ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете хиляди летни награди от Olympus

Спечелете хиляди летни награди от Olympus
1. Организатори и официален правилник на играта
1.1.Играта, свързана с промоцията на сокове Olympus от 1 литър, за получаване на награда, наричана накратко „Играта”, се организира и провежда от „ТИРБУЛ“ ЕАД, ЕИК 119597076, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Керамика“ № 10, наричано по-долу за краткост „Организатор”.
1.2.Участниците в Играта са длъжни да спазват общите условия и посочените в тях правила, наричани по-долу „Официалният правилник”.
1.3.Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на Играта от 15.07.2020 г. до 15.09.2020 г. на следната интернет страница https://www.facebook.com/TasteGreecebg/
1.4.Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/или промените ще бъдат предварително публично оповестени на интернет страницата, посочена в т. 1.3 и влизат в сила от датата на публикуването им.
2. Място на провеждане и продължителност на Играта
2.1.Играта се организира и провежда в магазини от търговската мрежа на територията на Република България, в които се продават продукти с марка Olympus и които са приели да участват в промоцията и да спазват Официалния правилник.
2.2.Играта стартира на 15.07.2020 г. и приключва на 15.09.2020 г., като се провежда в участващите магазини по времеви график: от сряда до неделя.
2.3.Играта ще се провежда само за времето, в което промоутъри /лица, посредством които се провежда играта на територията на търговските обекти/ присъстват в магазина. Часовият интервал за провеждане на играта всеки ден може да бъде различен.
2.4.При провеждане на Играта в участващите магазини ще има екип от поне двама промоутъри, които ще разясняват на всеки, който иска да участва в Играта, условията за участие и вида награди, които могат да се спечелят.
3. Право на участие
3.1.В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на условията, посочени в т. 4.
3.2.Служители на Организатора, както и други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани с организирането или провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства – деца, родители, братя, сестри, съпрузи, нямат право да участват в Промоцията и да получават Награди.
3.3.Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта.
4. Механизъм на Играта
4.1.Участието в Играта е обвързано с покупка.
4.2.Всеки желаещ да участва в Играта трябва да закупи 2 сока Olympus от 1 литър в периода на Играта в участващите магазини.
4.3.Всеки, който закупи 2 сока Olympus от 1 литър и покаже касовата си бележка и закупените бутилки сок на промо екипа, намиращ се след касова зона, има възможност да спечели награда, като „откъсне“ портокал от инсталацията — портокалово дърво. Към всеки портокал има „листенце“, на което пише дали и какво печели участникът.
📷 4.4.Наградите в промоцията са следните:
· 📷Сок Оlympus, 500 мл;
· 📷Брандирано фризби;
· 📷Брандирана надуваема възглавничка;
· Брандиран хамак.
4.5.За горепосочения механизъм на Играта важи следният механизъм на печалба: Ако на изтегленото листенце е изписано „Сок портокал 500 мл“, „фризби“, „възглавничка“ или „хамак“, участникът печели съответната награда. Ако на изтегленото листенце е изписано „Късмет следващия път“, участникът не печели награда.
4.6.Печелившите не могат да разменят или заменят спечелената награда с паричната й равностойност или да я заменят с други подобни продукти.
4.7.Играта се провежда само на територията на търговския обект и само в присъствието на промоутъри.
4.8. Всеки един клиент може да участва многократно в играта след всяка своя покупка на 2 броя сокове Оlympus от 1 литър, от участващите в промоцията търговски обекти,в периода на провеждане на играта.
4.9.С една покупка не може да се участва два пъти.
4.10.Повече информация за Играта можете да намерите безплатно при промоутърите в магазина или на интернет страницата, посочена в т. 1.3.
4.11.Тази Игра се организира и провежда от „ТИРБУЛ“ ЕАД. Производителите, вносителите и доставчиците на наградите не спонсорират Играта.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ