ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 15 електрически скутера Xiaomi Mi Electric Scooter

Спечелете 15 електрически скутера Xiaomi Mi Electric Scooter

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА
КАМПАНИЯ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР XIAOMI “

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766,
район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост
„Организатор” или Теленор).

II. ТЕРИТОРИАЛЕН И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „Електрически скутер Xiaomi“, наричана по-долу за краткост
„Кампанията“, се провежда на територията на Република България според часовата зона за
Източна Европа (EET).

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията цели да популяризира устройства от типа „електрически скутери“ от продуктовото
портфолиото на Теленор.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 29.06.2020 г. до 02.08.2020г.

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да участват лица, клиенти на Теленор по абонаментни планове (страна по
договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), подписали договор или допълнително
споразумение на абонаментен план от портфолиото Тотал + на Теленор, в периода на
Кампанията, като заедно с това за закупили и мобилно устройство – смартфон, с марка Xiaomi от
продуктовото портфолио на Теленор. Необходимо е участниците в Кампанията да отговарят на
условията, предвидени в настоящите правила. В Кампанията нямат право да участват служители
на Теленор и/или свързани с тях лица.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
В Кампанията не могат да участват клиенти на планове различни от Тотал +. В случай че към
датата на изтегляне на наградите изтегленият участник е с прекратен договор за мобилни услуги
към Теленор, то той няма да има право да получи съответната награда и тя няма да му бъде
предоставена.
Спечелил участник губи правата си върху наградата ако се установи, че не отговаря на някое от
изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията и/или
получаване на наградата.
Участник може да спечели награда само веднъж в рамките на времетраенето на играта.
Всички клиенти, отговарящи на условията описани в раздел V. от настоящите правила и условия,
участват автоматично в тегленето на награди.

VII. НАГРАДИ
Наградите в Кампанията са общо 15 скутера Xiaomi Mi Electric Scooter, модел M365, които се
разпределят в зависимост от това през кой момент от периода на Кампанията е сключен
договорът за мобилни услуги на абонаментен план Тотал+ и е бил взет смартфон Xiaomi (които
сделки ще бъдат наричани общо по-долу „Транзакции“), както следва:
Седмица 1: За Транзакции, реализирани между 29.06.2020 и 05.07.2020 – 3 награди;
Седмица 2: За Транзакции, реализирани между 06.07.2020 и 12.07.2020 – 3 награди;
Седмица 3: За Транзакции, реализирани между 13.07.2020 и 19.07.2020 – 3 награди;
Седмица 4: За Транзакции, реализирани между 20.07.2020 и 26.07.2020 – 3 награди;
Седмица 5: За Транзакции, реализирани между 27.07.2020 и 02.08.2020 – 3 награди;

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип от Организатора, както следва:
Победителите за Транзакции, реализирани през периода между 29.06.2020 и 05.07.2020, ще
бъдат изтеглени в седмицата между 06.07.2020 и 12.07.2020.
Победителите за Транзакции, реализирани през периода между 06.07.2020 и 12.07.2020, ще
бъдат изтеглени в седмицата между 13.07.2020 и 19.07.2020.
Победителите за Транзакции, реализирани през периода между 13.07.2020 и 19.07.2020, ще
бъдат изтеглени в седмицата между 20.07.2020 и 26.07.2020.
Победителите за Транзакции, реализирани през периода между 20.07.2020 и 26.07.2020, ще
бъдат изтеглени в седмицата между 27.07.2020 и 02.08.2020.
Победителите за Транзакции, реализирани през периода между 27.07.2020 и 02.08.2020, ще
бъдат изтеглени в седмицата между 03.08.2020 и 09.08.2020.
Тегленето на победителите и резервите в Кампанията, които са изпълнили условията за участие,
посочени по-горе, ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район
Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на
Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Radka Pishtalova

    Участвам

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ