ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 ваучера по 50 лева за пазаруване от SPORT DEPOT

Спечелете 20 ваучера по 50 лева за пазаруване от SPORT DEPOT

“Вдъхнови повече хора да
прекарат своето
#ЛятовБългария и спечели
награда” от 06.07.2020г. до
31.08.2020г. в 23:59 часа.

“Вдъхнови повече хора да прекарат своето #ЛятовБългария и спечели
награда” от 06.07.2020г. до 31.08.2020г. в 23:59 часа.

Име на кампанията
#ЛятовБългария

Регион на провеждане
Национален, територията на Република България

Период на провеждане
Начало: понеделник, 6 юли 2020 г., 10:00 часа
Край: понеделник, 31 август 2020 г., 23:59 часа
Не се приема участие извън упоменатия период.

Организатор
„СПОРТ-ДЕПО” АД, ЕИК 175399518, със седалище на управление и адрес за
кореспонденция в гр. София 1766, ж.к.”Младост”4, ул.“Васил Радославов”
№6, сграда SPORT DEPOT, ет.3, тел: 02 / 4016500; факс: 02 4016545, ел.
поща: dpo@sportdepot.bg

Участници
В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което
попълни своята регистрация и качи снимка или видео от красиво кътче в
България.

Участия след крайния срок – 23:59ч. на 31.08.2020г. не се приемат за
валидни.
1. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в
България физически лица.
2. Юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на
България и да не са служители на „СПОРТ-ДЕПО”АД.
3. Минималната възраст на физическото лице, което регистрира участие в
играта, е 18 навършени години в деня на началото на кампанията.
4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и
реални.
5. След промяната на чл.13, ал.1, т. 21 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., паричните
и предметни награди, получени на случаен принцип подлежат на данъчно
облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна
стойност от 100 лв. и повече, следва да издават на наградените физически
лица служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на
непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат
ангажимент да попълнят пълно, точно и вярно служебните си бележки за
деклариране на дохода, а от своя страна „СПОРТ-ДЕПО“ АД да внесе сумата
по дължимия данък от 10%.

Награди
20 бр. ваучери на стойност 50 лв.
Брой на печелившите – Двадесет

Механизъм на кампанията
1. За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва да извърши
своята регистрация и да качи снимка или видео от красиво кътче на
България на www.sportdepot.bg/pages/lqtovbulgaria, като така вдъхнови
повече хора да посетят красивите ни родни места.
2. Всички, които са извършили действията описани горе, в периода от
06.07.2020г. до 31.08.2020г., включително, автоматично участват в
томболата.

Определяне на печелившите
1.Тегленето на победителите ще бъде на 01.09.2020г.
2. Жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД ще определи печелившите на случаен
лотариен принцип.
3. Резултатите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на „СПОРТДЕПО“ АД https://www.facebook.com/SportDepot.bg.
4. Организаторът ще се свърже с победителя посредством Фейсбук
профила му в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето
на печелившите. Ако победителите не отговорят в рамките на посочения
срок, ще се определят други победители от жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ