ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три луксозни почивки, 300 раници и 1000 портативни батерии от Staropramen

Спечелете три луксозни почивки, 300 раници и 1000 портативни батерии от Staropramen

Играта продължава до 31 август 2020 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

„Промоцията“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен” 69, наричана Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.staropramenpromo.bg и могат да бъдат достъпвани там през целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на www.staropramenpromo.bg. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

2.4. За целия период на Промоцията всички заинтересувани могат да задават въпроси по Промоцията на 0882618984 (според тарифния план на абоната)

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Промоцията се провежда в обекти от канал магазини и канал заведения, по одобрен списък на участващи обекти, обозначени с рекламни материали.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Хатс Спот Томпсон” ЕООД, служителите на участващите заведения и магазини, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 20 юли  2020 г. и продължава до 23:59:59 часа на 31 август  2020 г.

5.2. 23:59:59 часа на 31 август 2020г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касов бон за участие в томбола за голямата награда – почивка в луксозна вила до язовир Батак.

5.3. Периодът, в който участник в Промоцията може да осъществи спечеленaта почивка, е между 25.09 и 11.10, при спазване на всички условия за предоставяне на голямата награда, подробно описани в Части  8 и 9.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

А. 1. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин минимум 2 (два) продукта с марка Staropramen в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Staropramen OW Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
2 Staropramen RGB Стъклена бутилка за многократна употреба. 0,5л
3 Staropramen CAN Кен за еднократна употреба. 0,5л
4 Staropramen PET Пластмасова бутилка за еднократна употреба.

А. 2. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ обект минимум 2 (два) продукта с марка Staropramen в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Име на продукта Разновидност Разфасовка
1 Staropramen OW Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
2 Staropramen RGB Стъклена бутилка за многократна употреба. 0,5л
3 Staropramen CAN Кен за еднократна употреба. 0,5л
4 Staropramen Draught Наливна бира 0,33л/ 0,5л

Б. Регистриране на касов бон:

Всеки клиент, закупил от участващите търговски обекти, през периода на Играта минимум 2 продукта Staropramen на един касов бон, има възможност да участва в Промоцията. За целта участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да снима или да въведе ръчно данни от касовия бон (код на касовия бон, брой Staropramen продукти и стойност на покупката), както и мобилен телефон за връзка.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА БРОЙ НАГРАДИ БРОИ ЗАКУПЕНИ УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
На лотариен принцип, след регистрация на сайта на промоцията:

Портативна батерия (томбола)

1000 2 бр.  Staropramen от обект Портативна батерия Staropramen
Раница (томбола) 300 2 бр.  Staropramen от обект Кожена раница Staropramen
Голяма награда (томбола): Почивка 3 10 бр.  Staropramen х2 от обект Почивка в луксозна вила #TheLakeHouseBatak до язовир Батак за спечелилия и до 5-ма негови пълнолетни приятели – 2 нощувки без включени хранения.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят минимум 2 продукта Staropramen  на един касов бон (по част 6 по-горе) от участващ търговски обект.

8.2. Участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да снима касов бон или да въведе ръчно данни от него (номер на касовия бон, брой продукти Staropramen), както и мобилен номер за връзка.

8.3. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

8.4. Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) касов бон, за да участва с 1 валидно участие в томболата за портативна батерия или раница и поне 10 (десет) касови бона, за да участва с 1 валидно участие в томболата за голямата награда – почивка в луксозна вила до язовир Батак. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия.

8.5. Един касов бон може да се регистрира само веднъж.

8.6. Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. Промоцията предвижда свободна и валидна регистрация на кодове до 31.08.2020 г.

8.7. Всички спечелили се определят на произволен принцип, чрез томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер всяка седмица за наградите раница и портативна батерия и в края на Промоцията за голяма награда – почивка в луксозна вила. Тегленията ще бъдат на следните дати и ще бъдат публикувани в сайта www.staropramenpromo.bg до 5 (пет) работни дни:

на 27.07 – 166 човека, които печелят по една портативна батерия и 50 човека, които печелят по една кожена раница

на 03.08 – 166 човека, които печелят по една портативна батерия и 50 човека, които печелят по една кожена раница

на 10.08 – 166 човека, които печелят по една портативна батерия и 50 човека, които печелят по една кожена раница

на 17.08 – 166 човека, които печелят по една портативна батерия и 50 човека, които печелят по една кожена раница

на 24.08 – 166 човека, които печелят по една портативна батерия и 50 човека, които печелят по една кожена раница

на 1.09 – 170 човека, които печелят по една портативна батерия, 50 човека, които печелят по една кожена раница и 3 човека, които печелят почивка в луксозна вила.

Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя, в случай че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.

8.8. Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали, и с които са спечелили награда.

8.9. Участник може да спечели не повече от една голяма награда.

8.10. Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

8.11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

8.12. Всички награди се предоставят само срещу представяне на касовите бележки, с които е спечелена наградата и документ за самоличност.

ЧАСТ 9. ОБЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез sms на посочените от тях телефонни номера. В sms-а ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

9.2 В рамките на 10 (десет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посечения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 10-дневен срок от склад на Организатора след предварителна уговорка.

9.3. Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, срещу представяне на касовите бонове, с които е спечелена наградата и представяне на документ за самоличност.

9.4. Наградата почивка в луксозна вила на язовир Батак се предоставя по следния начин и при следните условия:

 • в срок от 5 (пет) работни дни след уведомлението за спечелване на награда чрез sms, спечелилият участник е длъжен да потвърди устно по телефон  притежаването на касовите бележки, с които е участвал, както и желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия.
 • В деня на  и преди получаването на наградата почивка в луксозна вила спечелилият участник е длъжен да предостави на представител  на Организатора касовите бележки, с чиито уникални кодове е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с  която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.
 • Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившите промо карти, и/или ако откаже да се възползва от наградата,  ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако отново не отговори, следва наградата да бъде предоставена на резервен спечелил.
 • Почивката в луксозна вила включва 2 (две) нощувки, без включени хранения, в #TheLakeHouseBatak и може да се осъществи между 25.09 и 11.10.2020, като датата на настаняването за всеки спечелил участник се уточнява с Организатора допълнително и предварително по телефон.
 • Спечелилият участник има право да доведе със себе си във вилата до 5 (петима) свои приятели, като всеки един от приятелите следва да е пълнолетен.
 • Транспортните разходи до и от вилата се поемат от спечелилите.
 • Не се предвижда присъствие на непълнолетни и малолетни спътници на спечелилия участник във вилата.
 • Спечелилият участник и неговите спътници не могат да имат претенции към Организатора при проблеми с транспорта (закъснения/отмяна, но не само), проблеми с настаняването (заетост, невъзможност за запазване на нощувка, но не само), които ги възпрепятстват от възползване от наградата почивка в луксозна вила до яз. Батак.
 • При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство),  не се допуска повторна организация на осъществяване на престоя във вилата.
 • Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно състояние, както и това на своите спътници, по време на престоя.

9.5. Организаторът не носи отговорност за не предоставяне  на  някоя от наградите, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, както и  в случай че не потвърди по телефон в указания по-горе срок наличие на печеливши касови бележки и желание и възможност за възползване от наградата.

9.6. При получаване на наградите участникът е длъжен да покаже на Организатора, касовите бележки, с които е спечелил (за голямата награда почивка в луксозна вила – 10 касови бележки). В противен случай участникът няма право да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

5 comments

 • Марияна

  не е ясно коя е куриерската фирма… нямат инфо кога ще си получиш наградата,която уж е пусната… стоиш и чакаш , а уж си спечелил, реално на телефона никва информация

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, ние не сме организатори на играта. Нашата страница събира игрите с награди на едно място за Ваше улеснение. По повод Вашето мнение ви съветваме да се свържете с организаторите на посочените телефони на промоцията или по мейл тук – marketing@kamenitza.bg . Поздрави и желаем късмет!

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние не събиаме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81. За да участвате в тези игри, трябва да посетите линка за участие и да се включите от там. Поздрави

 • Здравейте, когато има спечелена награда и куриерската фирма 11 ден не доставя наградата.Как се процедира.Много са натоварени и се чака, търсим нов офис за получаване , чрез обаждане и тн.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, ние не сме органзиатор на играта. Моля свържете с организаторите за повече информация и съдействие на посочените в правилата телефони 🙂 Поздрави!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *