ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Stella Artois

Спечелете чудесни награди от Stella Artois
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Селфи със Stella”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. «Източен» 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на следната Фейсбук страница („Страницата“), в секцията Notes/Бележки: https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/notes/ и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Играта.
2.3. Чрез изпращане на съобщение в страницата, по време на Играта, всички заинтересувани могат да получават информация и консултация.
2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в Страницата https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/notes/
2.5. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „КАМЕНИЦА” АД, агенция „Суинг” ООД, както и членовете на семействата им.
4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира на 29 юни, 2020 г. и продължава до 05 юли, 2020 г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е:
– платнена чантa Stella Artois.
Наградите, които е бъдат раздадени в Играта, са общо 10.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:
a) Да посети Фейсбук Страницата на Stella Artois:
https://www.facebook.com/pg/StellaArtois.Bulgaria/
и да се запознае с официалните правила на Играта, да ги приеме и декларира, че ще ги спазва.
b) На 29 юни, 2020 г., на стената в Страницата ще бъде публикуван игрален пост.
c) Постът представлява задача, която Участникът трябва да изпълни:
«Събери своя Stella Artois екип и го поздрави. Изпрати ни селфи със Stella Artois и тагни 3-ма приятели, с които винаги е приятно да споделиш удоволствието от една великолепна бира.»
7.2. От всички участници с валидно участие, чрез томбола ще бъде изтеглени 10 (десет) спечелили. Тегленето на томболата за определяне на спечелили участници ще се извърши на 06 юни, 2020 г. Спечелилите ще бъдат обявени в специален пост.
7.3. В Играта участват само отговори, публикувани под игралния пост, публикуван от Организатора. В Играта НЕ участват отговори под споделен от Участник в играта пост/коментар.
7.4. На публикуваните снимки не могат да присъстват лица под 18 години и тагнатите лица трябва да бъдат пълнолетни.
7.5. Публикуван коментар не може да съдържа обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред, подтиква към насилие, разпалване на расова, национална, етническа, полова или религиозна вражда, което приканва към агресия. Съдържанието на коментар не трябва да представлява или да може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на бира Stella Artois, както и не трябва да насърчава към прекомерна или безотговорна консумация на алкохол.
7.6. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира и скрива/изтрива отговор/ коментар, който не отговаря на условията по т.7.4. тук по-горе.
7.7. Участник може да спечели само веднъж награда от Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ