ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 45 козметични комплекти с продукти Florame

Спечелете 45 козметични комплекти с продукти Florame

Играта продължава до 26 юли 2020 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Играта се организира под името „Кой от двата комплекта на Florame бихте избрали за себе си?“.
Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България. Награди ще бъдат доставяни само на територията на Република България.
Период на провеждане на играта: от 9:50 ч. на 24.07.2020 г. до 24:00 ч. на 26.07.2020 г.
Съдържанието на тези правила е достъпно на страницата на аптеки SОpharmacy във Facebook (https://www.facebook.com/SOpharmacy) в периода на организиране на играта, считано от започването ѝ до успешното раздаване на всички награди на печелившите участници.
II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
1. Организатор на играта.
Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ж.к. „Изток“, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.
2. Участници в играта.
В играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.
В играта не могат да участват служители на Организатора, както и близки роднини на тези лица.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
1. Участието в играта не се обвързва със закупуването на продукти.
2. Условия на участие:
Всеки участник трябва да сподели в коментар под публикацията във Фейсбук профила на аптеки SOpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy) как би отговорил на въпроса: „Кой от двата комплекта на Florame бихте избрали за себе си?“
До участие в играта няма да бъдат допускани позорни, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали. До участие в играта няма да бъдат допускани материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по-друг начин закона или правилата за използване на Фейсбук.
Всеки участник може да участва с 1 брой коментар, който трябва да съдържа отговор на посочения въпрос. На томболен принцип ще бъдат избрани 45 (четиридесет и пет) участници, включили се в играта и изпълнили всички посочени условия за участие, всеки от които ще получи като подарък 1 брой комплект Florame от един от един от два вида, спрямо избора на печелившия участник:
1) Комплект за зряла кожа, съдържащ: подхранващ био крем за ръце, 50 мл; възстановяващ био крем за лице, 50 мл; матиращ флуид, 4 мл
2) Комплект натурална хидратация и почистване, съдържащ: двуфазен био лосион за почистване на водоустойчив грим с флорално води, 110 мл; околоочен био крем против умора, 15 мл; богат био хидратиращ крем, 4 мл.
3. Имената (или посочените имена в профилите във Фейсбук) на спечелилите участници ще бъдат обявени във Фейсбук профила на аптеки SOpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy) на 27.07.2020 г.
4. Участниците, чиито имена са обявени като печеливши, трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение в профила на аптеки SOpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy) във Фейсбук, за да бъдат уточнени трите им имена, точен адрес за получаване на спечелената награда и телефон за контакт до 17:00 часа на 29.07.2020 г.
Ако след този срок Организаторът не е получил необходимата му информация за изпращане на спечелената от конкретния участник награда, на 30.07.2020 г. организаторът еднократно тегли и обявява нови печеливши до попълване на първоначално обявената бройка награди. В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.
5. Наградите ще бъдат доставени в срок от 1 месец от получаване на данните на всеки спечелил участник на посочения по т.4 адрес от куриер за сметка на Организатора. Доставка се извършва само на територията на Република България.
6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
7. Всеки участник има право по всяко време да заяви в писмен вид със съобщение, изпратено във Фейсбук профила на аптеки SОpharmacy (https://www.facebook.com/SOpharmacy) отказ от по-нататъшно участие в играта.
8. В случай, че някой от спечелилите участници бъде отстранен поради факта, че не отговаря на настоящите правила, на 30.07.2020 г. се провежда еднократно нова томбола за попълване на първоначално обявения брой печеливши.
В последвалата допълнителна томбола нямат право да участват спечелилите в първата томбола участници.
9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *