ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете куфари, чадъри, сладоледи и още награди от Nestle

Спечелете куфари, чадъри, сладоледи и още награди от Nestle

Играта продължава до 30 юли 2020 г.

Раздел 1. Организация и официални правила
1.1. Промоционалната кампания „С 5 лева си в играта“ („Промоцията“) се организира от „Фронери България“ ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ломско шосе“ № 261 („Организатор“), и провежда с помощта на локални регионални партньори на територията на цялата страна (заедно наричани “Партньори”).
1.2. Настоящите правила („Официални правила“) уреждат реда и условията на провеждане на Промоцията и участниците в нея са длъжни да ги спазват.
1.3. Официалните правила са изготвени и публично оповестени към началната дата на Промоцията и са свободно достъпни на Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria (https://www.facebook.com/nestleicecreambg/) през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria (https://www.facebook.com/nestleicecreambg/).
Раздел 2. Територия и период на Промоцията
2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на Партньорите, маркирани с рекламни материали на Промоцията („Участващи обекти“).
2.2. Промоцията се провежда от 09.07.2020 г. до 30.07.2020 г. включително или до изчерпване на наградите. В случай че Организаторът реши да съкрати или удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено на Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria (https://www.facebook.com/nestleicecreambg/) и по друг подходящ начин.
2.3. В случай че за времето на Промоцията е изчерпана наличността на който и да е от промоционалните продукти, Организаторът и Партньорите си запазват правото да продължат Промоцията с наличните продукти, в рамките на посочения период.
2.4. След приключване на Промоцията, Организаторът и Партньорите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.
2.5. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията предсрочно при изчерпване на количествата промоционални продукти, като обяви предварително това на Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria (https://www.facebook.com/nestleicecreambg/) и по подходящ начин в Участващите обекти.

2.6. Пълен списък с обектите, които участват в промоцията:

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Бяла: Стар Маркет – Македония, Балчик: Теро БГ – Дубровник, Варна: Стар Маркет – Владислав, Примера – гимназии, Еми Маркет, Мартилекс, Терми Маркет, Крам Комерс – Е.Симитчиева, Негия, Май Маркет, Марчела Трейдинг, Симона 04, Си Ди, Добрич/Балчик: Крам Комерс – Батак, Обзор: Съни Маркет – Обзор, Разград, Ес Ер Билд – Балчик, Шумен: Милекс – св.Константин, Ромео – Зл.Пясъци
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Бойчиновци: Мат маркет, Ботевград: Ерагон, Видин: Фрукт –Н, Враца: Илиев 2015, Илиеви, Сим Табако, Козлодуй: Попови миз, Вимдекс, Левски: Георги Венциславов, Ловеч: Глабал Бизнес салюшънс, Детелина СС, Лом: Вирея, Мездра: Ариел ТН, Монтана: Крид, Павликени: Георги Венциславов, Плевен: Фиеста 13, Роко Бароко, Конкурент, Правец: Ерагон, Свищов: Даниеала Николова, BMB, Севлиево: 2+2
ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Болеро, Анет 4, Анет Сяров, Кокала, Съни Маркет, Лактос, Меркурий, Финтекс, ВИВ, Черно Море, Жанет, Водолей, Призма МП, Гархулов, Гиги, НОВО. Странджа 2017, Водолей 13
ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Бяла: Пацони, В. Търново: ТИМ, Спасови и Стиви, Килифарево: ТИМ, Г.Оряховица: ТИМ, Две Могили: Пацони, Габрово: НИК-92, Елена: Стефан Стефанов, Елхово: Диана ДГ, Исперих: Пацони, Казанлък: СиБиес, Седефка Белчева, Кубрат: Пацони, Нова Загора: Вал Солар, СиБиес, Попово: Пацони, Раднево: Коеви, Русе: Пацони, Русе Табак, ФМ, Сдружение Деми, с.Ветово: Пацони, с .Николово: Пацони, с.Глоджево: Пацони, с.Тетово: Пацони, с.Иваново: Русе Табак, Силистра: Риволи, Паралел, Сливен: Вилтон, Антоний, Сливо Поле: Пацони, Стара Загора: СиБиес, Ясмин, Орхидеи, Бидием, ТИМ Инвест, Тутракан: Пацони, Цар Калоян: Пацони, Чирпан: СиБиЕс, Щръклево: Пацони, Ямбол: Славекс, Вилтон.
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Кърджали: Партньори 02 кв Възрожденци Добл, Партньори 03 ул. Ген. Чернозуб, Пазарджик: Енерджи 03 бул. Христо Ботев, Дартекст88 ЕООД, Арфа 01 Пазарджик: ул. Петър Бонев, Пловдив: Алекс Трейд 2010 02 бул. Мариц, Караенев 02 Пловдив ул. Брезовс, Супермаркет 01 ул. Младежка 30, Дандър 01 бул. Никола Вапцаров, Дандър 02 ул. Борис Шивачев 2, Поинт 24-7 ЕООД, Супермаркет 03 ул. Пере Тошев, Алекс Трейд 2010 01 ул. Кап. Р, Слънчеви 01 ул. Михалаки Георг, Лекси 01 Пловдив, Слънчеви 01 бул. Никола Вапцаров, Сани 03 Пловдив ул. Царевец 17, Караенев 01 Пловдив ул. Зефир, Кридис 01 ул. Богомил 50, Караенев 03 ул. Цар Асен 39, Супермаркет 02 ул. Христо Ботев, БББ 01 ул. Цар Иван Асен ІІ 55, Смолян: Крес БК, Сладък Рай ООД, Стамболийски: Брат 03 бул. Търговски, Брат 02 ул. Заводска 2, Хасково: Килера 01 бул. Българи 168а, ДКВ 01 ул. Георги Кирков бл. 5, Чочко-Славчо Христозов ЕТ, Харманли: Мис Бонбонче 03 Харманли, Силвана 01 бул. Българи? 84, Чирпан: Крамар, Си Би Ес.
СОФИЯ И ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Абдовица: Славянка 50 ЕООД, Банкя: Бакалия 01, ул.Стамболийс, Джема 02 бул. Варна 155, Лазур-81 – Магдалена Левенова, Коме 14, ул. Стеф.Стамбол; Банско: Бета 13 ул. Глазне 39, Маус Комерс 01 ул. Места 30, Фарс 01 ул. Васил Левски 36, Фарс 02 ул. Найден Геров 3, Еделвайс 01 ул. Цар Симеон 31, Мари 01 Банско ул. Хан Аспарух, ПМ 01 Супермаркет Промо До Бенз Л, Инакрис 01 ул. Тодор Каблешков; Благоевград: Борис 01, срещу бл., Бета 01 Благоевград ж.к. Ален, Бета 07 Благоевград Марица, Бета 01 Благоевград ж.к. Ален, Бета 03 Благоевград Брат Иван, Бета 07 Благоевград Марица, Бета 08 Благоевград ул. Хайдук, Бета 06 Благоевград 3-ти Март, Бета 05 Благоевград Кирил И Методий, Бета 12 ул. Георги Андрейчин 1, Каяк 02 ж.к. Орлова Чука бл. 2, Каяк 04 ул. Георги Бенковски 1, Естека 01 ул. Св. Иван Рилски, Каяк 10 пл. Георги Измирлиев 5, Нира 2008 02 Благоевград, Нира 03 Благоевград ул. Астра, Нира 2008 05 Благоевград, Урожай – Петър Савов ЕТ, Оазис Турс ЕООД, Браво 01 ул. Свобода 2, Галита 02 ул. Ген. Тодоров 12, Естека 02 ул. Иван Михайлов 32, Галита 01 ул. Шар Планина 8, Рени 01 ул. Менча Кърничева 23; Ветрен: Ив Стан 95 01 Ветрен; Герман: Мимекс Трейд 01 Герман, ДМ 01 с. Герман ул. Осми Март; Горна баня: Симарк 19; Говедарци: Орбис 13 с. Говедарци Център; Горна малина: Йоси – 91 ЕООД, Бисмаркет ООД; Гоце Делчев: Си Ми Ли 02, Си Ми Ли 03 ул. Драма 4, Божидар 01 ул. Стамболийски 3, Смалю-Вагдие Чакърова ЕТ, Кимпо ЕООД, Екстра 01 ул. Пирин 1, Ив 01 ул. Щип 1; Гърмен: Сидер 02 Гърмен, Сидер 01 Гърмен, Димитър Тернянов ЕТ; Драгичево: Бисер Николов – 78 ЕООД; Дупница: Коме 13 бул. Св. Иван Рилски 6, Коме 15 ж.к. Бистрица бл. 63, Коме 03 Дупница ул. Саморанска; Елин Пелин: Коме 21 Елин Пелин Магазин 4-5; Златица: ПК Златица 02 Св.Св.Кирил И Методий, ПК Златица 08 пл. Съединение 6; Извор: Албена – Стефи Ем ЕООД; Ихтиман: Диа Си 01 Ихтиман, Коме 17 ул. Цар Освободител 12; Калище: ЕЛ ЕМ ЕЛ ЕН ЕООД; Кавракирово: Кирил Дуев 2009 ЕООД; Казичене: Коме c. Казичене; Костенец: Аранго 01 ул. Търговска 1, Хари 01 ул. Панайот Волов 1, Марива 01, Кокаляне: Кем-Емил 03 Срещу Старата Община, Кем-Емил 04; Копривлен: КР 01 с. Копривлен ул. Драма 4; Костинброд: Масгранде 01 ул. Обединена, Гларус 01 бул. Ломско Шосе 9, Престиж 01 ул. Обединена 125, Коме 18 Костинброд ул.Ломско Шосе, Коме 04 Костинброд ул. Охрид 3; Кремиковци: М Енд А Капитал ООД; Кресна: Глеим 01 Кресна ул. Олимпия 2А; Кочан: Венета Алендарова ЕТ; Кърналово: Вики – Пантелей Корчев ЕТ; Кулата: Струмешница 17 с. Кулата; Кърналово: Дани К 97 с.Кърналово; Кюстендил: Геник 02 , Таня 01 , Скорпион 02 , РС – Иванел ООД, ДАНИ 1990 ЕООД, Геник 04 Кюстендил ул. Бузлуджа, Геник 05 Кюстендил ж.к. Запад, Геник 06 Магазин До Полицията, Геник 02 бул. Цар Освободител; Лесново: Абекс Бг ООД; Лозен: Рейли-Стар 01 ул. Янко Панайот, Рейли-Стар 02 ул. Васил Левски, Коме 27 Магазин Хранителни Сто; Мало Бучино: Малибу 01 ул. Борис Найденов 1; Марикостино: Струмешница с.Марикостиново; Микрево: Изгрев 01 с. Мирково, Свема Трейд ООД; Михнево: Струмешница 08 с. Михнево; Нови Искър: Ру-Ви 04 ул. Търговска 12, Ру-Ви 02 ул. Лозарски Път, Ру-Ви 01 ул. Хаджи Димитър 26, Ру-Ви 03 ул. Искърско Дефиле, СММ 01 ул. Искърско Дефиле 156, СММ 01 ул. Искърско Дефиле 109, СММ 02 ул. Раковски 8; Нови хан: Алт Ъф Спейс ЕООД; Огняново: Шарков ЕООД; Перник: Джулиана , Диесей 01 , Ралия 01 , ВЕНИС СТИЛ БГ ЕООД, Коме 23 Перник ул. Р.Димитров; Пирдоп: Ера 2006 ЕООД; Петрич: Къри-3 01 Петрич, Стопанин 2018-01-ул.Свобода 3, Грууп 02 ул. Цар Симеон 24, Лукс Лайн 01 Петрич, Лукс 02 Петрич ул. Тракия 1, Елеанд 01 ул. България 13, Елеанд 02 Петрич ул. Цар Симеон, Струмешница ПК 07 Петрич, Струмешница ул. Места 10, Струмешница ул. Цар Симеон 41; Поленица: Боги Маркет 02 с. Поленица; Първомай: Сенатор 02 Първомай; Радомир: Фокс-08 ООД, Бойчо 03 , Д И Р 01; Разлог: Еми 01 Разлог ул. Шейново 10, Киреви 01 ул. Яне Сандански 17, Георги 01 ул. Македония 8, Стели ООД, Петлов ЕООД; Самоков: Орбис 09 Самоков, Орбис 09 Самоков, Орбис 01 Самоков, Орбифон 03 Самоков, Орбифон 04 бул. България 231, Орбифон 01 Маджаре, Коме 32 кв. Самоково До бл. 30, Сенатор 01 Сандански; Саранци: Полакс-13 ЕООД; Своге: Коме 35 Своге ул. Цар Симеон 6; Сепарева баня: Милтен ООД, Кирил Маргин ЕТ, Милтен 02 Сапарева Баня; Септември: Терн 01 ул. Княз Борис І 85; Симитли: Стоми 01 Симитли Бангелови Топ, Стоми 02 ул. Христо Ботев 32, Стоми 03 с. Крупник Център; Сливница: Коме 28 Сливница ул. П. Хиленд;
София: Куик София, Кик 01 ж.к. Света Троица бл. 3, Куик 06 ж.к. Западен Парк, Куик 02 София ул. Търново 27, Куик 07 ж.к. Гевгелийски бл. 7, КУИК 2 бул. П. Владигеров 23, КУИК бул. Ал. Стамболийски 182, КУИК ул. Гюешево 48, Куик 01 ул. Екзарх Йосиф, Кик 02 София ул. Екзарх Йосиф, Куик ул.Здраве 9, Никол 01, Ай 03 София ул. Тинтява 13б, ВасиМар 01 Студентски Град, Магико 02 Студентски Град 22а, Александър 05 Магазин, Каел Трейдинг ЕООД, Ай Пи Трейд 2018 ул.Осми Декември, Би Енд Ди Груп ЕООД, МВМ 2000 ЕООД, Атама 01 ж.к. Левски Г бл. 8 в, Ивел 02 ж.к. Левски Г До бл. 2, Прайд 02 ул. Немирович-Данченк, Анел-007 ЕООД, 1001 01 ул. Проф.Фритьоф Нансен, Роза-АТ БГ- ул. 8, 2, ДАРС – Д ул. Атанас Далчев, ДАРС – Д жк. Изток, ул. Жолио Кюри, Зоди – Рай 01 кв.Подуяне, Атама 02 На ъгъла с ул.Алеко Богориди, Зоди – Рай 03,.Кн. Ал.Дондуков, Атама 01 ул. Тодорини Кукли 1, Прайд 04 София ул. Поп Грую 70, Ай Пи 01 София ул. Алабин 13, АТАМА ТУИН, Зоди – Рай 04 ул. Ивайло, Ивел 01 София Летоструй 61, МГ 01 бул. Христо Смирненски 7, Андмарт 01 София ул. Дедеагач, Еос 07 03 София, Бакалия 07 София бул. Арсеналски, Фуудтрейд 01 ул. Симеон Радев, Буров И Син 01 ул. Персенк 39, Кабони ЕООД, АБ 02 София ул. Вихрен 37, Есейди 03 ул. Хайдушка Гора 13, Ем Енд Кей -2011 ЕООД, Трейдинг 01 ул. Борово 43-43а, Профи 01 Изток Комплекс Бокар, Ранди ООД, Тематек 03 София бул. Витоша 1, Р.Г.-Байчеви ООД, Буров И Син 02 София ж.к. Хиподрума, Агопян – Киркор Агопян ЕТ, Тезгях 01 ул. Христо Вакарелски, Биел ЕООД, Бест Маркет Груп ЕООД, Оупен Туризъм ЕООД, Магазини Сердика ЕООД, Магазини Сердика ЕООД 2, Хрида 97 ООД, Гарант 01 ул. Княз Борис І 4, Христал И Сие ЕООД, Пешев 70 ЕООД, Вернисаж М 01 Обеля 2, Адиа 01 ул. Севастократор Калоян, Мар Енд Вал 01 София, Ивани 01 Банкя ул. София 44, Бакалия 02 София ж.к. Обеля, Стобис 01 София, Буров ж.к. Овча Купел ул. Боряна, Евелина 02 бул. Цар Борис ІІІ, АБ 01 бул. Цар Борис ІІІ 287А, Стобис 04 София, Дени 01 До бл. 272, Есейди 01 Трафопост До бл. 138, Хитър Петър – Лагера ЕООД, НИПО КОМЕРС ЕООД, Рашев ООД, МАРАКАШ 91 Овча купел бл.429, Златани 01 ул. Кирил И Методий, Ескалибур 01 ул.Йордан Хаджиконстантинов, Бакалия 01 София ж.к. Надежда, МИПЕ 01 ж.к. Младост 2 бл. 231, Джорджи Комерс 2012 ЕООД, ПРОМОТЕКС 35 EООД, Йонов Трейд ООД, Вивени 01 ул. Йерусалим 8, Гранд 01 До 131-во СОУ, Слави Славин Славов 02 София, Дени 08 ПазарчеСлатина Пав. 6а-, Емеа ЦГ ЕООД, Ники Трейд 51 ЕООД, Макс 02 ж.к. Дружба 1 До бл. 4, Данди 2 02 София, Самаранд 02 ж.к. Дружба бл.310, Зоди – Рай 02 ул. Мъдрен 27, Скай ИБ ул.Райна Княгиня 11, Коме 01 София ул. Слатинска , Коме 10 София ж.к. Овча Купел, Коме 11 ул. Юрий Гагарин, Коме 02 София ж.к. Гоце Делчев, Коме 05 София ж.к. Дружба 2, Коме 08 София ж.к. Света Троица, Коме 09 София ул. Обиколна, Коме Централен Офис, Ерам А 03 София, Коме 07 бул. Гоце Делчев 117, Ерам 04 кв. Враждебна, Коме 19 София ж.к. Надежда, Коме 24 ул. София 25, Коме 29 ул. Антон Чехов 69, Коме 30 Кръстовище С Кораб Планина, Коме 31 ул. Зографски Манастир, Коме 34 ул. Симеонов Век 17А, Коме 36 ж.к. Люлин До бл. 417, Коме 39 бул. Черни Връх 39
Тополница: Струмешница с. Тополница; Филиповци: Геник 09 София кв. Филиповци; Хаджидимово: Васка 01 Хаджидимово; Чавдар: ПК Златица 10 с. Чавдар; Челопечене: Ерам А 01 кв. Челопечене; Якоруда: Васил 01 Якоруда ул. Места 8А, Вергиния – 2011 ЕООД, Гръков ЕООД.
Раздел 3. Участници
3.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18 г.), които посетят Участващ обект в периода на Промоцията и направят покупка съгласно тези Официални правила.
3.2. В Промоцията не могат да участват служители на Организатора и Партньорите, както и членове на техните семейства.
Раздел 4. Механизъм на провеждане на Промоцията и награди
4.1. В периода на Промоцията всеки участник, който закупи в някой от Участващите обекти сладоледени продукти с марка Nestle на стойност над 5 (пет) лв. (с ДДС), има право да получи скреч карта и веднага да установи дали печели награда.
4.2. Скреч карти се предоставят от служител в Участващите обекти. Валидни за участие в Промоцията са само скреч картите, получени при покупки на сладоледи с марка Nestleв Участващи обекти в периода на Промоцията.
4.3. Наградите в Промоцията са:
(а) куфар, размер 24 инча (общо 635 бр.);
(б) куфар, размер 20 инча, (общо 1270 бр.);
(в) комплект карти за игра (общо 6350 бр.);
(г) чадър 1,8 м (общо 635 бр.);
(д) сладолед FAMILIA Galaxy ягода (общо 35800 бр.);
(е) сладолед PIRULO Jungly (общо 25776бр.);
(ж) сладоледена торта Ябълков пай (общо 716 бр.);
(з) сладолед канта 5л Пъпеш (общо 2148 бр.).
4.4. Пълно описание на наградите може да се намери в брошурите, които се разпространяват в Участващите магазини.
4.5. Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.
4.6. Печелившите участници могат да вземат съответната награда от обслужващия касиер в Участващия обект, след като му предадат печелившата скреч карта.
4.7. Количествата от различните видове награди са ограничени. В случай че в Участващия обект са изчерпани количествата от посочената в печелившата скреч карта награда, печелившият участник ще получи друга от наличните награди, по избор на обслужващия персонал в Участващия обект, като се отчитат предпочитанията на съответния участник.
4.8. С изключение на посоченото в т. 4.7 по-горе, печеливши скреч карти не могат да бъдат разменяни за пари в брой или други парични и предметни награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Здравейте! Явно правилата не важат за всички, които пазаруват или, собственика на търговския обект сам може да променя правилата?! Мисля, че играта трябва да бъде за всеки закупил си сладолед за стойност над пет лева или бъркам?
    Във,, Фреш,, маркет гр. Гоце Делчев има избирателно определяне на кои сладоледи да участват и кои не! Мисля, че не правилно това! Обърнете внимание! И защо трябва големите сладоледи в канти да не участват в играта?

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, съжалявам за създалата се ситуация. ние не сме организатор на играта. в страницата единствено събираме игрите с награди за Ваше улеснение. По Вашият казус можете да свържете с организаторите от Сладоледи Нестле. Поздрави

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *