ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три кутии с NESCAFÉ® 3in1 Frappe

Спечелете три кутии с NESCAFÉ® 3in1 Frappe
1. ОРГАНИЗАТОР
Организира се от „Нестле България“ АД, с партньорството на агенция „СМАРТС“ ООД и куриерска фирма „Тип-Топ Куриер“ АД.
2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
(1) Играта стартира на 24.06.2020г. в 9:00 часа и завършва на 30.06.2020г. 23:59 часа.
(2) Играта се провежда на Facebook страницaта на NESCAFÉ® 3in1 Bulgaria: https://www.facebook.com/Nescafe3in1Bulgaria
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
(1) В играта имат право да участва всяко лице, навършило 18 (осемнадесет) години, към датата на стартирането й, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, агенция „СМАРТС“ ООД, както и членове на техните семейства.
(2) Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.
(3) Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, с марка NESCAFÉ® 3in1.
4. НАГРАДИ
(1)Наградата, е: 3 кутии, всяка с по 28 броя кафе напитки по твой избор от NESCAFÉ® 3in1 Frappe или NESCAFÉ® 3in1 Frappe Caramel лимитирано издание.
Наградата е лична и не се допуска нейната замяна с други награди или парична равностойност.
(2) Наградата се доставя единствено на територията на Република България.
5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
(1) Участниците трябва да напишат коментар под поста за играта, в който да споделят кой вкус от двете кафе напитки (NESCAFÉ® 3in1 Frappe или NESCAFÉ® 3in1Frappe Caramel), биха искали да опитат и да споделят идея къде би могло да се фрапира лятото с него и могат да спечелят избрания от тях вкус за цяло лято (3 кутии, всяка с х 28 броя кафе напитки).
(2) С публикуването на коментар всеки един участник декларира, че е запознат с правилата на Играта, както и че е носител на авторските права в неговия коментар.
(3) Всеки един участник има право да участва само с един коментар, който не трябва да противоречи на условията на Играта и на законодателството на Република България и да получи само една награда.
(4) С участието си в Играта участниците дават изричното си и доброволно съгласие тяхната публикация да бъде споделена на Facebook страницaта на NESCAFÉ ® 3in1 Bulgaria достъпна.
(5) Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда.
(6) Участниците не трябва да използват твърдения, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица.
6. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ
(1) Двадесет печеливши участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 1.07.2020г. в присъствието на представители на Организатора. Техните имена ще бъдат обявени на 2.07.2020г. в коментар под поста на играта във Facebook страницата на NESCAFÉ® 3in1 Bulgaria, както и ще получат лично съобщение.
(2) Печелившият следва да изпрати на Организатора трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение във Facebook страницата на NESCAFÉ® 3in1 Bulgaria, в срок 5 (пет) работни дни от обявяването.
(3) В случай, че печелившият участник не изпрати необходимите данни, за доставка на наградата в указания 5 (пет) дневен срок от обявяване на печелившия, ще се счита, че се отказва от наградата.
7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) Наградата ще бъде доставяна до печелившия участник на посочен от тях адрес, чрез куриерска фирма „Тип-Топ Куриер“ АД за сметка на Организатора.
(2) При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага. Наградите се доставят само на територията на Република България.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ