Казанлък
АД Универмаг бул. „Княз Александър Батенберг“ 1, 6100, 1, Казанлък, Стара Загора Казанлък
Кристи Абая 23ПШП, 31, Казанлък, Стара Загора Казанлък
Кристи Орешак ул. „Орешака“ 53,, 53, Казанлък, Стара Загора Казанлък
Мариана Станчева Калище, България, 1, Калище, Перник Калище
Гларус 07 Ломско шосе 90, 2230 Център, Костинброд, България, 90, Костинброд-СФО, София (област) Костинброд-СФО
Кристи Крън Петко Влаев, 40, Крън, Стара Загора Крън
Мейси Възраждане, 1, Кънчево, Стара Загора Кънчево
Перфект 3 Стефан Караджа, 2, Кърджали, Кърджали Кърджали
Перфект 4 ул. „Сан Стефано“ 1, 6600 Кърджали Център, Кърджал, 1, Кърджали, Кърджали Кърджали
Феста Гороцветна Гороцветна, 42, Кюстендил, Кюстендил Кюстендил
Урожай + Бул България, 31 А, Ловеч, Ловеч Ловеч
Вирея 1 Цар Петър, 12, Лом, Монтана Лом
Вирея 3 Пристанищна, 2, Лом, Монтана Лом
Вирея 4 Добруджа, 23А, Лом, Монтана Лом
Амиго хранителни стоки Бузлуджа, 43, Лясковец-ВТР, Велико Търново Лясковец-ВТР
Лидер маркет Тодор Хрулев, 25, Лясковец-ВТР, Велико Търново Лясковец-ВТР
Иванка Пепелова Дванадесета, 1, Мало Конаре, Пазарджик Мало Конаре
Маркет БГ магазин Шеста, 3, Мало Конаре, Пазарджик Мало Конаре
Топлика ул. „Оборище“ 12, 6343 Минерални бани, България, 1, Минерални бани-Бс, Бургас Минерални бани-Бс
Макси Маркет street, 6800 7 Bratya Miladinovi, Момчилград, Бълг, 7, Момчилград, Кърджали Момчилград
Богат беден Бузлуджа, 1, Монтанa, Монтана Монтанa
Богат Беден 3 Върбан Пенов, 1, Монтанa, Монтана Монтанa
Богат Беден 5 ул. „Захари Стоянов“, 57, Монтанa, Монтана Монтанa
Богат Беден2 Никола Вапцаров, 6, Монтанa, Монтана Монтанa
Жизел Баба Тонка, 29, Монтанa, Монтана Монтанa
Жизел 3 ж.к. Младост 10В, 3405 ж.к. Младост, Монтана, Бълг, 10, Монтанa, Монтана Монтанa
Густо Маркет Свети Кирил и Методий, 9, Огняново-ПАЗ, Пазарджик Огняново-ПАЗ
Гризли Дараци Кракра, 73, Перник, Перник Перник
Гризли Искър Искър, 6, Перник, Перник Перник
АСС Синко Иван Вазов, 75, Перущица , Пловдив Перущица
Лазур 1 Христо Ботев, 14, Пещера, Пазарджик Пещера
Лазур 2 Свети Константин, 40, Пещера, Пазарджик Пещера
Лазур 3 Никола Докторов, 1, Пещера, Пазарджик Пещера
Лазур 4 Михаил Такев, 37, Пещера, Пазарджик Пещера
Лазур 6 „Симон Налбант“, 70, Пещера, Пазарджик Пещера
Стефано 2 Кавала, 16, Плевен, Плевен Плевен
Лайф Дружба 3-ти март, 35, Плевен, Плевен Плевен
Лайф Дружба 2 Дружба, 420, Плевен, Плевен Плевен
Лайф Македония Васил Априлов, 14, Плевен, Плевен Плевен
Лайф Н.Р Петко Славейков, 59, Плевен, Плевен Плевен
Мираж Холивуд Крали Марко, 3, Плевен, Плевен Плевен
Фантазия МОЛ Иван Миндиликов, 1, Плевен, Плевен Плевен
Фантазия Шипка Христо Ботев, 140, Плевен, Плевен Плевен
Doppio ул. „Авксентий Велешки“ 36, 4000 Център, Пловдив,, 36, Пловдив, Пловдив Пловдив
NON STOP Капанчето Никола Вапцаров, 91, Пловдив, Пловдив Пловдив
Stopcheto Пещерско шосе, 88, Пловдив, Пловдив Пловдив
Алфина 2 бул. „Цариградско шосе“ 58, 4019 Гладно Поле, Плов, 58, Пловдив, Пловдив Пловдив
Алфина Южен ул. „Асен Христофоров“, 21, Пловдив, Пловдив Пловдив
Виктория Голд Остромила, 51, Пловдив, Пловдив Пловдив
Дарита Христо Ботев, 128, Пловдив, Пловдив Пловдив
Дринк Шоп Захари Стоянов, 30, Пловдив, Пловдив Пловдив
Караенев Зефир, 4, Пловдив, Пловдив Пловдив
Корнер шоп Брезовска, 4, Пловдив, Пловдив Пловдив
КРИС – 26 Доктор Георги Вълкович, 2, Пловдив, Пловдив Пловдив
ЛЕКСИ Марица, 19, Пловдив, Пловдив Пловдив
Оникс Княгиня Мария Луиза, 49, Пловдив, Пловдив Пловдив
Пиестрейд Христо Ботев, 61А, Пловдив, Пловдив Пловдив
Пиестрейд Маестро Георги Атанасов, 23, Пловдив, Пловдив Пловдив
Табако Патриарх Ев6, 12, Пловдив, Пловдив Пловдив
Shoni shop Христо Ботев, 61, Пловдив, Пловдив Пловдив
АНДРО – 4 Богомил, 78, Пловдив, Пловдив Пловдив
Анфилд Източен бул Източен, 40, Пловдив, Пловдив Пловдив
Дандър ул. „Стефан Стамболов“, 50, Пловдив, Пловдив Пловдив
Дандър 2 Борис Шивачев, 2, Пловдив, Пловдив Пловдив
Джумаята Железарска, 5, Пловдив, Пловдив Пловдив
Дид 10 Съборна, 3, Пловдив, Пловдив Пловдив
Калиостро ул. „Орфей“, 2, Пловдив, Пловдив Пловдив
Корнер шоп Христо Ге Данов, 4, Пловдив, Пловдив Пловдив
Корнер шоп Виктор Юго, 30, Пловдив, Пловдив Пловдив
Корнер шоп Емил Де Лавеле, 2, Пловдив, Пловдив Пловдив
Кридис Богомил, 12, Пловдив, Пловдив Пловдив
Лафонтана Княз Александър I-ви, 39, Пловдив, Пловдив Пловдив
ЛЕКСИ Пещерско шосе, 78, Пловдив, Пловдив Пловдив
ЛЕКСИ Капитан Райчо, -, Пловдив, Пловдив Пловдив
Сл. Лъчи Фамилия бул. „Никола Вапцаров“, 23, Пловдив, Пловдив Пловдив
Цветитрейд Гладстон, 60, Пловдив, Пловдив Пловдив
Юпитер Трейд Васил Априлов, 81, Пловдив, Пловдив Пловдив
Маркет Енев Тракия, 2, Раднево, Стара Загора Раднево
Стиден Арката, 6, Радомир, Перник Радомир
Таги Христо Смирненски, 12, Раковски, Пловдив Раковски
Ес Ей Пи Г. С. Раковски, 170А, Раковски, Пловдив Раковски
Живков Михаил Дойчев, 4, Рударци, Перник Рударци
Русе табак Волов Христо Ботев, 1, Русе, Русе Русе
Русе Табак Дружба 3 Даме Груев, 1, Русе, Русе Русе
Русе Табак- Елан Алея Акация, 5, Русе, Русе Русе
Браво Искър 2 Искър, 67, Самоков, София (град) Самоков
Нанси Хан Аспарух, 1, Севлиево, Габрово Севлиево
Рай – магазин Митко Палаузов ж.к., 17, Севлиево, Велико Търново Севлиево
Риволи Дръстър Дръстър, 49, Силистра, Силистра Силистра
Риволи Дунав Янко Тодоров, 27, Силистра, Силистра Силистра
Риволи Оазис Добрич, 49, Силистра, Силистра Силистра
Вижън ТРЕЙД хс Вишая 1, 2200 Център, Сливница, България, 16, Сливница-СФО, София (област) Сливница-СФО
My house България, 33, Смолян, Смолян Смолян
Денимо хранителен магазин Соколица, 42 A, Смолян, Смолян Смолян
АЯ хранителни стоки Невястата, 10, Смолян, Смолян Смолян
Деянов и синове денонощен магазин Родопи, 53, Смолян, Смолян Смолян
Деянов и синове хранителен магазин Заводска, 9А, Смолян, Смолян Смолян
КАПТАЖА хранителни стоки Невястата, 14, Смолян, Смолян Смолян
Мистерия минимаркет Евредика, 1, Смолян, Смолян Смолян
Аванти Горубляне Ул.Самоковско шосе 57, 57, София, София (град) София
Аванти Д.Петков бул.Т.Александров, ., София, София (град) София
Аванти Дианабад Жк.Дианабад Бл.53 Магазин 3, 53, София, София (град) София
Аванти Дружба бул. „Кръстю Пастухов“ 152, 1592 Дружба, София, Бъ, Бл.152, София, София (град) София
Аванти Иван Асен Цар Иван Асен II, 25, София, София (град) София
Аванти Иван Вазов Стефан Сарафов, 20, София, София (град) София
Аванти Йерусалим Ул. Йерусалим Бл.54 Б, 54 Б, София, София (град) София
Аванти Кирков ул.Б.Миладинови 29, ., София, София (град) София
Аванти Красна поляна ул.Алеко Туранджа 35, ., София, София (град) София
Аванти Ломско шосе Ломско шосе 79, ., София, София (град) София
Аванти Люлин 4 417-П А,, ж.к Люлин 4 417П А, 1359 София, България, 4, София, София (град) София
Аванти Люлин 9 Луй Пастьор10, 10, София, София (град) София
Аванти Люлин с/у КФС ж.к.Люлин 7 бл.752 маг.2, 7, София, София (град) София
Аванти Младост 1А Жк.Младост 1А Бл.503 Вх.1, 503, София, София (град) София
Аванти Младост 3 Жк.Младост 3 Бл.301, 301, София, София (град) София
Аванти Надежда 2 Република до бл., 272, София, София (град) София
Аванти Надежда 5 ж.к.Връбница 1 бл.525, ., София, София (град) София
Аванти Надежда 6 Надежда 6 бл., 637, София, София (град) София
Аванти Нов Български ул. „Маестро Кънев“ 78, 1618 ж.к. Овча купел 2, Со, 78, София, София (град) София
Аванти Обеля ул. „106-та“, 1326 ж.к. Обеля 2, София, България, 2, София, София (град) София
Аванти Оборище София, ул. Оборище 72, България, 72, София, София (град) София
Аванти Овча Купел бл.34 ж.к. Овча купел 2,бл.34, 34, София, София (град) София
Аванти Опълченска ул.Опълченска 117-123, ., София, София (град) София
Аванти Промишлена ж.к. Овча купел 1, ул.Промишлена 6, 6, София, София (град) София
Аванти Редута ул. „Атанас Узунов“ 39, 1505 Редута, София, Българ, 39, София, София (град) София
Аванти Света Троица Пловдив 37 А, 37 А, София, София (град) София
Аванти Славянска Славянска, 22, София, София (град) София
Аванти Слатина Слатинска, бл.35, София, София (град) София
Аванти Суходол Траян Танев 31, 1362 кв. Суходол, София, България, 31, София, София (град) София
Аванти Търговски център ул. „Монтевидео“ 85, 1632 ж.к. Овча купел 1, София, 85, София, София (град) София
АВАНТИ ФИЛИПОВЦИ ул. „3-ти март“ 43, 1390 кв. Филиповци, Филиповци,, 43, София, София (град) София
Аванти Фр. Нансен Фритьов Нансен, 37А, София, София (град) София
Аванти Хаджи Димитър Скайлер, 60, София, София (град) София
Аванти Христо Ботев Христо Ботев ул.Струга, 22, София, София (град) София
Алкохол и Цигари Изи Цар Борис, 35, София, София (град) София
Андрипро кв.Лозенец ,ул.Златовръх, 5, София, София (град) София
Борика Комерс жк.Обеля м/у бл.114 115, бл.114 115, София, София София
БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН 19 ООД Христо Белчев и Алабин, 1, София, София (град) София
Буров и син Лозенец Ул.Персенк 39, 39, София, София (град) София
Буров и син Стамболийски бул.Ал.Стамболийски бл.54, ., София, София (град) София
Буров и син Ф.жилища ул.Пражка пролет 1, ., София, София (град) София
Вернисаж М ЕООД Обеля 2 ул.115 номер 9, 2, София, София (град) София
Веска Ви Ай Полигона бл.44, бл44 маг1, София-1, София София
Вивени 2015 Младост 1ул. Йерусалим 8, 8, София, София (град) София
Викели жк.Обеля 1 блок 119 вход 1, 119, София, София (град) София
Герелла ул.Солун, 41, София, София (град) София
Дала Вера Св.Троица бл.347, бл.347, София, София (град) София
Диас 81 Казичане Цар Борис, 37, София, София (град) София
CBA КОМЕ Иван Вазов Янко Забунов, 22, София, София (град) София
Диси Табако Опълченска ул.Опълченска 19, ., София, София (град) София
GOOD MOOD бул. „Президент Линкълн“ 1618, 1618 ж.к. Овча купе, 16, София, София (град) София
Евма Супермаркет гр. София, кв. Модерно предград,ул.Старата Църква, 23, София, София (град) София
А И А Димови ЕООД Неофит Бозвели“ 10, Подуяне, 7, София, София (град) София
Зодимекс кв.Витоша,ул.Слава Караславов, 2, София, София (град) София
Александър трейд къмпани ЕООД Надежда 2 ул. „Йордан Хаджиконстантинов – Джинот, 88, София, София (град) София
Ивел Надежда Алеко Богориди до бл., 331, София, София (град) София
Алкохол Табако АБ жк.Люлин пред блок 029, 029, София, София (град) София
Инфинити Поп Груйо, 69, София, София (град) София
Атко-Антон Стефанов ЕТ Жк. Младост 2 РУМ об.41, 41, София, София (град) София
Кайзер инвест ЕООД Бул.Симеоновско шосе 141, 141, София, София (град) София
БОНОР Левски В ул. Момина Клисура 10, 10, София, София (град) София
ЛВ Полина Банишора бул. ген. Николай Г. Столетов 38, 38, София, София (град) София
Боряна М Бистрица Ул.Ст.Стамболов 42, 42, София, София (град) София
Мажор респект ж.к. Левски В 1, до бл. 1, София, София (град) София
Виктор Ненков Изток ул. „Тарас Шевченко“ 20,, 20, София, София (град) София
Мандарин Христо Белчев Христо Белчев, 4, София, София (град) София
Виктори 345 кв.Иван Взов ,бул.Витоша, 139, София, София (град) София
Монти 91 ЕООД ул.Иван Сусанин 59 маг.44, 59, София, София (град) София
Дан и Ко Свобода между бл.33 и бл.38, 39, София, София (град) София
Моят Магазин Враждебна Враждебна 8, 95, София, София (град) София
Диди 81 ж.к Люлин 3 бл 350, бл. 350, София, София (град) София
Мулти кълърс-98 Г.Раковски България, 201А, София, София (град) София
Диляна 89 Хаджи Димитър,Гинци, бл 27, София, София (град) София
Николета 99 Захарна фабрика 55, 1345 ж.к. Захарна фабрика, бл.55, София, София (град) София
ДЪ ПИТ СТОП бул. Никола Мушанов, 112, София, София (град) София
Нипо-БК жк.Обеля 1 блок 102 магазин 3, 102, София, София (град) София
ЕРС 3 ЕООД Жк.Младост 1 ТК Рея Маг.39, 39, София, София (град) София
Персийски залив ЕТ ул. „Зорница“ 43, 1346 с. Волуяк, България, 43, София, София (град) София
Жоржи 15 Модерно предградие улица Връх Манчо 4А, 4, София, София (град) София
Рестор кв. Гоце Делчев,ул.Гоце Делчев, 102Б, София, София (град) София
Златният север Патриарх Евтимий“ 21А, 1142 Център, София, Б, 21А, София, София (град) София
САТО бул. „Цар Борис III“ 81, 1612 Хиподрума, София, Бъ, 81, София, София (град) София
Ив и Джи Никола Петков 4, бл 10, София, София (град) София
Супермаркет Любляна Любляна, 68, София, София (град) София
Киан Полигона блок 13, блок 13, София, София (град) София
Фреш Маркет Надежда Кирил Дрангов срещу бл., 257, София, София (град) София
Кик 12 Екзарх Йосиф Екзарх Йосиф, 29, София, София (град) София
Хит Люлин ул. „Обелско шосе“ 20, 1000 Складово-производствен, 20, София, София (град) София
Кик 12 Св.Троица Св.троица бл.378, 378, София, София (град) София
ХИТ-Младост Бул.Ал.Малинов 75, 75, София, София (град) София
Кин Трейд ул. „Вихрен“ 2, 1618 Бъкстон, София, България, 2, София, София (град) София
Крема Бар Младост 1, бл.12-А, София, София (град) София
Крема Бар Йерусалим Младост 1, бл.39, София, София (град) София
Манос Интернационал ЕООД Дружба 1 ТП бл.100 1592, 100, София, София (град) София
Мибо 82 Кръстю Пастухов, 69, София, София (град) София
Мибо 82 Атанас Узунов, 56, София, София (град) София
Мибо 82 Д. Пешев Делийска воденица, 25, София, София (град) София
Миланов Груп Св. Троица бл.347Б, бл.347, София, София (град) София
Оков Маркет-Бункера Бункера Ул. Бистришко шосе, 1, София, София (град) София
Перфект Аником ул. „Проф. Христо Данов“ 19, 1700 Студентски Компл, 19, София, София (град) София
Рекорд – Младост 1 Ул.Методи Андонов 4, 4, София, София (град) София
Рекорд – Младост 3 Жк.Младост 3 до Бл.330, 330, София, София (град) София
Рекорд – Мусагеница Жк.Мусагеница Пазара, 1, София, София (град) София
Рекорд Медитеранео Бул.Климент Охридски 18, 18, София, София (град) София
Руски Гастроном Витошка Витоша, 103, София, София (град) София
СИ ЕМ ЕМ-2003 ЕООД Обеля ул.7-ма номер 2, 2, София, София (град) София
Симана 2007 бул. „Братя Бъкстон“ 24, 1618 Бъкстон, София, Бълг, 24, София, София (град) София
Стайчо Стайков 2 Нишава,бл.12, 12, София, София (град) София
Супермаркет Оги Горна Баня ул.Планиница 17, 17, София, София (град) София
Съни Кей жк.Люлин трафопост до блок 901, 901, София, София (град) София
Съни Фууд жк.Люлин 3 блок 347, 347, София, София (град) София
Съни Фууд жк.Люлин 5 пред блок 506, 506, София, София (град) София
Съни Фууд ул. Пиротска 54, 54, София, София (град) София
ФРЕНДС УАН ТАБАКО Партений Нишавски, 4, София, София (град) София
ХС Гюро ж.к.Хр.Смирненски до бл.67А, ., София, София (град) София
Цветяна ООД Младост 4 бл.438, 438, София, София (град) София
Янис Трейд ЕооД ул. „Атанас Манчев“ 22, 1000 Студентски Комплекс, 22, София, София (град) София
Аванти – Мусагеница Жк.Мусагеница Бл.110, 110, София, София (град) София
Аванти НИШАВА Ул.Нишава 97, 97, София, София (град) София
Аванти – Цариградско Бул.Цариградско шосе 60, 60, София, София (град) София
Аванти Витоша Ул.Могилата 17, 17, София, София (град) София
Аванти Връбница ул.Златен клас, бл.609-610, София, София (град) София
Аванти Галакси Мол София, кв. Шипченски Проход 18, 1113, България, 18, София, София (град) София
Аванти Борово бул Тодор Каблешков, 39, София-1, София (град) София-1
Аванти ДОЙРАН ул. „ген. Стефан Тошев“ 1, 1618 ж.к. Красно село, 1, София-1, София (град) София-1
АВАНТИ КОСТЕНСКИ ВОДОПАД Ул.Костенски Водопад 41-47, 41-47, София-1, София (град) София-1
Аванти КРАСНО СЕЛО ул.Дебър, 3, София-1, София (град) София-1
Аванти ЛАГЕРА ул. „Баба Илийца“, 37, София-1, София (град) София-1
Аванти Лозенец бул. „Христо Смирненски“ 46А, 1164 ж.к. Лозенец, С, 46, София-1, София (град) София-1
Аванти Ман. Ливади ул.Пирин, 81, София-1, София (град) София-1
Аванти Мотописта ул.Луи Айер, бл.260А, София-1, София (град) София-1
Аванти НИШАВА ул. Нишава, 58, София-1, София (град) София-1
Аванти Павлово ул.Вихрен/ул.ген.Суворов, ., София-1, София (град) София-1
Аванти Пирогов ул. „Ами Буе“ 4, 1606 кв. Крива река, София, Бълга, ., София-1, София (град) София-1
Аванти Попа бул. „Васил Левски“ 60, 1142 Център, София, Българ, 60, София-1, София (град) София-1
Аванти Стамболийски бул. „Александър Стамболийски“ 81, 1303 ж.к. Зона , ., София-1, София (град) София-1
Буров и Син Хиподрума ж.к. Хиподрума 122Е, 1612 Хиподрума, София, Българ, бл.122, София-1, София (град) София-1
Буров и Син Овча Купел ул. „Боряна“, 36, София-1, София (град) София-1
Емили 81 Г Живко Николов, 38, София-1, София (град) София-1
Емили 81 М Каймакчалан, 29, София-1, София (град) София-1
Куик Опълченска ул. „Опълченска“ 108, 1233 ж.к. Банишора, София, Б, ., София-1, София (град) София-1
МАНДАРИН БЪЛГАРИЯ Бул.България 58, 58, София-1, София (град) София-1
Фрея магазин ул. „Матей Преображенски“ 321Б, 1336 ж.к. Люлин 3,, срещу 321, София-1, София (град) София-1
ДЕНЕСИ ЕООД ж.к. Дружба 268Б, 1582 ж.к. Дружба 2, София, Бълга, 268, София-1, София (град) София-1
Елиза 2 Лев Толстой, ул. „Априлско въстание“ 37, 1220 ж.к,, 37, София-1, София (град) София-1
Интерфут ул. „Смолянска“ 18Б, 1612 ж.к. Лагера, София, Бълг, 18, София-1, София (град) София-1
Аванти Дж. Баучер Ул.Света гора 42, 42, София-14433, София (град) София-14433
Аванти Хиподрума ул.Ами Буе, 55, София-14433, София (град) София-14433
Аванти Южен Парк Ул.Нишава, 167-171, София-14433, София (град) София-14433
Дени бул. „Цар Борис III“, 282, София-14433, София (град) София-14433
Мандарин Дж. Баучер Бул.Джеймс Баучер 75, 75, София-14433, София (град) София-14433
Рекорд Джумаята Ул.Йордан Йосифов 7, 7, София-14433, София (град) София-14433
Оазис 1 ул. Граф Игнатиев, 48, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Жабките ул. „Августа Траяна“ 22А, 6004 Стара Загора Център, 22, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Ива 95 Казански, 16, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Марина Костадинова Изгрев, 45, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Оазис 2 Железник Генерал Иван Пашинов, 13, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Рафаело Любен Каравелов, 3, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Самара122 Хан Аспарух, 25, Стара Загора, Стара Загора Стара Загора
Фаворит Александър Стамболийски, 18, Съединение-ПДВ, Пловдив Съединение-ПДВ
Слънце 1 Лъгът, 1, Троян, Ловеч Троян
Черногор супермаркет Черногор, 1, Троян, Ловеч Троян
Свежест Възрожденска, 18, Трявна, Габрово Трявна
Деамар кв. Индустриална зона, бивша Родопа, 7700 Търговищ, 1, Търговище, Търговище Търговище
Ива ж7705 ж.к. Запад 2, бл 54, Търговище, Търговище Търговище
Мусел ул. „Васил Петлешков“ 1, 7703 Вароша, Търговище, Б, 1, Търговище, Търговище Търговище
Румисвет бул. „Александър Стамболийски“ 130, 7701 Въбел, Тъ, 130, Търговище, Търговище Търговище
Симит Трапезица, 41, Търговище, Търговище Търговище
Скопие ул. „Скопие“ 23, 7700 Търговище Център, Търговище,, 23, Търговище, Търговище Търговище
Нелина 2 Добруджа, 49 53, ХасковоS, Хасково ХасковоS
Цветелина Съединение, 32, ХасковоS, Хасково ХасковоS
Нирвана Оборище Оборище, 3, Шумен, Шумен Шумен

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ