ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от Леко

Спечелете чудесни награди от Леко
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Организаторът на играта е „Оргахим“ АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Трети Март“ 21.
2. СРОК НА ИГРАТА И РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Играта се провежда на територията на Република България през периода 06.07.2020 до 13.07.2020 г.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1. В играта участва всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което отговори на условието да напише в коментар под пост във Facebook страницата на Организатора на играта сподели със снимка или видео под пост какви ЛЕКО мерки взима по време на лятото.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица и да не са служители на „Оргахим” АД, Хъб Ахед ООД или членове на техните семейства.
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази игра е 18 навършени години, считано към деня на началото на играта.
3.4. Предоставените от спечелилите участници данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
4.1 За да участва в томболата за награди, всяко лице трябва да сподели в коментар под пост във Facebook страницата на Организатора на играта чрез снимка или видео какви са неговите мерки, които взима, за да я кара по-ЛЕКО през лятото. Постът за играта ще бъде позициониран на Facebook страниците на ЛЕКО и всеки участник може да участва само по един път.
4.1.1. Оргахим АД си запазва правото да премахне всеки коментар, който не отговаря на добрия тон и е в разрез със стандартите за публикуване във Facebook, находящи се на следния интернет адрес https://www.facebook.com/communitystandards
4.2. Чрез участието си в играта, участниците изрично се съгласяват, при условие, че са спечелили награда да предоставят личните си данни с цел получаване на наградата и с цел последващи маркетингови активности на „Оргахим” АД.
5. НАГРАДИ
5.1. Наградите са:
– 20 броя JBL Bluetooth колонки;
– 1 брой RAINBOW торта от 20 парчета, която ще бъде доставена с дрон до адрес на спечелилия участник.
5.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга или предоставяне на паричната ѝ равностойност.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1. Печелившите ще бъдат обявени във Facebook страницата на ЛЕКО – https://www.facebook.com/lekopage на 13.07.2020 г.
6.2. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип от комисия, назначена от Организатора, чрез томбола измежду всички, които са заявили участие чрез коментар.
6.3 Организаторът ще се свърже с печелившите посредством съобщение във Facebook в рамките на 3 (три) работни дни от изтеглянето им. Ако някой от печелившите не отговори на изпратеното му съобщение в рамките на посочения в т. 7.1. срок, ще бъде изтеглен друг печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ