ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 якета, 40 раници, 90 одеяла и 180 юбилейни бутилки от Jim Beam

Спечелете 40 якета, 40 раници, 90 одеяла и 180 юбилейни бутилки от Jim Beam

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
„JIM BEAM – Празнуваме моменти – малки и големи”

  1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „JIM BEAM – Празнуваме моменти – малки и големи“ („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на www.jimbeam225.bg
  2. Организатор на Играта е „МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Булстат: BG 130591713, с адрес в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ 40, представлявано от Ралица Скорчева-Славова
  3. Периодът на провеждане на играта е от 13.07.2020 г. до 13.09.2020 г. (9 седмици). Срокът ѝ може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на фейсбук страницата на Jim Beam България във Facebook ( https://www.facebook.com/JimBeamBulgaria/ ) и интернет страница“ www.jimbeam225.bg .
  4. Описание на наградите – Наградите, определени за тази игра, са: 180 (сто и осемдесет) броя юбилейни бутилки Jim Beam, 90 (деветдесет) броя пикник одеяла, 40 (четиридесет) Jim Beam якета, 40 (четиридесет) броя Jim Beam раници.
  5. Механизъм на играта – Участието в играта е обвързано с покупка. Всеки участник е необходимо да закупи бутилка Jim Beam 700ml, 1L или по-голяма разфасовка или поръча напитка и/или Jim Beam Highball коктейл и участва в седмична томбола  с награди. Всеки участник е необходимо да регистрира своя уникален код (от некхенгър и/или скреч карта) и номера на своята касова бележка на следния уебсайт: www.jimbeam225.bg  *Правилният  регистрационен номер на касовия бон се намира в долния десен ъгъл. Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 956 60 90 или на e-mail: office@maxxium.bg  от 9:00ч до 18:00ч. всеки работен ден. Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура и своя уникален код, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата.
  6. Процедура по получаване на наградите – Победителите, ще се теглят на лотариен принцип всеки понеделник до приключване на промоцията и ще бъдат обявявани в уебсайта на www.jimbeam225.bg . Печелившите ще получат e-mail и/или телефонно обаждане за уточняване на детайли по доставка на наградата им. Една регистрация може да спечели само една награда.
  7. Право на участие- Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка и уникален код, при условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на бутилка Jim Beam 700ml, 1ml или  по-голяма разфасовка или напитка и/или Jim Beam Highball коктейл. Една касова бележка дава право само на една регистрация. В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ