ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет комплекта включващи сладка и екстра комфитюри от Cima

Спечелете пет комплекта включващи сладка и екстра комфитюри от Cima

Играта продължава до 23 юли 2020 г.

Играта “Каква е разликата между конфитюр и сладко?” (“Игра”) се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на ЦИМА 99 https://www.facebook.com/cima.company/ с Изпълнител “Експлора БГ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: ул. Княз Борис I No.58, представлявано от Георги Малчев, и Организатор „ЦИМА-99“ ООД, ЕИК: BG115307344, със седалище и адрес на управление гр. Раковски 4150, ул. „М. Добромиров” 110, за кратко по-долу наречено Организатор на кампанията или Организаторът.
Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на ЦИМА 99 https://www.facebook.com/cima.company/, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/cima.company/.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да напише коментар в коменат на поста от 17.07.2020 на страницата на ЦИМА 99 https://www.facebook.com/cima.company/.
2. Периодът на Играта e от 17.07.2020 до 23:59 часа на 23.07.2020.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора България” ООД и „ЦИМА-99“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/cima.company/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/cima.company/ всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградите в Играта “Каква е разликата между конфитюр и сладко?” са 5 (пет) на брой комплекта, включващи 2 (два) броя Сладка 250g и 2 (два) броя Екстра конфитюра 360g.
Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип – 5 титуляра и 5 резерви. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившите участници ще бъдат 5 (пет) на брой и ще бъдат публикувани в бележка на Facebook страницата на ЦИМА 99 https://www.facebook.com/cima.company/ на 24.07.2020.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ