ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 000 ваучера за eMAG и 69 000 чаши от Coca-Cola

Спечелете 10 000 ваучера за eMAG и 69 000 чаши от Coca-Cola

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„Създай повече споделени моменти 2020“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 • 1.1 Промоцията „Създай повече споделени моменти 2020“ , наричана по-нататък “Промоцията”, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 • 2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
 • 2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg и на сайта www.mypromocc.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия) всеки работен ден, във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00
 • 2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg и на сайта www.mypromocc.bg
 • 2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
 • 2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“)

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 • 3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, като съдържа офлайн част – която се провежда в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за офлайн частта на Промоцията и онлайн част – описана на сайта на адрес www.mypromocc.bg.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 • 4.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организатора на Промоцията и рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 • 5.1. Офлайн частта от Промоцията стартира на 22.06.2020 г. и продължава до 09.08.2020 г. или до изчерпване на количествата награди и/или промоционални стъклени чаши Coca-Cola в участващите търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, което от изброените събития настъпи по-рано.
 • 5.2. Онлайн частта на Промоцията, която се провежда на сайта www.mypromocc.bg, стартира на 22.06.2020 г. и ще продължи до 09.08.2020 г. включително.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

 • 6.1. „Участващи опаковки“ са ПЕТ бутилки с промоционални етикети 500МЛ, 1Л, 1.5Л, 2Л Coca-Cola, 500МЛ, 1.5Л, 2Л Coca-Cola Без Захар, 500МЛ, 1.5Л, 2Л Fanta портокал, 500МЛ, 1.5Л, 2Л Sprite, с бели капачки с надпис „виж под капачката“.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 • 7.1. Награди от онлайн частта на промоцията на www.mypromocc.bg: на обща стойност 300 000 лева:
 • Общо 10 000 броя ваучери, всеки на стойност 30 лв. за продукти, предлагани от eMAG®. Ваучерите могат да бъдат използвани на Платформата eMAG – www.emag.bg (включваща едноименния уебсайт, неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG) за продукти, обозначени като „Предлаган и с доставка от eMAG” или по друг сходен начин, но не и за продукти, предлагани от независими от еMAG маркетплейс търговци на Платформата еMAG. Ваучерите няма да могат да бъдат прилагани за продукти от категорията „Разопаковани“, предлагани на Платфромата eMAG.
 • Спечелен ваучер може да бъде използван най-късно до 09.09.2020 г.

 • 7.1.2. С ваучерите може да се пазарува онлайн на Платформата eMAG , вкл. на https://www.emag.bg/homepage при спазване на условията за ползване на сайта налични тук: https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane?ref=footer_4_2 и при използване на ваучерите единствено за продукти, предлагани от eMAG, но не и от марткеплейс търговци на Платформата.
 • 7.1.3. Ваучерът е еднократен и неделим, което означава, че участникът спечелил ваучер може да използва ваучера изцяло и наведнъж при поръчка на продукт, предлаган от еMAG. В една поръчка може да бъде приложен не повече от един ваучер, като ваучерът се счита за изцяло използван след своето прилагане в поръчката. При ползване на ваучер и поръчка на стойност по-ниска от стойността на използвания за тази поръчка ваучер, не се връща ресто от стойността на ваучера. Към ваучера може да се доплати от Клиента сума с цел закупуване на продукт от Платформата eMAG, предлаган от eMAG съгласно т. 7.1. по-горе на по-висока стойност от тази на ваучера.
 • 7.1.4. С участие в Промоцията може да бъдат спечелени до три (3) броя ваучери от един (1) участник в промоцията за целия срок на промоцията.
 • 7.2. Награди, които могат да бъдат спечелени на място в търговските обекти:
 • На място в търговски обекти, в които са изложени рекламни материали за Промоцията, може да бъде спечелена една от следните награди:
 • Общо 69 000 броя промоционални стъклени чаши Coca-Cola.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

 • Онлайн част на Промоцията на www.mypromocc.bg:

 • 8.1. Закупете бутилка с промоционален етикет и бяла капачка от участващите опаковки: Coca-Cola от 500МЛ, 1Л, 1.5Л, 2Л, Coca-Cola Без Захар от 500МЛ, 1.5Л, 2Л, Fanta портокал от 500МЛ, 1.5Л, 2Л, Sprite от 500МЛ, 1.5Л, 2Л и ще откриете:
 • Уникален 7-символен код, който може да бъде регистриран на сайта www.mypromocc.bg. С този код, съгласно правилата на Промоцията, публикувани на www.mypromocc.bg и www.coca-cola.bg, може да участвате в томбола за дигиталните награди от онлайн частта на Промоцията, описани в т. 7.1.
 • 8.1.1. Регистрация: за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:
  • Да въведе уникален код от капачката на участващ продукт.
  • Да въведе номер на мобилен телефон (08x 1234567) в сайта www.mypromocc.bg. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
  • При регистрация на код, Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Промоцията, както и че са информирани и се съгласяват с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни).
 • 8.1.2. За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира минимум 1 код от участващите опаковки с промоционален етикет и бяла капачка, описани в Част 6, и автоматично разбира дали печели награда-ваучер.
 • 8.1.3. При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъде помолен да въведе следните данни – две имена, e-mail адрес и парола, за целите на осъществяване на контакт за предоставяне на наградата. След като попълни описаните данни, участникът ще получи специално съобщение с код за ползване, с който може да използва наградата си – ваучер от 30 лева за покупка на продукти предлагани от eMAG® посредством уебсайта www.emag.bg Ваучерът е валиден само за покупка през сайта www.emag.bg и не може да бъде използван във физически магазин.
 • 8.1.4 Наградата се предоставя под формата на съобщение с код за ползване, което участникът получава и може да достъпи по всяко време в създадения от нея/него профил в сайта на www.mypromocc.bg.
 • 8.1.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове, но участник може да играе за ваучери до спечелване на ваучери на максимална стойност от общо 90 лв., т.е. един (1) участник може да спечели максимум три (3) ваучера, всеки на стойност 30 лв., за целия период на Промоцията.
 • Промоционална механика в търговските обекти:

 • 8.2. Офлайн частта на Промоцията се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за Промоцията.
 • 8.2.1. За да вземат участие в офлайн частта на Промоцията, участниците трябва да закупят комбинация от 2 бутилки с промоционален етикет и бяла капачка от участващите опаковки наведнъж. За всяка покупка на 2 бутилки в комбинация по избор от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле от предоставения А5 скреч лист, на място в търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
  • „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи една от общо 69 000 промоционални стъклени чаши Coca-Cola, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;
  • „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;
 • 8.2.2. Награди от офлайн частта на Промоцията ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листове/полета в съответния участващ търговски обект.
 • 8.2.3. Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил – първи получил”, до изчерпване на количествата.
 • 8.2.4. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
 • 8.2.5. Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.
 • 8.2.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ОНЛАЙН ЧАСТТА НА ПРОМОЦИЯТА

 • 9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

 • Много сте яки

 • Ивелина Димова

  Здравейте, имам 2 ваучера всеки по 30 лв. от играта на Coca Cola. Има ли ограничение относно продуктите, които мога да поръчам?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   организаторът на играта е посочил, че единствнеото ограничение е да закупите продукти, които са предлагани от Emag. След като изберете желаната категория, може да включите филтър за предлагане от Emag и ще се визуализират продуктите, които можете да закупите с ваучера. Поздрави и късмет 🙂

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ