ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплкета с подправки Picantina

Спечелете три комплкета с подправки Picantina
🎁СПЕЧЕЛИ

Picantina

подправки!♥️

Предизвиквай в коментар👇🏼 един твой приятел да ти приготви любимо лятно ястие, което би поръсил от сърце с Балканска ръсеница. Кажи ни 1️⃣. кое е това ястие и 2️⃣. КОЙ твой приятел ще предизвикаш.

3 двойки ще спечелят комплект

Picantina

продукти.🎁 Теглим печелившите на случаен принцип след седмица и обявяваме в коментар под този пост.

Игрите се провеждат на Facebook (Фейсбук) страницата на Picantina с Изпълнител “Ен Партнърс” ЕООД и Организатор Кенди ООД.
Взимайки участие в Игрите на Facebook (Фейсбук) страницата на Picantina, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на Игрите (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Игрите на Facebook страницата на Picantina.
I. Механизъм
1. За да се включи в Игрите, Участникът трябва да изпълни условията, заложени в поста към конкретната Игра.
2. Периодът на Играта се определя от Изпълнителя.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Игрите са отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Ен Партнърс” ЕООД и Кенди ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата на Picantina. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата на Picantina всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградата в Игрите се обявява отделно във всяка Игра.
Победителят ще бъде изтеглен на томболен принцип, като резерва няма бъде теглена. Ако победителят не потърси наградата си в срок от 10 работни дни, тя няма да бъде връчена.
9. Печелившите участници ще бъдат различни на брой за всяка Игра и ще бъдат публикувани в коментар под поста с Играта на Facebook страницата на Picantina.
10. Печелившият участник ще получи наградата си по куриер за сметка на Организатора.
11. Срокът за разпращане на наградата е до 20 работни дни от момента, в който Печелившия потърси наградата си.
12. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не дадат информация, която е необходима на Организатова в рамките на 10 дни от обявяването им публично.
13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ