ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете раница пикник,масажори за тяло и 10 ваучера за пазаруване в PCshop.bg

Спечелете раница пикник,масажори за тяло и 10 ваучера за пазаруване в PCshop.bg

Правила на играта „Летни подаръци от PCshop.bg

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА 
1. Промоцията”Условия на играта „Спечели летни подаръци от PCshop.bg“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Стемо“ ООД, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 48, МОЛ Стефан Моров, по-долу наричан „Организатор“.
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на уебсайта pcshop.bg и на Facebook страницата на PCshop – https://www.facebook.com/pcshop.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство.

II. Територия 
Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията 
4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 20.07.2020 и ще продължи до 23:59:59 ч. на 20.08 2020 г. включително

IV. Механизъм на промоцията
5. В промоцията могат да бъдат спечелени:
– Голяма награда – чанта за пикник за четирима, Vertini
– 3 масажора Beurer
– 10 ваучера на стойност 20 лв, за покупки от онлайн магазина – PCshop.bg
5.1. За да участвате за спечелването на една от ежедневните или седмични награди, трябва да изпълните следното условие:
5.1.1. Да се регистрирате на адрес http://eepurl.com/dJZJlU Като е необходимо да дадете свой валиден и-мейл адрес, име и телефон.
5.2. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно. Необвързано с покупка. Всяка предоставена информация ще бъде обработвана според GDPR регламента.
6. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 23.08.2020г, Имената на печелившите ще бъдат обявени онлайн – на уебсайта и на Фейсбук страницата на PCshop.
7. Печелившите от играта се задължават да декларират спечеления артикул, според условията на българското законодателство. Всеки от тях ще бъде индивидуално уведомен по и-мейл и/или телефон, за това че е спечелил и как ще получи наградата си.

V. Право на участие 
7. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 16 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Стемо”, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI. Без парични еквиваленти за предметни награди
8. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ