ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели приключение, което ще ти покаже България по нов начин и още 60 чудесни награди от ИКЕА

Спечели приключение, което ще ти покаже България по нов начин и още 60 чудесни награди от ИКЕА

Официални правила на промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 50,00лв с ДДС, плати безконтактно с Mastercard и спечели страхотни награди“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 50,00 лв с ДДС, плати с Mastercard и спечели страхотни награди“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. Околовръстен път 216 („Организатор”), с участието на СМАРТС ООД, адрес: ул. Цар Симеон 42 Б, единен идентификационен код – 200087142 („Агенцията”).

Големите награди в промоцията се предоставят със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество, с адрес chaussée de Tervuren 198A, Waterloo.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.IKEA.bg/Bulgariatrip, откъдето ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При възникнали въпроси относно Промоционалната кампания, информация може да бъде получена на телефон 0800 45 800 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 20:00 часа.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок, като измененията ще бъдат оповестявани на интернет страницата www.IKEA.bg/Bulgariatrip

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, купуващо стока от магазин ИКЕА гр. София, от ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас или www.IKEA.bg

УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка на стойност минимум 50,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка, плати своята фактура/касова бележка безконтактно (или онлайн – ако покупката е направена от ИКЕА онлайн магазин, на адрес: https://www.ikea.bg/, наричан по-нататък „ИКЕА онлайн магазин”) с Mastercard кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания, и регистрира данните от покупката на: www.IKEA.bg/Bulgariatrip

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да получи една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 25 юни 2020 г. до 25 септември 2020 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас и ИКЕА онлайн магазин („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 50,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно или онлайн с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от покупката на сайта www.IKEA.bg/Bulgariatrip, като следва посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. За регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, обект, в който е извършил покупката (във връзка с която извършва регистрацията), най-близък ИКЕА обект за получаване на наградите „SOLBLEKT плажен чадър, 185 см, с артикулен номер 704.606.06” или „ваучер” (при спечелване на такива), както и дата и сума на трансакцията, в резултат на която извършва регистрацията.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 50,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от покупката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания. Вместо ПОС бележката, Печелившият може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки – съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Когато покупката е направена чрез ИКЕА онлайн магазин, Печелившият следва да представи извлечение от банката-картоиздател, доказващо заплащане на закупените от Организатора стоки, дата и сума на транзакцията.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 63 (шестдесет и три) броя награди, както следва:

(А) 3 големи награди:

(i) Кулинарно приключение на яхта в гр. Варна, която награда включва: плаване с яхта „Ana Bella“, модел BENETEAU 50 CYCLADES;. Предложението включва кулинарно шоу за до 10 души с вкусна черноморски храна от качествени продукти и висок клас вина. Организаторът не поема организация на транспорт и заплащане на транспортни разходи до мястото. Предложението не включва нощувка.

(i) Семеен уикенд във Фабрика за танци и храна в с. Равнища, която награда включва: 5 нощувки за до 2 възрастни с 2 деца до 12 г., all inclusive, целодневна програма, ползване на съоръжения, туристическа такса; закуска, обяд следобедна закуска и вечеря. Организаторът не поема организация на транспорт и заплащане на транспортни разходи до мястото.

(iii) Семеен уикенд в горска резиденция Бедуин до гр. Севлиево, която награда включва: нощувки за група до 10 човека, настанени в 4 стаи + допълнителна двойна спалня на полуетаж за 2ма души, озвучителна техника, гореща вана с капацитет 6-8 души, обслужващ персонал, закуска за всички гости, развлекателни игри, къмпинг зона – наем на ден; ваучер за избор на меню за обяд и вечеря. Организаторът не поема организация на транспорт и заплащане на транспортни разходи до мястото.

Печелившият от първите две тегления, посочени по-долу, има право да избере коя от трите големи награди да получи. Печелившият от третото теглене, посочено по-долу, има право да избере коя от двете награди – Семеен уикенд във Фабрика за танци и храна в с. Равнища или Семеен уикенд в горска резиденция Бедуин до гр. Севлиево, да получи. Всяка от големите награди ще бъде организирана в срок до 3 месеца след спечелването й. Възможните дати за реализация на съответно избраната награда се съгласуват между Печелившите и съответния туроператор/туристическа агенция (избрани от Организатора или Агенцията).

Големите награди тип „семеен уикенд” предвиждат семейно пътуване за възрастни или родители с до две деца. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с повече от две деца, печелившите участници решават с кои деца да споделят наградата, като следва да поемат всички разноски за трето и повече деца, ако желаят същите да са част от семейното им пътуване. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с по-малко членове, печелившите участници нямат право да изискат с тях да пътуват други членове от семейството или други лица – наградата покрива единствено родител/и с до две деца.

(Б) 20 броя SOLBLEKT плажен чадър, 185 см, с артикулен номер 704.606.06.

(В) 40 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин, на стойност 60,00 лева с ДДС всеки.

Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута – лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления, както е посочено по-долу. При всяко теглене ще се предоставя по една голяма награда, а малките награди, както следва:

  • 1-во теглене: на 30.7.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 25.06.2020 г., 00:00 ч. до 24.07.2020 г., 23:59 ч. включително. През това първо теглене ще се раздават малките награди 20 броя SOLBLEKT плажен чадър, 185 см, с артикулен номер 704.606.06.
  • 2-ро теглене: на 28.08.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 25.07.2020 г., 00:00 ч. до 24.08.2020 г., 23:59 ч. включително. През това второ теглене ще се раздават 20 броя малки награди ваучери за подарък ИКЕА.
  • 3-то теглене: на 30.09.2020 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 25.08.2020 г., 00:00 ч. до 24.09.2020 г., 23:59 ч. включително. През това трето теглене ще се раздават 20 броя малки награди ваучери за подарък ИКЕА.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Освен печеливш, при всяко теглене за голяма награда ще бъдат изтегляни по 2 резервни Участника. Печеливш Участник от един период не участва в тегленето в следващи периоди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ