ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 250 джобни принтера и 1000 мешки с плажна кърпи от Морени

Спечелете 250 джобни принтера и 1000 мешки с плажна кърпи от Морени

Правила за участие в играта на Морени
„Запечатай свежарските дни с Морени“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Играта (Промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.moreni.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.moreni.bg.
  • II. Период на Промоцията (Играта): 01.08 – 30.09.2020 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията – Морени 36 г и Морени MAXX 49 г с промоционална опаковка. От вътрешната страна на всяка промоционална опаковка е отпечатан 8 символен код. Oбразец на промоционалната опаковка:
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.moreni.bg за периода на Промоцията.
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. VI. За да получат награда от промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промоционалните опаковки С ПЕЧЕЛИВШИТЕ КОДОВЕ от закупените продукти.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • Стъпка 1: Купи вафли Морени 36 г и/или 49 г с промоционална опаковка.
  • Стъпка 2: Регистрирай кода/овете от вътрешната страна на опаковката на интернет страницата www.moreni.bg
   При регистрацията участникът трябва да:

   • въведе 8 цифрения код от промо опаковката
   • да въведе captcha code
   • въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер
   • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.moreni.bg

   Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от предвидените награди.

  • С 3 регистрирани кода можеш да спечелиш мешка с плажна кърпа.
   С 9 регистрирани кода можеш да спечелиш джобен фотопринтер Kodak Smile.
   Всеки печеливш участник ще бъде уведомен със съобщение на екран, както и последващ SMS за спечелването на наградата непосредствено след регистрацията на съответния нужен брой промоционални кодове за участие.
 • Предвидени награди:
  • – Мешка с плажна кърпа – общо 1000 броя за периода на Промоцията.
  • – Джобен фотопринтер Kodak Smile – общо 250 броя за периода на Промоцията. Kъм наградата джобен фотопринтер Kodak Smile е включена фото хартия в пакет от 20 броя.
  • Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 16 броя награди мешка с плажна кърпа дневно и 4 броя награди джобен фотопринтер Kodak Smile.
  • Участниците разбират дали печелят веднага след регистрацията на необходимия брой кодове за всяка една награда, следователно:
   • При регистрация на 3-тия необходим код, участниците имат шанса да спечелят мешка с плажна кърпа.
   • При регистрация на 9-тия необходим код, участниците имат шанса да спечелят джобен фотопринтер Kodak Smile (ако не са спечелили мешка с плажна кърпа с три от регистрираните кодове).
  • X. При спечелване на награда мешка с плажна кърпа кодовете, с които са спечелени, не важат при участие за джобен фотопринтер Kodak Smile. Ако при регистриране на трети код не е спечелена мешка с плажна кърпа, участниците могат да продължат да регистрират кодове за шанс за спечелване на джобен фотопринтер Kodak Smile. Ако при регистрацията на деветия код не е спечелен и джобен фотопринтер Kodak Smile, кодовете се нулират и за да продължи да играе, участникът трябва да регистрира нови уникални кодове от съответния необходим брой.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XII. Печелившите ще бъдат известени веднага със съобщение на екрана, че са спечелили, както и чрез SMS съобщение на регистрирания мобилен номер.
  • XIII. Всички печеливши ще бъдат публикувани и в страница Печеливши на www.moreni.bg. Печелившите ще бъдат публикувани на сайта с техните мобилни номера, като последните 3 символа от всеки мобилен номер ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.moreni.bg. Публикуването се извършва в рамките на до 24 часа от съответната дата.
  • Един участник може да спечели само по една награда от вид.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефон. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефон.
  • XV. Печелившите участници, регистрирали кодовете си на www.moreni.bg, ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, на който е изписан телефонен номер, на който ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422894 (цена на едно обаждане е според тарифния план на участника)), както и да валидират печелившите кодове, които трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си.
  • Допълнително, печелившите ще получат и уведомителен SMS на мобилния номер, който са дали при регистрация.
  • Печелившите участници за мешка с плажна кърпа ще бъдат известени чрез SMS съобщение, в което ще бъде предоставен телефон, на който в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

1 comment

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ