ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 четиридневни почивки в България и 200 ваучера по 100 лева за пазаруване в МЕТРО

Спечелете 100 четиридневни почивки в България и 200 ваучера по 100 лева за пазаруване  в МЕТРО

Официални правила

на промоционална кампания „Преоткрий България с Метро и Mastercard“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „Преоткрий България с Метро и Mastercard” („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта https:// promo.preotkriibulgaria.bg,откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https:// promo.preotkriibulgaria.bg .

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, регистрирал покупката си от МЕТРО на: https:// promo.preotkriibulgaria.bg, заплатена с карта на Mastercard Чрез фактура и POS бележка. Минималната стойност на регистрираната фактура не трябва да е под 69.00 лв. с ДДС.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е изтеглен на случаен принцип чрез използването на специализиран софтуер и може да участва за една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 25 юни 2020 г. до 20 август 2020 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Слънчев бряг и Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на  стойност минимум 69.00 лв. с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, заплати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 25.06.2020 г., и след това регистрира данните от POS бележката и фактурата на сайта https:// promo.preotkriibulgaria.bg участва в Играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 69.00 лв. с ДДС и съответната POS бележка от заплащането по нея се считат за едно участие.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка и оригинална фактура, доказваща валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздават общо 300 (триста) награди:

  • 100 четиридневни почивки в избрани хотели
  • 200 ваучера за платформата „Преоткрий България“ (https://preotkriibulgaria.bg/) на стойност 100 лв.

Наградите ще бъдат изтегляни в рамките на 3 (три) тегления. След всяко теглене регистрациите се нулират .

Участниците могат да заявяват участие за всяко едно от трите тегления, като печелившите от съответното теглене ще бъдат избирани от Участниците, извършили регистрация до деня преди  него. Участниците в първото теглене не участват във второто и третото теглене. Необходимо е да регистрират ново участие във формата за регистрация с нова фактура за не по-малко от 69 лева и POS бележка, които не са регистрирани до този момент. Участниците във второто теглене не участват в третото теглене. Необходимо е да регистрират ново участие във формата за регистрация с нова фактура за не по-малко от 69 лева и POS бележка, които не са регистрирани до този момент.

1во теглене (13.07.2020) ще бъдат изтеглени 50 ваучера за 4 дневни почивки в посочените хотели:

Хотел Брой ваучери
Верига Хотели „Грифид“ () 10
Melia Grand Hermitage 5* (Златни пясъци) 3
Melia Sunny Beach 4* (Слънчев бряг) 3
Sol Luna Bay 4* (Обзор) 2
Sol Nessebar Resort 4* (Несебър) 2
хотелски комплекс Оазис дел маре (Лозенец) 10
Хотел Wave (Ахелой) 10
Хотел Голдън Ина (Слънчев бряг) 10

2ро теглене (30.07.2020): ще бъдат изтеглени 50 ваучера за 4 дневни почивки в посочените по-долу хотели, както и 100 броя ваучери на стойност 100 лева (могат да бъдат използвани за всички оферти, предложени от партньорите в платформата „Преоткрий България“):

Хотел Брой ваучери
Лагуна Бийч (Албена) 4 (може да се използва в периода 01-30.09.2020)
Бялата Лагуна (Албена) 3 (може да се използва в периода 01-30.09.2020)
Форест Бийч (Приморско) 3 (може да се използва в периода 01-30.09.2020)
Орловец (Пампорово) 10
Велина (Велинград) 10
Рила (Боровец) 2
Интернационал (Златни пясъци) 4
Гранд Хотел Варна 4
Роял Касъл Дизайн и СПА (Елените) 3
Бийч Хотел Роял Бей (Елените) 4
Хасиенда Бийч Ризорт (Созопол) 3

 

3то теглене (21.08.2020): ще бъдат изтеглени 100 броя ваучери на стойност 100 лева (могат да бъдат използвани за всички оферти, предложени от партньорите в платформата „Преоткрий България“)

Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен тристата Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 300 (триста) резервни участника.
V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://promo.preotkriibulgaria.bg, в срок до 14 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 14 дни след първия опит за свързване с него, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ